Intecracy Group Intecracy Group Intecracy Intecracy

м.Київ, Новопечерський пров.,3,корп.2,

01042. Тел./ факс: +38 (044) 521-20-40
e-mail: info@dei.gov.ua

"Гаряча лінія": +38 (044) 521-20-38

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 
Н А К А З
30.04.2004 N 252
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2004 р.
за N 682/9281

Про затвердження Інструкції щодо заповнення
типової форми первинної облікової документації
N ПОД-2 "Журнал обліку виконання заходів з
метою охорони атмосферного повітря"

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) та на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 13 грудня 2001 року N 1655 ( 1655-2001-п )
"Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі
охорони атмосферного повітря" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення типової форми
первинної облікової документації N ПОД-2 "Журнал обліку виконання
заходів з метою охорони атмосферного повітря" (далі - Інструкція).
2. Поширити зазначену Інструкцію на підприємства,
організації, установи та громадян - суб'єктів підприємницької
діяльності, які мають стаціонарні джерела викидів забруднювальних
речовин в атмосферне повітря і взяті на державний облік
територіальними органами Мінприроди України за обсягами
потенційних викидів забруднювальних речовин в атмосферу.
3. Установити, що методологічне керівництво щодо заповнення
типової форми первинного обліку N ПОД-2 "Журнал обліку виконання
заходів з метою охорони атмосферного повітря" згідно з Інструкцією
та забезпечення нею респондентів здійснюється Мінприроди України.
4. З моменту набрання чинності цим наказом роз'яснення щодо
ведення типової форми первинної облікової документації N ПОД-2
"Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного
повітря", затверджене наказом Держкомстату України від 9 грудня
2003 року N 439 ( v0439202-03 ), скасувати.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови комітету Остапчука Ю.М.
Голова комітету О.Г.Осауленко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони навколишнього
природного середовища України С.В.Поляков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
статистики України
30.04.2004 N 252
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2004 р.
за N 682/9281

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення типової форми первинної
облікової документації N ПОД-2 "Журнал
обліку виконання заходів з метою
охорони атмосферного повітря"
( v0439202-03 )

Форма N ПОД-2 ( v0439202-03 ) "Журнал обліку виконання
заходів з метою охорони атмосферного повітря" (далі - журнал)
застосовується для обліку виконання заходів, які розробляються з
метою скорочення викидів забруднювальних речовин в атмосферне
повітря на підприємствах. У журналі наводяться дані щодо виконання
заходів як передбачених до вводу у звітному році, так і заходів,
виконання яких тільки розпочато або вже здійснюється протягом
декількох років.
У графах 1 та 2 журналу вказуються відповідно код та
найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного
устаткування (установки), на яких здійснюються природоохоронні
заходи відповідно до Переліку виробничих та технологічних
процесів, технологічного устаткування (установок) (додаток 1 до
Інструкції).
У графі 3 зазначається найменування заходу, який проводиться
на підприємстві з метою охорони атмосферного повітря відповідно до
Переліку повітроохоронних заходів (додаток 2 до Інструкції).
У графі 4 зазначається термін виконання (введення) заходу.
У графах 5, 6 відображаються відповідно обсяги витрат на
проведення заходу за кошторисною вартістю та джерело фінансування,
у графі 7 зазначаються кошти, витрачені на фінансування
повітроохоронного заходу з початку його виконання, включаючи всі
джерела фінансування. У графах 8-11 відображається інформація про
фактичні обсяги виконання робіт окремо за кожним кварталом
поточного року.
У графі 12 відмічається результат виконання заходу (не
виконано - "0", виконано - "1", перенесено - "2", анульовано -
"3"), завершення якого передбачалось у звітному році.
У графі 13 вказуються дата і номер акта приймання виконаного
заходу в експлуатацію чи іншого документа, на підставі якого його
виконання було перенесено або анульовано.
У графах 14-17 журналу відображається фактичне зменшення
викидів в атмосферу внаслідок впровадження заходу (відмітка про
виконання у гр. 12 "1").
Журнал заповнюється щоквартально по мірі виконання заходів і
підписується працівником відповідної служби.
Начальник управління статистики
сільського господарства та
навколишнього середовища
Держкомстату України О.М.Прокопенко
Додаток 1
до Інструкції щодо
заповнення типової форми
первинної облікової
документації N ПОД-2 "Журнал
обліку виконання заходів з
метою охорони атмосферного
повітря"

