Intecracy Group Intecracy Group Intecracy Intecracy

м.Київ, Новопечерський пров.,3,корп.2,

01042. Тел./ факс: +38 (044) 521-20-40
e-mail: info@dei.gov.ua

"Гаряча лінія": +38 (044) 521-20-38

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
22.01.2004 N 4
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 лютого 2004 р.
за N 158/8757

Про затвердження Порядку визначення
територій для охорони та відтворення
мисливських тварин (відтворювальних ділянок)

Відповідно до Закону України "Про мисливське господарство та
полювання" ( 1478-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок визначення територій для охорони та
відтворення мисливських тварин (відтворювальних ділянок) (далі -
Порядок), що додається.
2. Голові Комітету з лісового та мисливського господарства
Автономної Республіки Крим, начальникам обласних управлінь
лісового господарства, генеральним директорам державних
лісогосподарських об'єднань, директору Севастопольського
державного лісомисливського господарства довести цей наказ та
Порядок до відома та керівництва в роботі підприємствам,
установам, організаціям, громадським мисливським організаціям та
іншим користувачам мисливських угідь.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Управління мисливського господарства і контролю Шадуру М.В.
Голова М.В.Колісниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомлісгоспу
України
22.01.2004 N 4
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 лютого 2004 р.
за N 158/8757

ПОРЯДОК
визначення територій для охорони та відтворення
мисливських тварин (відтворювальних ділянок)

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 27 Закону
України "Про мисливське господарство та полювання" ( 1478-14 ).
1.2. Порядок установлює єдині для всіх користувачів
мисливських угідь вимоги, які необхідно враховувати при визначенні
територій для відтворювальних ділянок.
1.3. У цьому нормативно-правовому акті термін "відтворювальна
ділянка" вживається в такому значенні: це частини території
мисливських угідь, що визначаються користувачем з метою
забезпечення охорони та відтворення мисливських тварин.
2. Визначення відтворювальних ділянок і ведення
мисливського господарства на їх території
2.1. Відтворювальні ділянки можуть визначатись одним чи
декількома контурами (масивами, урочищами, водоймами тощо)
загальною площею не менше як 20 відсотків наданих у користування
мисливських угідь. Користувачами мисливських угідь повинна враховуватись
міграційна поведінка мисливських тварин з метою формування
(створення) відтворювальних ділянок, спільних для двох і більше
мисливських господарств.
2.2. У залежності від видів мисливських тварин, які
перебувають на території мисливських угідь, відтворювальні ділянки
можуть бути визначені для окремого виду або групи видів
мисливських тварин.
2.3. Під відтворювальні ділянки, на термін не менше трьох
років, визначаються найбільш сприятливі для охорони та відтворення
окремого виду або групи видів мисливських тварин угіддя, які мають
добрі кормові та захисні властивості відповідно до Класифікації
мисливських угідь за категоріями цінності (класами бонітетів),
визначеної пунктом 7 Порядку проведення упорядкування мисливських
угідь, затвердженого наказом Держкомлісгоспу України від 21 червня
2001 року N 56 ( z0771-01 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 31 серпня 2001 року за N 771/5962.
2.4. Полювання на території відтворювальної ділянки
забороняється. Відстріл та відлов хижих та шкідливих тварин на
території відтворювальних ділянок здійснюються у відповідності до
вимог статті 33 Закону України "Про мисливське господарство та
полювання" ( 1478-14 ).
2.5. Проведення комплексу лісогосподарських та інших робіт
власниками або користувачами земельних ділянок на території
відтворювальних ділянок узгоджується з користувачем мисливських
угідь.
3. Оформлення матеріалів для визначення
відтворювальних ділянок
3.1. Визначення відтворювальних ділянок погоджується з
власником або користувачем земельної ділянки та оформляється
наказом користувача мисливських угідь, у якому вказуються площа
угідь, що виділяється з цією метою, з переліком кварталів, урочищ,
водойм тощо, що входять до складу відтворювальної ділянки,
детальним описом її меж, видом або групою видів мисливських
тварин, для відтворення яких виділяється ділянка, визначається
режим охорони мисливських тварин на цій території.
3.2. Відмежування територій відтворювальних ділянок
проводиться межовими попереджувальними знаками.
Начальник Управління мисливського
господарства і контролю М.В.Шадура

 

Інші Ресурси

актуальна інформація

conzepziya

  
corrupcia

 

 

 

Соціальні мережі

kmkdka banner facebook 330x106

Twitter logo

 

Про ДЕІ

Діяльність

Нормативна база

Законотворчість

Зв'язки з громадськістю

Публічна інформація

Intecracy Group