ПЕРЕЛІК
виробничих та технологічних процесів,
технологічного устаткування
(установок)
------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування виробничих та технологічних процесів, | | | технологічного устаткування (установок) | |------+---------------------------------------------------------| | |Усі виробничі та технологічні процеси, технологічні | | |устаткування (установки) | |------+---------------------------------------------------------| | |Енергетика | |------+---------------------------------------------------------| | |Процеси спалювання в енергетиці та переробній | | |промисловості (стаціонарні джерела) | |------+---------------------------------------------------------| | |Електростанції загального використання | |------+---------------------------------------------------------| |010101|установки для спалювання > = 300 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010102|установки для спалювання > = 50 та < 300 МВт | | |(котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010103|установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010104|газові турбіни | |------+---------------------------------------------------------| |010105|стаціонарні двигуни | |------+---------------------------------------------------------| | |Системи централізованого теплозабезпечення | |------+---------------------------------------------------------| |010201|установки для спалювання > = 300 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010202|установки для спалювання > = 50 та < 300 МВт | | |(котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010203|установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010204|газові турбіни | |------+---------------------------------------------------------| |010205|стаціонарні двигуни | |------+---------------------------------------------------------| | |Нафтопереробні підприємства | |------+---------------------------------------------------------| |010301|установки для спалювання > = 300 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010302|установки для спалювання > = 50 та < 300 МВт | | |(котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010303|установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010304|газові турбіни | |------+---------------------------------------------------------| |010305|стаціонарні двигуни | |------+---------------------------------------------------------| |010306|процесові печі без контакту | |------+---------------------------------------------------------| | |Установки для перетворення твердого палива | |------+---------------------------------------------------------| |010401|установки для спалювання > = 300 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010402|установки для спалювання > = 50 та < 300 МВт | | |(котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010403|установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010404|газові турбіни | |------+---------------------------------------------------------| |010405|стаціонарні двигуни | |------+---------------------------------------------------------| |010406|коксові печі | |------+---------------------------------------------------------| |010407|інше (газифікація вугілля, зріджування...) | |------+---------------------------------------------------------| | |Видобуток вугілля, нафти/газу, компресори трубопроводів | |------+---------------------------------------------------------| |010501|установки для спалювання > = 300 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010502|установки для спалювання > = 50 та < 300 МВт | | |(котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010503|установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010504|газові турбіни | |------+---------------------------------------------------------| |010505|стаціонарні двигуни | |------+---------------------------------------------------------| |010506|компресори трубопроводів | |------+---------------------------------------------------------| | |Непромислові установки для спалювання | |------+---------------------------------------------------------| | |Установки для спалювання на комерційних підприємствах та | | |в установах | |------+---------------------------------------------------------| |020102|установки для спалювання > = 50 та < 300 МВт | | |(котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |020103|установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |020104|стаціонарні газові турбіни | |------+---------------------------------------------------------| |020105|стаціонарні двигуни | |------+---------------------------------------------------------| |020106|інше стаціонарне обладнання | |------+---------------------------------------------------------| | |Установки для спалювання в побутовому секторі | |------+---------------------------------------------------------| |020201|установки для спалювання > = 50 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |020202|установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |020203|стаціонарні газові турбіни | |------+---------------------------------------------------------| |020204|стаціонарні двигуни | |------+---------------------------------------------------------| |020205|інше стаціонарне обладнання (печі, каміни, приготування | | |їжі...) | |------+---------------------------------------------------------| | |Установки для спалювання в сільському та лісовому | | |господарствах і в секторі культивування водяних | | |організмів | |------+---------------------------------------------------------| |020301|установки для спалювання > = 50 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |020302|установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |020303|стаціонарні газові турбіни | |------+---------------------------------------------------------| |020304|стаціонарні двигуни | |------+---------------------------------------------------------| |020305|інше стаціонарне обладнання | |------+---------------------------------------------------------| | |Спалювання в промисловості | |------+---------------------------------------------------------| | |Процеси спалювання в котлоагрегатах, газових турбінах і | | |стаціонарних двигунах | |------+---------------------------------------------------------| |030101|установки для спалювання > = 300 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |030102|установки для спалювання > = 50 та < 300 МВт | | |(котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |030103|установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |030104|газові турбіни | |------+---------------------------------------------------------| |030105|стаціонарні двигуни | |------+---------------------------------------------------------| |030106|інше стаціонарне обладнання | |------+---------------------------------------------------------| | |Безконтактні технологічні печі | |------+---------------------------------------------------------| |030203|доменні печі | |------+---------------------------------------------------------| |030204|печі для одержання гіпсової штукатурки, гіпсу | |------+---------------------------------------------------------| |030205|інші печі | |------+---------------------------------------------------------| | |Контактні технологічні процеси | |------+---------------------------------------------------------| |030301|агломераційні заводи | |------+---------------------------------------------------------| |030302|печі вторинного нагрівання для виробництва чавуну та | | |сталі | |------+---------------------------------------------------------| |030303|ливарні цехи для виробництва сірого чавуну | |------+---------------------------------------------------------| |030304|первинне виробництво свинцю | |------+---------------------------------------------------------| |030305|первинне виробництво цинку | |------+---------------------------------------------------------| |030306|первинне виробництво міді | |------+---------------------------------------------------------| |030307|вторинне виробництво свинцю | |------+---------------------------------------------------------| |030308|вторинне виробництво цинку | |------+---------------------------------------------------------| |030309|вторинне виробництво міді | |------+---------------------------------------------------------| |030310|вторинне виробництво алюмінію | |------+---------------------------------------------------------| |030311|виробництво цементу | |------+---------------------------------------------------------| |030312|виробництво вапна | |------+---------------------------------------------------------| |030313|виробництво асфальтобетону | |------+---------------------------------------------------------| |030314|листове скло | |------+---------------------------------------------------------| |030315|виробництво контейнерного скла | |------+---------------------------------------------------------| |030316|виробництво скляної вати | |------+---------------------------------------------------------| |030317|інше скло (уключаючи спеціальне скло) | |------+---------------------------------------------------------| |030318|виробництво мінеральної вати | |------+---------------------------------------------------------| |030319|виробництво цегли та кахлю | |------+---------------------------------------------------------| |030320|тонкі керамічні матеріали | |------+---------------------------------------------------------| |030321|виробництво паперу (процес сушки) | |------+---------------------------------------------------------| |030322|виробництво глинозему | |------+---------------------------------------------------------| |030323|виробництво магнію (обробка доломіту) | |------+---------------------------------------------------------| |030324|виробництво нікелю (термальний процес) | |------+---------------------------------------------------------| |030325|виробництво емалі | |------+---------------------------------------------------------| |030343|зварювання металів | |------+---------------------------------------------------------| |030326|інше | |------+---------------------------------------------------------| | |Виробничі процеси ( стаціонарні джерела ) | |------+---------------------------------------------------------| | |Технологічні процеси в нафтовій промисловості | |------+---------------------------------------------------------| |040101|переробка нафтопродуктів | |------+---------------------------------------------------------| |040102|каталітичний крекінг | |------+---------------------------------------------------------| |040103|підприємства з відновлення сірки | |------+---------------------------------------------------------| |040104|сховища й транспортування нафти на нафтопереробних | | |заводах | |------+---------------------------------------------------------| |040105|інше | |------+---------------------------------------------------------| | |Технологічні процеси в чорній металургії та вугільній | | |промисловості | |------+---------------------------------------------------------| |040201|коксові батареї (витікання та гасіння в приміщенні) | |------+---------------------------------------------------------| |040202|завантаження доменної печі | |------+---------------------------------------------------------| |040203|плавлення чавуну і відливання чушок | |------+---------------------------------------------------------| |040204|тверде бездимне паливо | |------+---------------------------------------------------------| |040205|мартенівська піч | |------+---------------------------------------------------------| |040206|кисневий конвертер на заводі для виробництва сталі | |------+---------------------------------------------------------| |040207|виробництво сталі в електричній печі | |------+---------------------------------------------------------| |040208|прокатні стани | |------+---------------------------------------------------------| |040209|агломераційна установка (за винятком коду 030301) | |------+---------------------------------------------------------| |040210|інше | |------+---------------------------------------------------------| | |Технологічні процеси в кольоровій металургії | |------+---------------------------------------------------------| |040301|виробництво алюмінію (електроліз) | |------+---------------------------------------------------------| |040302|феросплави | |------+---------------------------------------------------------| |040303|виробництво кремнію | |------+---------------------------------------------------------| |040304|виробництво магнію (за винятком коду 030323) | |------+---------------------------------------------------------| |040305|виробництво нікелю (за винятком коду 030324) | |------+---------------------------------------------------------| |040306|виробництво легованих металів | |------+---------------------------------------------------------| |040307|гальванізація | |------+---------------------------------------------------------| |040308|електрогальванізація | |------+---------------------------------------------------------| |040309|інше | |------+---------------------------------------------------------| | |Технологічні процеси в промисловості з виробництва | | |неорганічних хімічних речовин | |------+---------------------------------------------------------| |040401|виробництво сірчаної кислоти | |------+---------------------------------------------------------| |040402|виробництво азотної кислоти | |------+---------------------------------------------------------| |040403|аміак | |------+---------------------------------------------------------| |040404|сульфат амонію | |------+---------------------------------------------------------| |040405|нітрат амонію | |------+---------------------------------------------------------| |040406|фосфат амонію | |------+---------------------------------------------------------| |040407|добрива NPK | |------+---------------------------------------------------------| |040408|сечовина | |------+---------------------------------------------------------| |040409|сажа (кіптява) | |------+---------------------------------------------------------| |040410|двоокис титану | |------+---------------------------------------------------------| |040411|графіт | |------+---------------------------------------------------------| |040412|виробництво карбіду кальцію | |------+---------------------------------------------------------| |040413|виробництво хлору | |------+---------------------------------------------------------| |040414|фосфатні добрива | |------+---------------------------------------------------------| |040415|зберігання неорганічних хімічних продуктів | |------+---------------------------------------------------------| |040416|інше | |------+---------------------------------------------------------| | |Технологічні процеси в промисловості з виробництва | | |органічних хімічних речовин (крупнотоннажне виробництво) | |------+---------------------------------------------------------| |040501|етилен | |------+---------------------------------------------------------| |040502|пропілен | |------+---------------------------------------------------------| |040503|1,2 дихлоретан (за винятком коду 040505) | |------+---------------------------------------------------------| |040504|вінілхлорид (за винятком коду 040505) | |------+---------------------------------------------------------| |040505|1,2 дихлоретан і вінілхлорид (збалансований процес) | |------+---------------------------------------------------------| |040506|поліетилен низької щільності | |------+---------------------------------------------------------| |040507|поліетилен високої щільності | |------+---------------------------------------------------------| |040508|полівінілхлорид | |------+---------------------------------------------------------| |040509|поліпропілен | |------+---------------------------------------------------------| |040510|стирол | |------+---------------------------------------------------------| |040511|полістирол | |------+---------------------------------------------------------| |040512|стирол бутадієн | |------+---------------------------------------------------------| |040513|стирол-бутадієновий латекс | |------+---------------------------------------------------------| |040514|стирол-бутадієновий каучук (SBR) | |------+---------------------------------------------------------| |040515|акрилонітрил бутадієн стирол (АБС) | |------+---------------------------------------------------------| |040516|окис бутилену | |------+---------------------------------------------------------| |040517|формальдегід | |------+---------------------------------------------------------| |040518|етилбензол | |------+---------------------------------------------------------| |040519|фталевий ангідрид | |------+---------------------------------------------------------| |040520|акрилонітрил | |------+---------------------------------------------------------| |040521|адипінова кислота | |------+---------------------------------------------------------| |040522|зберігання органічних хімічних речовин | |------+---------------------------------------------------------| |040523|гліоксилова кислота | |------+---------------------------------------------------------| |040524|виробництво галогенованих вуглеводнів | |------+---------------------------------------------------------| |040525|виробництво пестицидів | |------+---------------------------------------------------------| |040526|виробництво стійких органічних сполук | |------+---------------------------------------------------------| |040527|інше (фітосанітарія ...) | |------+---------------------------------------------------------| | |Технологічні процеси в деревообробній, | | |целюлозно-паперовій та харчовій промисловостях, | | |промисловості з виробництва напоїв та в інших секторах | |------+---------------------------------------------------------| |040601|деревостружкова плита (ДСП) | |------+---------------------------------------------------------| |040602|виробництво целюлози та паперу (крафт-целюлоза) | |------+---------------------------------------------------------| |040603|виробництво целюлози та паперу (сульфітна варка) | |------+---------------------------------------------------------| |040604|виробництво целюлози (нейтральний сульфітний поліхімічний| | |процес) | |------+---------------------------------------------------------| |040605|хлібопромисловість | |------+---------------------------------------------------------| |040606|вино | |------+---------------------------------------------------------| |040607|пиво | |------+---------------------------------------------------------| |040608|міцні спиртні напої | |------+---------------------------------------------------------| |040609|інші галузі харчової промисловості | |------+---------------------------------------------------------| |040610|бітумні покрівельні матеріали | |------+---------------------------------------------------------| |040611|шляхове асфальтне покриття | |------+---------------------------------------------------------| |040612|цемент | |------+---------------------------------------------------------| |040613|скло | |------+---------------------------------------------------------| |040614|вапно | |------+---------------------------------------------------------| |040615|виробництво батарей | |------+---------------------------------------------------------| |040616|видобуток мінеральних руд | |------+---------------------------------------------------------| |040617|інше (включаючи виробництво волокнистого азбесту) | |------+---------------------------------------------------------| |040618|використання вапняку і доломіту | |------+---------------------------------------------------------| |040619|виробництво та використання содових відходів | |------+---------------------------------------------------------| |040700|Холодильні установки | |------+---------------------------------------------------------| |040800|Виробництво галокарбонів та сірчистого гексафториду | |------+---------------------------------------------------------| | |Видобуток і розподіл викопного палива та геотермальної | | |енергії | |------+---------------------------------------------------------| | |Видобуток та первинна обробка твердого викопного палива | |------+---------------------------------------------------------| |050101|відкрита розробка родовищ, відкрита розробка | |------+---------------------------------------------------------| |050102|підземна розробка родовищ | |------+---------------------------------------------------------| |050103|зберігання твердого палива | |------+---------------------------------------------------------| |050104|інше | |------+---------------------------------------------------------| | |Видобуток, первинна обробка та завантаження рідкого | | |викопного палива | |------+---------------------------------------------------------| |050201|робота на материку | |------+---------------------------------------------------------| |050202|робота у відкритому морі | |------+---------------------------------------------------------| |050203|інше | |------+---------------------------------------------------------| | |Видобуток, первинна обробка та завантаження газоподібного| | |викопного палива | |------+---------------------------------------------------------| |050301|робота на материку (десульфуризація) | |------+---------------------------------------------------------| |050302|робота на материку (за винятком десульфуризації) | |------+---------------------------------------------------------| |050303|робота у відкритому морі | |------+---------------------------------------------------------| |050304|інше | |------+---------------------------------------------------------| | |Розподіл рідкого палива (за винятком розподілу бензину) | |------+---------------------------------------------------------| |050401|морські термінали (танкери, транспортування та | | |зберігання) | |------+---------------------------------------------------------| |050402|інші види транспортування та зберігання (включаючи | | |трубопроводи) | |------+---------------------------------------------------------| | |Розподіл бензину | |------+---------------------------------------------------------| |050501|станції відправлення з нафтопереробних заводів | |------+---------------------------------------------------------| |050502|транспортування та зберігання (за винятком коду 050503) | |------+---------------------------------------------------------| |050503|станції обслуговування (включаючи заправку автомобілів) | |------+---------------------------------------------------------| |050504|інше | |------+---------------------------------------------------------| | |Мережі розподілу газу | |------+---------------------------------------------------------| |050601|трубопроводи | |------+---------------------------------------------------------| |050602|трубопровідні компресорні станції | |------+---------------------------------------------------------| |050603|мережі розподілення | |------+---------------------------------------------------------| |050700|Видобуток геотермальної енергії | |------+---------------------------------------------------------| | |Використання розчинників й інших продуктів | |------+---------------------------------------------------------| | |Нанесення лакофарбового покриття | |------+---------------------------------------------------------| |060101|виробництво автомобілів | |------+---------------------------------------------------------| |060102|ремонт автомобілів (нове визначення діяльності) | |------+---------------------------------------------------------| |060103|будівництво та оздоблення будівель (за винятком | | |коду 060107) | |------+---------------------------------------------------------| |060104|побутове використання (за винятком коду 060107) | |------+---------------------------------------------------------| |060105|фарбування рулонної продукції | |------+---------------------------------------------------------| |060106|суднобудування | |------+---------------------------------------------------------| |060107|деревина | |------+---------------------------------------------------------| |060108|інші види промислового використання фарб (за винятком | | |коду 060102) | |------+---------------------------------------------------------| |060109|інші види непромислового використання фарб | |------+---------------------------------------------------------| | |Знежирення, хімічне чищення та електронне обладнання | |------+---------------------------------------------------------| |060201|знежирення металів | |------+---------------------------------------------------------| |060202|хімічна чистка | |------+---------------------------------------------------------| |060203|виробництво електронних деталей | |------+---------------------------------------------------------| |060204|інша промислова чистка | |------+---------------------------------------------------------| | |Виробництво або обробка хімічних продуктів | |------+---------------------------------------------------------| |060301|обробка поліестеру | |------+---------------------------------------------------------| |060302|обробка полівінілхлориду | |------+---------------------------------------------------------| |060303|обробка пінополіуретану | |------+---------------------------------------------------------| |060304|обробка пінополістиролу | |------+---------------------------------------------------------| |060305|обробка каучуку | |------+---------------------------------------------------------| |060306|виробництво фармацевтичних продуктів | |------+---------------------------------------------------------| |060307|виробництво фарб | |------+---------------------------------------------------------| |060308|виробництво чорнила | |------+---------------------------------------------------------| |060309|виробництво клеїв | |------+---------------------------------------------------------| |060310|продування бітуму | |------+---------------------------------------------------------| |060311|виробництво клейких, магнітних стрічок, фотоплівок та | | |фотографій | |------+---------------------------------------------------------| |060312|оздоба текстилю | |------+---------------------------------------------------------| |060313|дублення шкіри | |------+---------------------------------------------------------| |060314|інше | |------+---------------------------------------------------------| | |Інші види використання розчинників та супутні види | | |діяльності | |------+---------------------------------------------------------| |060401|виробництво скловати | |------+---------------------------------------------------------| |060402|виробництво шлакової вати | |------+---------------------------------------------------------| |060403|поліграфічна промисловість | |------+---------------------------------------------------------| |060404|екстракція жирів, харчових та нехарчових масел | |------+---------------------------------------------------------| |060405|застосування клеїв та клейких стрічок | |------+---------------------------------------------------------| |060406|збереження деревини | |------+---------------------------------------------------------| |060407|антикорозійна обробка та консервація транспортних засобів| |------+---------------------------------------------------------| |060408|побутове використання розчинників (за винятком | | |використання фарб) | |------+---------------------------------------------------------| |060409|депарафінізація транспортних засобів | |------+---------------------------------------------------------| |060410|виробництво фармацевтичної продукції | |------+---------------------------------------------------------| |060411|інше (збереження насіння, ...) | |------+---------------------------------------------------------| | |Використання ГФУ, N(2)O, NH(3), ПФУ і SF(6) | |------+---------------------------------------------------------| |060501|використання N(2)O для анестезії | |------+---------------------------------------------------------| |060502|обладнання для заморожування і кондиціювання повітря при | | |використанні галокарбонів | |------+---------------------------------------------------------| |060503|обладнання для заморожування і кондиціювання повітря при | | |використанні інших продуктів, відмінних від галокарбонів | |------+---------------------------------------------------------| |060504|витікання піни (за винятком коду 060304) | |------+---------------------------------------------------------| |060505|вогнегасники | |------+---------------------------------------------------------| |060506|аерозолі | |------+---------------------------------------------------------| |060507|електричне обладнання (за винятком коду 060203) | |------+---------------------------------------------------------| |060508|інше | |------+---------------------------------------------------------| | |Обробка та видалення відходів | |------+---------------------------------------------------------| | |Спалювання відходів | |------+---------------------------------------------------------| |090201|спалювання побутових або муніципальних відходів | |------+---------------------------------------------------------| |090202|спалювання промислових відходів (за виключенням | | |відкритого спалювання) | |------+---------------------------------------------------------| |090203|спалювання у факелі на нафтопереробних заводах | |------+---------------------------------------------------------| |090204|спалювання у факелі в хімічній промисловості | |------+---------------------------------------------------------| |090205|спалювання відстою стічних вод | |------+---------------------------------------------------------| |090206|спалювання у факелі при видобутку нафти та газу | |------+---------------------------------------------------------| |090207|спалювання відходів від лікарень | |------+---------------------------------------------------------| |090208|спалювання відпрацьованого масла | |------+---------------------------------------------------------| | |Видалення твердих відходів на землі | |------+---------------------------------------------------------| |090401|ліквідація контрольованих відходів на землі | |------+---------------------------------------------------------| |090402|ліквідація неконтрольованих відходів на землі | |------+---------------------------------------------------------| |090403|інше | |------+---------------------------------------------------------| | |Спалювання сільськогосподарських відходів на відкритому | | |повітрі (за винятком коду 100300) | |------+---------------------------------------------------------| | |Кремація | |------+---------------------------------------------------------| |090901|спалювання трупів | |------+---------------------------------------------------------| |090902|спалювання туш тварин | |------+---------------------------------------------------------| | |Обробка інших відходів | |------+---------------------------------------------------------| |091001|очистка стічних вод у промисловості | |------+---------------------------------------------------------| |091002|очистка стічних вод у житловому і комерційному секторах | |------+---------------------------------------------------------| |091003|розміщення осаду стічних вод | |------+---------------------------------------------------------| |091004|розміщення відходів у землі | |------+---------------------------------------------------------| |091005|виробництво компосту від відходів | |------+---------------------------------------------------------| |091006|виробництво біогазу | |------+---------------------------------------------------------| |091008|інше виробництво палива (залишки відпрацьованого палива) | |------+---------------------------------------------------------| | |Сільське і лісове господарство, землекористування | | |та зміна лісової біомаси | |------+---------------------------------------------------------| | |Вирощування сільськогосподарських культур з | | |використанням добрив (за винятком гною) | |------+---------------------------------------------------------| |100101|постійні (незмінні) культури | |------+---------------------------------------------------------| |100102|сільськогосподарські культури | |------+---------------------------------------------------------| |100103|рисові поля | |------+---------------------------------------------------------| |100104|садівництво | |------+---------------------------------------------------------| |100105|пасовища | |------+---------------------------------------------------------| |100106|земля під паром | |------+---------------------------------------------------------| | |Вирощування сільськогосподарських культур | | |без використання добрив | |------+---------------------------------------------------------| |100201|постійні (незмінні) культури | |------+---------------------------------------------------------| |100202|сільськогосподарські культури | |------+---------------------------------------------------------| |100203|рисові поля | |------+---------------------------------------------------------| |100204|садівництво | |------+---------------------------------------------------------| |100205|пасовища | |------+---------------------------------------------------------| |100206|земля під паром | |------+---------------------------------------------------------| | |Спалювання пожнивних залишків, соломи й т. ін. на | | |сільськогосподарських полях | |------+---------------------------------------------------------| | |Ентеральна (кишкова) ферментація | |------+---------------------------------------------------------| |100401|молочні корови | |------+---------------------------------------------------------| |100402|інша рогата худоба | |------+---------------------------------------------------------| |100403|вівці | |------+---------------------------------------------------------| |100404|свині для відгодовування | |------+---------------------------------------------------------| | |Прибирання, збереження та використання гною, | | |а також органічних сполук | |------+---------------------------------------------------------| |100405|коні | |------+---------------------------------------------------------| |100407|кози | |------+---------------------------------------------------------| |100408|кури-несучки | |------+---------------------------------------------------------| |100409|бройлери | |------+---------------------------------------------------------| |100410|інша домашня птиця (качки, гуси і т. п.) | |------+---------------------------------------------------------| |100411|хутрові звірі | |------+---------------------------------------------------------| |100412|свиноматки | |------+---------------------------------------------------------| |100414|буйволи | |------+---------------------------------------------------------| |100415|інші | |------+---------------------------------------------------------| |100501|молочні корови | |------+---------------------------------------------------------| |100502|інша рогата худоба | |------+---------------------------------------------------------| |100503|свині для відгодування | |------+---------------------------------------------------------| |100504|свиноматки | |------+---------------------------------------------------------| |100505|вівці | |------+---------------------------------------------------------| |100506|коні | |------+---------------------------------------------------------| |100507|кури несучки | |------+---------------------------------------------------------| |100508|бройлери | |------+---------------------------------------------------------| |100509|інша домашня птиця (качки, гуси і т. ін.) | |------+---------------------------------------------------------| |100510|хутрові звірі | |------+---------------------------------------------------------| |100511|кози | |------+---------------------------------------------------------| |100514|буйволи | |------+---------------------------------------------------------| |100515|інші | |------+---------------------------------------------------------| |100600|Використання пестицидів та вапняку | |------+---------------------------------------------------------| |100900|Прибирання, збереження та використання гною, а також | | |азотних сполук | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Інструкції щодо
заповнення типової форми
первинної облікової
документації N ПОД-2 "Журнал
обліку виконання заходів з
метою охорони атмосферного
повітря"

ПЕРЕЛІК
повітроохоронних заходів
------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування заходу | |заходу | | |-------+--------------------------------------------------------| | 1 |Удосконалення технологічних процесів (включаючи перехід | | |на інші види палива, сировини і т. ін.) | |-------+--------------------------------------------------------| | 2 |Будівництво і введення в дію нових газоочисних установок| | |і споруд | |-------+--------------------------------------------------------| | 3 |Підвищення ефективності існуючих очисних установок | | |(включаючи їх модернізацію, реконструкцію і ремонт) | |-------+--------------------------------------------------------| | 4 |Ліквідація джерел забруднення | |-------+--------------------------------------------------------| | 5 |Перепрофілювання підприємства (цеху, дільниці) на випуск| | |іншої продукції | |-------+--------------------------------------------------------| | 6 |Інші заходи | ------------------------------------------------------------------

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 
Н А К А З
30.04.2004 N 252
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2004 р.
за N 682/9281

Про затвердження Інструкції щодо заповнення
типової форми первинної облікової документації
N ПОД-2 "Журнал обліку виконання заходів з
метою охорони атмосферного повітря"

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) та на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 13 грудня 2001 року N 1655 ( 1655-2001-п )
"Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі
охорони атмосферного повітря" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення типової форми
первинної облікової документації N ПОД-2 "Журнал обліку виконання
заходів з метою охорони атмосферного повітря" (далі - Інструкція).
2. Поширити зазначену Інструкцію на підприємства,
організації, установи та громадян - суб'єктів підприємницької
діяльності, які мають стаціонарні джерела викидів забруднювальних
речовин в атмосферне повітря і взяті на державний облік
територіальними органами Мінприроди України за обсягами
потенційних викидів забруднювальних речовин в атмосферу.
3. Установити, що методологічне керівництво щодо заповнення
типової форми первинного обліку N ПОД-2 "Журнал обліку виконання
заходів з метою охорони атмосферного повітря" згідно з Інструкцією
та забезпечення нею респондентів здійснюється Мінприроди України.
4. З моменту набрання чинності цим наказом роз'яснення щодо
ведення типової форми первинної облікової документації N ПОД-2
"Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного
повітря", затверджене наказом Держкомстату України від 9 грудня
2003 року N 439 ( v0439202-03 ), скасувати.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови комітету Остапчука Ю.М.
Голова комітету О.Г.Осауленко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони навколишнього
природного середовища України С.В.Поляков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
статистики України
30.04.2004 N 252
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2004 р.
за N 682/9281

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення типової форми первинної
облікової документації N ПОД-2 "Журнал
обліку виконання заходів з метою
охорони атмосферного повітря"
( v0439202-03 )

Форма N ПОД-2 ( v0439202-03 ) "Журнал обліку виконання
заходів з метою охорони атмосферного повітря" (далі - журнал)
застосовується для обліку виконання заходів, які розробляються з
метою скорочення викидів забруднювальних речовин в атмосферне
повітря на підприємствах. У журналі наводяться дані щодо виконання
заходів як передбачених до вводу у звітному році, так і заходів,
виконання яких тільки розпочато або вже здійснюється протягом
декількох років.
У графах 1 та 2 журналу вказуються відповідно код та
найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного
устаткування (установки), на яких здійснюються природоохоронні
заходи відповідно до Переліку виробничих та технологічних
процесів, технологічного устаткування (установок) (додаток 1 до
Інструкції).
У графі 3 зазначається найменування заходу, який проводиться
на підприємстві з метою охорони атмосферного повітря відповідно до
Переліку повітроохоронних заходів (додаток 2 до Інструкції).
У графі 4 зазначається термін виконання (введення) заходу.
У графах 5, 6 відображаються відповідно обсяги витрат на
проведення заходу за кошторисною вартістю та джерело фінансування,
у графі 7 зазначаються кошти, витрачені на фінансування
повітроохоронного заходу з початку його виконання, включаючи всі
джерела фінансування. У графах 8-11 відображається інформація про
фактичні обсяги виконання робіт окремо за кожним кварталом
поточного року.
У графі 12 відмічається результат виконання заходу (не
виконано - "0", виконано - "1", перенесено - "2", анульовано -
"3"), завершення якого передбачалось у звітному році.
У графі 13 вказуються дата і номер акта приймання виконаного
заходу в експлуатацію чи іншого документа, на підставі якого його
виконання було перенесено або анульовано.
У графах 14-17 журналу відображається фактичне зменшення
викидів в атмосферу внаслідок впровадження заходу (відмітка про
виконання у гр. 12 "1").
Журнал заповнюється щоквартально по мірі виконання заходів і
підписується працівником відповідної служби.
Начальник управління статистики
сільського господарства та
навколишнього середовища
Держкомстату України О.М.Прокопенко
Додаток 1
до Інструкції щодо
заповнення типової форми
первинної облікової
документації N ПОД-2 "Журнал
обліку виконання заходів з
метою охорони атмосферного
повітря"

ПЕРЕЛІК
виробничих та технологічних процесів,
технологічного устаткування
(установок)
------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування виробничих та технологічних процесів, | | | технологічного устаткування (установок) | |------+---------------------------------------------------------| | |Усі виробничі та технологічні процеси, технологічні | | |устаткування (установки) | |------+---------------------------------------------------------| | |Енергетика | |------+---------------------------------------------------------| | |Процеси спалювання в енергетиці та переробній | | |промисловості (стаціонарні джерела) | |------+---------------------------------------------------------| | |Електростанції загального використання | |------+---------------------------------------------------------| |010101|установки для спалювання > = 300 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010102|установки для спалювання > = 50 та < 300 МВт | | |(котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010103|установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010104|газові турбіни | |------+---------------------------------------------------------| |010105|стаціонарні двигуни | |------+---------------------------------------------------------| | |Системи централізованого теплозабезпечення | |------+---------------------------------------------------------| |010201|установки для спалювання > = 300 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010202|установки для спалювання > = 50 та < 300 МВт | | |(котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010203|установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010204|газові турбіни | |------+---------------------------------------------------------| |010205|стаціонарні двигуни | |------+---------------------------------------------------------| | |Нафтопереробні підприємства | |------+---------------------------------------------------------| |010301|установки для спалювання > = 300 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010302|установки для спалювання > = 50 та < 300 МВт | | |(котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010303|установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010304|газові турбіни | |------+---------------------------------------------------------| |010305|стаціонарні двигуни | |------+---------------------------------------------------------| |010306|процесові печі без контакту | |------+---------------------------------------------------------| | |Установки для перетворення твердого палива | |------+---------------------------------------------------------| |010401|установки для спалювання > = 300 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010402|установки для спалювання > = 50 та < 300 МВт | | |(котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010403|установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010404|газові турбіни | |------+---------------------------------------------------------| |010405|стаціонарні двигуни | |------+---------------------------------------------------------| |010406|коксові печі | |------+---------------------------------------------------------| |010407|інше (газифікація вугілля, зріджування...) | |------+---------------------------------------------------------| | |Видобуток вугілля, нафти/газу, компресори трубопроводів | |------+---------------------------------------------------------| |010501|установки для спалювання > = 300 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010502|установки для спалювання > = 50 та < 300 МВт | | |(котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010503|установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |010504|газові турбіни | |------+---------------------------------------------------------| |010505|стаціонарні двигуни | |------+---------------------------------------------------------| |010506|компресори трубопроводів | |------+---------------------------------------------------------| | |Непромислові установки для спалювання | |------+---------------------------------------------------------| | |Установки для спалювання на комерційних підприємствах та | | |в установах | |------+---------------------------------------------------------| |020102|установки для спалювання > = 50 та < 300 МВт | | |(котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |020103|установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |020104|стаціонарні газові турбіни | |------+---------------------------------------------------------| |020105|стаціонарні двигуни | |------+---------------------------------------------------------| |020106|інше стаціонарне обладнання | |------+---------------------------------------------------------| | |Установки для спалювання в побутовому секторі | |------+---------------------------------------------------------| |020201|установки для спалювання > = 50 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |020202|установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |020203|стаціонарні газові турбіни | |------+---------------------------------------------------------| |020204|стаціонарні двигуни | |------+---------------------------------------------------------| |020205|інше стаціонарне обладнання (печі, каміни, приготування | | |їжі...) | |------+---------------------------------------------------------| | |Установки для спалювання в сільському та лісовому | | |господарствах і в секторі культивування водяних | | |організмів | |------+---------------------------------------------------------| |020301|установки для спалювання > = 50 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |020302|установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |020303|стаціонарні газові турбіни | |------+---------------------------------------------------------| |020304|стаціонарні двигуни | |------+---------------------------------------------------------| |020305|інше стаціонарне обладнання | |------+---------------------------------------------------------| | |Спалювання в промисловості | |------+---------------------------------------------------------| | |Процеси спалювання в котлоагрегатах, газових турбінах і | | |стаціонарних двигунах | |------+---------------------------------------------------------| |030101|установки для спалювання > = 300 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |030102|установки для спалювання > = 50 та < 300 МВт | | |(котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |030103|установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) | |------+---------------------------------------------------------| |030104|газові турбіни | |------+---------------------------------------------------------| |030105|стаціонарні двигуни | |------+---------------------------------------------------------| |030106|інше стаціонарне обладнання | |------+---------------------------------------------------------| | |Безконтактні технологічні печі | |------+---------------------------------------------------------| |030203|доменні печі | |------+---------------------------------------------------------| |030204|печі для одержання гіпсової штукатурки, гіпсу | |------+---------------------------------------------------------| |030205|інші печі | |------+---------------------------------------------------------| | |Контактні технологічні процеси | |------+---------------------------------------------------------| |030301|агломераційні заводи | |------+---------------------------------------------------------| |030302|печі вторинного нагрівання для виробництва чавуну та | | |сталі | |------+---------------------------------------------------------| |030303|ливарні цехи для виробництва сірого чавуну | |------+---------------------------------------------------------| |030304|первинне виробництво свинцю | |------+---------------------------------------------------------| |030305|первинне виробництво цинку | |------+---------------------------------------------------------| |030306|первинне виробництво міді | |------+---------------------------------------------------------| |030307|вторинне виробництво свинцю | |------+---------------------------------------------------------| |030308|вторинне виробництво цинку | |------+---------------------------------------------------------| |030309|вторинне виробництво міді | |------+---------------------------------------------------------| |030310|вторинне виробництво алюмінію | |------+---------------------------------------------------------| |030311|виробництво цементу | |------+---------------------------------------------------------| |030312|виробництво вапна | |------+---------------------------------------------------------| |030313|виробництво асфальтобетону | |------+---------------------------------------------------------| |030314|листове скло | |------+---------------------------------------------------------| |030315|виробництво контейнерного скла | |------+---------------------------------------------------------| |030316|виробництво скляної вати | |------+---------------------------------------------------------| |030317|інше скло (уключаючи спеціальне скло) | |------+---------------------------------------------------------| |030318|виробництво мінеральної вати | |------+---------------------------------------------------------| |030319|виробництво цегли та кахлю | |------+---------------------------------------------------------| |030320|тонкі керамічні матеріали | |------+---------------------------------------------------------| |030321|виробництво паперу (процес сушки) | |------+---------------------------------------------------------| |030322|виробництво глинозему | |------+---------------------------------------------------------| |030323|виробництво магнію (обробка доломіту) | |------+---------------------------------------------------------| |030324|виробництво нікелю (термальний процес) | |------+---------------------------------------------------------| |030325|виробництво емалі | |------+---------------------------------------------------------| |030343|зварювання металів | |------+---------------------------------------------------------| |030326|інше | |------+---------------------------------------------------------| | |Виробничі процеси ( стаціонарні джерела ) | |------+---------------------------------------------------------| | |Технологічні процеси в нафтовій промисловості | |------+---------------------------------------------------------| |040101|переробка нафтопродуктів | |------+---------------------------------------------------------| |040102|каталітичний крекінг | |------+---------------------------------------------------------| |040103|підприємства з відновлення сірки | |------+---------------------------------------------------------| |040104|сховища й транспортування нафти на нафтопереробних | | |заводах | |------+---------------------------------------------------------| |040105|інше | |------+---------------------------------------------------------| | |Технологічні процеси в чорній металургії та вугільній | | |промисловості | |------+---------------------------------------------------------| |040201|коксові батареї (витікання та гасіння в приміщенні) | |------+---------------------------------------------------------| |040202|завантаження доменної печі | |------+---------------------------------------------------------| |040203|плавлення чавуну і відливання чушок | |------+---------------------------------------------------------| |040204|тверде бездимне паливо | |------+---------------------------------------------------------| |040205|мартенівська піч | |------+---------------------------------------------------------| |040206|кисневий конвертер на заводі для виробництва сталі | |------+---------------------------------------------------------| |040207|виробництво сталі в електричній печі | |------+---------------------------------------------------------| |040208|прокатні стани | |------+---------------------------------------------------------| |040209|агломераційна установка (за винятком коду 030301) | |------+---------------------------------------------------------| |040210|інше | |------+---------------------------------------------------------| | |Технологічні процеси в кольоровій металургії | |------+---------------------------------------------------------| |040301|виробництво алюмінію (електроліз) | |------+---------------------------------------------------------| |040302|феросплави | |------+---------------------------------------------------------| |040303|виробництво кремнію | |------+---------------------------------------------------------| |040304|виробництво магнію (за винятком коду 030323) | |------+---------------------------------------------------------| |040305|виробництво нікелю (за винятком коду 030324) | |------+---------------------------------------------------------| |040306|виробництво легованих металів | |------+---------------------------------------------------------| |040307|гальванізація | |------+---------------------------------------------------------| |040308|електрогальванізація | |------+---------------------------------------------------------| |040309|інше | |------+---------------------------------------------------------| | |Технологічні процеси в промисловості з виробництва | | |неорганічних хімічних речовин | |------+---------------------------------------------------------| |040401|виробництво сірчаної кислоти | |------+---------------------------------------------------------| |040402|виробництво азотної кислоти | |------+---------------------------------------------------------| |040403|аміак | |------+---------------------------------------------------------| |040404|сульфат амонію | |------+---------------------------------------------------------| |040405|нітрат амонію | |------+---------------------------------------------------------| |040406|фосфат амонію | |------+---------------------------------------------------------| |040407|добрива NPK | |------+---------------------------------------------------------| |040408|сечовина | |------+---------------------------------------------------------| |040409|сажа (кіптява) | |------+---------------------------------------------------------| |040410|двоокис титану | |------+---------------------------------------------------------| |040411|графіт | |------+---------------------------------------------------------| |040412|виробництво карбіду кальцію | |------+---------------------------------------------------------| |040413|виробництво хлору | |------+---------------------------------------------------------| |040414|фосфатні добрива | |------+---------------------------------------------------------| |040415|зберігання неорганічних хімічних продуктів | |------+---------------------------------------------------------| |040416|інше | |------+---------------------------------------------------------| | |Технологічні процеси в промисловості з виробництва | | |органічних хімічних речовин (крупнотоннажне виробництво) | |------+---------------------------------------------------------| |040501|етилен | |------+---------------------------------------------------------| |040502|пропілен | |------+---------------------------------------------------------| |040503|1,2 дихлоретан (за винятком коду 040505) | |------+---------------------------------------------------------| |040504|вінілхлорид (за винятком коду 040505) | |------+---------------------------------------------------------| |040505|1,2 дихлоретан і вінілхлорид (збалансований процес) | |------+---------------------------------------------------------| |040506|поліетилен низької щільності | |------+---------------------------------------------------------| |040507|поліетилен високої щільності | |------+---------------------------------------------------------| |040508|полівінілхлорид | |------+---------------------------------------------------------| |040509|поліпропілен | |------+---------------------------------------------------------| |040510|стирол | |------+---------------------------------------------------------| |040511|полістирол | |------+---------------------------------------------------------| |040512|стирол бутадієн | |------+---------------------------------------------------------| |040513|стирол-бутадієновий латекс | |------+---------------------------------------------------------| |040514|стирол-бутадієновий каучук (SBR) | |------+---------------------------------------------------------| |040515|акрилонітрил бутадієн стирол (АБС) | |------+---------------------------------------------------------| |040516|окис бутилену | |------+---------------------------------------------------------| |040517|формальдегід | |------+---------------------------------------------------------| |040518|етилбензол | |------+---------------------------------------------------------| |040519|фталевий ангідрид | |------+---------------------------------------------------------| |040520|акрилонітрил | |------+---------------------------------------------------------| |040521|адипінова кислота | |------+---------------------------------------------------------| |040522|зберігання органічних хімічних речовин | |------+---------------------------------------------------------| |040523|гліоксилова кислота | |------+---------------------------------------------------------| |040524|виробництво галогенованих вуглеводнів | |------+---------------------------------------------------------| |040525|виробництво пестицидів | |------+---------------------------------------------------------| |040526|виробництво стійких органічних сполук | |------+---------------------------------------------------------| |040527|інше (фітосанітарія ...) | |------+---------------------------------------------------------| | |Технологічні процеси в деревообробній, | | |целюлозно-паперовій та харчовій промисловостях, | | |промисловості з виробництва напоїв та в інших секторах | |------+---------------------------------------------------------| |040601|деревостружкова плита (ДСП) | |------+---------------------------------------------------------| |040602|виробництво целюлози та паперу (крафт-целюлоза) | |------+---------------------------------------------------------| |040603|виробництво целюлози та паперу (сульфітна варка) | |------+---------------------------------------------------------| |040604|виробництво целюлози (нейтральний сульфітний поліхімічний| | |процес) | |------+---------------------------------------------------------| |040605|хлібопромисловість | |------+---------------------------------------------------------| |040606|вино | |------+---------------------------------------------------------| |040607|пиво | |------+---------------------------------------------------------| |040608|міцні спиртні напої | |------+---------------------------------------------------------| |040609|інші галузі харчової промисловості | |------+---------------------------------------------------------| |040610|бітумні покрівельні матеріали | |------+---------------------------------------------------------| |040611|шляхове асфальтне покриття | |------+---------------------------------------------------------| |040612|цемент | |------+---------------------------------------------------------| |040613|скло | |------+---------------------------------------------------------| |040614|вапно | |------+---------------------------------------------------------| |040615|виробництво батарей | |------+---------------------------------------------------------| |040616|видобуток мінеральних руд | |------+---------------------------------------------------------| |040617|інше (включаючи виробництво волокнистого азбесту) | |------+---------------------------------------------------------| |040618|використання вапняку і доломіту | |------+---------------------------------------------------------| |040619|виробництво та використання содових відходів | |------+---------------------------------------------------------| |040700|Холодильні установки | |------+---------------------------------------------------------| |040800|Виробництво галокарбонів та сірчистого гексафториду | |------+---------------------------------------------------------| | |Видобуток і розподіл викопного палива та геотермальної | | |енергії | |------+---------------------------------------------------------| | |Видобуток та первинна обробка твердого викопного палива | |------+---------------------------------------------------------| |050101|відкрита розробка родовищ, відкрита розробка | |------+---------------------------------------------------------| |050102|підземна розробка родовищ | |------+---------------------------------------------------------| |050103|зберігання твердого палива | |------+---------------------------------------------------------| |050104|інше | |------+---------------------------------------------------------| | |Видобуток, первинна обробка та завантаження рідкого | | |викопного палива | |------+---------------------------------------------------------| |050201|робота на материку | |------+---------------------------------------------------------| |050202|робота у відкритому морі | |------+---------------------------------------------------------| |050203|інше | |------+---------------------------------------------------------| | |Видобуток, первинна обробка та завантаження газоподібного| | |викопного палива | |------+---------------------------------------------------------| |050301|робота на материку (десульфуризація) | |------+---------------------------------------------------------| |050302|робота на материку (за винятком десульфуризації) | |------+---------------------------------------------------------| |050303|робота у відкритому морі | |------+---------------------------------------------------------| |050304|інше | |------+---------------------------------------------------------| | |Розподіл рідкого палива (за винятком розподілу бензину) | |------+---------------------------------------------------------| |050401|морські термінали (танкери, транспортування та | | |зберігання) | |------+---------------------------------------------------------| |050402|інші види транспортування та зберігання (включаючи | | |трубопроводи) | |------+---------------------------------------------------------| | |Розподіл бензину | |------+---------------------------------------------------------| |050501|станції відправлення з нафтопереробних заводів | |------+---------------------------------------------------------| |050502|транспортування та зберігання (за винятком коду 050503) | |------+---------------------------------------------------------| |050503|станції обслуговування (включаючи заправку автомобілів) | |------+---------------------------------------------------------| |050504|інше | |------+---------------------------------------------------------| | |Мережі розподілу газу | |------+---------------------------------------------------------| |050601|трубопроводи | |------+---------------------------------------------------------| |050602|трубопровідні компресорні станції | |------+---------------------------------------------------------| |050603|мережі розподілення | |------+---------------------------------------------------------| |050700|Видобуток геотермальної енергії | |------+---------------------------------------------------------| | |Використання розчинників й інших продуктів | |------+---------------------------------------------------------| | |Нанесення лакофарбового покриття | |------+---------------------------------------------------------| |060101|виробництво автомобілів | |------+---------------------------------------------------------| |060102|ремонт автомобілів (нове визначення діяльності) | |------+---------------------------------------------------------| |060103|будівництво та оздоблення будівель (за винятком | | |коду 060107) | |------+---------------------------------------------------------| |060104|побутове використання (за винятком коду 060107) | |------+---------------------------------------------------------| |060105|фарбування рулонної продукції | |------+---------------------------------------------------------| |060106|суднобудування | |------+---------------------------------------------------------| |060107|деревина | |------+---------------------------------------------------------| |060108|інші види промислового використання фарб (за винятком | | |коду 060102) | |------+---------------------------------------------------------| |060109|інші види непромислового використання фарб | |------+---------------------------------------------------------| | |Знежирення, хімічне чищення та електронне обладнання | |------+---------------------------------------------------------| |060201|знежирення металів | |------+---------------------------------------------------------| |060202|хімічна чистка | |------+---------------------------------------------------------| |060203|виробництво електронних деталей | |------+---------------------------------------------------------| |060204|інша промислова чистка | |------+---------------------------------------------------------| | |Виробництво або обробка хімічних продуктів | |------+---------------------------------------------------------| |060301|обробка поліестеру | |------+---------------------------------------------------------| |060302|обробка полівінілхлориду | |------+---------------------------------------------------------| |060303|обробка пінополіуретану | |------+---------------------------------------------------------| |060304|обробка пінополістиролу | |------+---------------------------------------------------------| |060305|обробка каучуку | |------+---------------------------------------------------------| |060306|виробництво фармацевтичних продуктів | |------+---------------------------------------------------------| |060307|виробництво фарб | |------+---------------------------------------------------------| |060308|виробництво чорнила | |------+---------------------------------------------------------| |060309|виробництво клеїв | |------+---------------------------------------------------------| |060310|продування бітуму | |------+---------------------------------------------------------| |060311|виробництво клейких, магнітних стрічок, фотоплівок та | | |фотографій | |------+---------------------------------------------------------| |060312|оздоба текстилю | |------+---------------------------------------------------------| |060313|дублення шкіри | |------+---------------------------------------------------------| |060314|інше | |------+---------------------------------------------------------| | |Інші види використання розчинників та супутні види | | |діяльності | |------+---------------------------------------------------------| |060401|виробництво скловати | |------+---------------------------------------------------------| |060402|виробництво шлакової вати | |------+---------------------------------------------------------| |060403|поліграфічна промисловість | |------+---------------------------------------------------------| |060404|екстракція жирів, харчових та нехарчових масел | |------+---------------------------------------------------------| |060405|застосування клеїв та клейких стрічок | |------+---------------------------------------------------------| |060406|збереження деревини | |------+---------------------------------------------------------| |060407|антикорозійна обробка та консервація транспортних засобів| |------+---------------------------------------------------------| |060408|побутове використання розчинників (за винятком | | |використання фарб) | |------+---------------------------------------------------------| |060409|депарафінізація транспортних засобів | |------+---------------------------------------------------------| |060410|виробництво фармацевтичної продукції | |------+---------------------------------------------------------| |060411|інше (збереження насіння, ...) | |------+---------------------------------------------------------| | |Використання ГФУ, N(2)O, NH(3), ПФУ і SF(6) | |------+---------------------------------------------------------| |060501|використання N(2)O для анестезії | |------+---------------------------------------------------------| |060502|обладнання для заморожування і кондиціювання повітря при | | |використанні галокарбонів | |------+---------------------------------------------------------| |060503|обладнання для заморожування і кондиціювання повітря при | | |використанні інших продуктів, відмінних від галокарбонів | |------+---------------------------------------------------------| |060504|витікання піни (за винятком коду 060304) | |------+---------------------------------------------------------| |060505|вогнегасники | |------+---------------------------------------------------------| |060506|аерозолі | |------+---------------------------------------------------------| |060507|електричне обладнання (за винятком коду 060203) | |------+---------------------------------------------------------| |060508|інше | |------+---------------------------------------------------------| | |Обробка та видалення відходів | |------+---------------------------------------------------------| | |Спалювання відходів | |------+---------------------------------------------------------| |090201|спалювання побутових або муніципальних відходів | |------+---------------------------------------------------------| |090202|спалювання промислових відходів (за виключенням | | |відкритого спалювання) | |------+---------------------------------------------------------| |090203|спалювання у факелі на нафтопереробних заводах | |------+---------------------------------------------------------| |090204|спалювання у факелі в хімічній промисловості | |------+---------------------------------------------------------| |090205|спалювання відстою стічних вод | |------+---------------------------------------------------------| |090206|спалювання у факелі при видобутку нафти та газу | |------+---------------------------------------------------------| |090207|спалювання відходів від лікарень | |------+---------------------------------------------------------| |090208|спалювання відпрацьованого масла | |------+---------------------------------------------------------| | |Видалення твердих відходів на землі | |------+---------------------------------------------------------| |090401|ліквідація контрольованих відходів на землі | |------+---------------------------------------------------------| |090402|ліквідація неконтрольованих відходів на землі | |------+---------------------------------------------------------| |090403|інше | |------+---------------------------------------------------------| | |Спалювання сільськогосподарських відходів на відкритому | | |повітрі (за винятком коду 100300) | |------+---------------------------------------------------------| | |Кремація | |------+---------------------------------------------------------| |090901|спалювання трупів | |------+---------------------------------------------------------| |090902|спалювання туш тварин | |------+---------------------------------------------------------| | |Обробка інших відходів | |------+---------------------------------------------------------| |091001|очистка стічних вод у промисловості | |------+---------------------------------------------------------| |091002|очистка стічних вод у житловому і комерційному секторах | |------+---------------------------------------------------------| |091003|розміщення осаду стічних вод | |------+---------------------------------------------------------| |091004|розміщення відходів у землі | |------+---------------------------------------------------------| |091005|виробництво компосту від відходів | |------+---------------------------------------------------------| |091006|виробництво біогазу | |------+---------------------------------------------------------| |091008|інше виробництво палива (залишки відпрацьованого палива) | |------+---------------------------------------------------------| | |Сільське і лісове господарство, землекористування | | |та зміна лісової біомаси | |------+---------------------------------------------------------| | |Вирощування сільськогосподарських культур з | | |використанням добрив (за винятком гною) | |------+---------------------------------------------------------| |100101|постійні (незмінні) культури | |------+---------------------------------------------------------| |100102|сільськогосподарські культури | |------+---------------------------------------------------------| |100103|рисові поля | |------+---------------------------------------------------------| |100104|садівництво | |------+---------------------------------------------------------| |100105|пасовища | |------+---------------------------------------------------------| |100106|земля під паром | |------+---------------------------------------------------------| | |Вирощування сільськогосподарських культур | | |без використання добрив | |------+---------------------------------------------------------| |100201|постійні (незмінні) культури | |------+---------------------------------------------------------| |100202|сільськогосподарські культури | |------+---------------------------------------------------------| |100203|рисові поля | |------+---------------------------------------------------------| |100204|садівництво | |------+---------------------------------------------------------| |100205|пасовища | |------+---------------------------------------------------------| |100206|земля під паром | |------+---------------------------------------------------------| | |Спалювання пожнивних залишків, соломи й т. ін. на | | |сільськогосподарських полях | |------+---------------------------------------------------------| | |Ентеральна (кишкова) ферментація | |------+---------------------------------------------------------| |100401|молочні корови | |------+---------------------------------------------------------| |100402|інша рогата худоба | |------+---------------------------------------------------------| |100403|вівці | |------+---------------------------------------------------------| |100404|свині для відгодовування | |------+---------------------------------------------------------| | |Прибирання, збереження та використання гною, | | |а також органічних сполук | |------+---------------------------------------------------------| |100405|коні | |------+---------------------------------------------------------| |100407|кози | |------+---------------------------------------------------------| |100408|кури-несучки | |------+---------------------------------------------------------| |100409|бройлери | |------+---------------------------------------------------------| |100410|інша домашня птиця (качки, гуси і т. п.) | |------+---------------------------------------------------------| |100411|хутрові звірі | |------+---------------------------------------------------------| |100412|свиноматки | |------+---------------------------------------------------------| |100414|буйволи | |------+---------------------------------------------------------| |100415|інші | |------+---------------------------------------------------------| |100501|молочні корови | |------+---------------------------------------------------------| |100502|інша рогата худоба | |------+---------------------------------------------------------| |100503|свині для відгодування | |------+---------------------------------------------------------| |100504|свиноматки | |------+---------------------------------------------------------| |100505|вівці | |------+---------------------------------------------------------| |100506|коні | |------+---------------------------------------------------------| |100507|кури несучки | |------+---------------------------------------------------------| |100508|бройлери | |------+---------------------------------------------------------| |100509|інша домашня птиця (качки, гуси і т. ін.) | |------+---------------------------------------------------------| |100510|хутрові звірі | |------+---------------------------------------------------------| |100511|кози | |------+---------------------------------------------------------| |100514|буйволи | |------+---------------------------------------------------------| |100515|інші | |------+---------------------------------------------------------| |100600|Використання пестицидів та вапняку | |------+---------------------------------------------------------| |100900|Прибирання, збереження та використання гною, а також | | |азотних сполук | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Інструкції щодо
заповнення типової форми
первинної облікової
документації N ПОД-2 "Журнал
обліку виконання заходів з
метою охорони атмосферного
повітря"

ПЕРЕЛІК
повітроохоронних заходів
------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування заходу | |заходу | | |-------+--------------------------------------------------------| | 1 |Удосконалення технологічних процесів (включаючи перехід | | |на інші види палива, сировини і т. ін.) | |-------+--------------------------------------------------------| | 2 |Будівництво і введення в дію нових газоочисних установок| | |і споруд | |-------+--------------------------------------------------------| | 3 |Підвищення ефективності існуючих очисних установок | | |(включаючи їх модернізацію, реконструкцію і ремонт) | |-------+--------------------------------------------------------| | 4 |Ліквідація джерел забруднення | |-------+--------------------------------------------------------| | 5 |Перепрофілювання підприємства (цеху, дільниці) на випуск| | |іншої продукції | |-------+--------------------------------------------------------| | 6 |Інші заходи | ------------------------------------------------------------------

Інші Ресурси

актуальна інформація

conzepziya

  
corrupcia

 

 

 

Соціальні мережі

kmkdka banner facebook 330x106

Twitter logo

 

Про ДЕІ

Діяльність

Нормативна база

Законотворчість

Зв'язки з громадськістю

Публічна інформація

Intecracy Group