Intecracy Group Intecracy Group Intecracy Intecracy

м.Київ, Новопечерський пров.,3,корп.2,

01042. Тел./ факс: +38 (044) 521-20-40
e-mail: info@dei.gov.ua

"Гаряча лінія": +38 (044) 521-20-38

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
Н А К А З
29.08.2011 N 303
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2011 р.
за N 1097/19835

Про затвердження Методики визначення
розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі
внаслідок самовільного користування надрами

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство екології та
природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента
України від 13.04.2011 N 452 ( 452/2011 ), Кодексу України про
надра ( 132/94-ВР ) та статті 20 Закону України "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методику визначення розмірів відшкодування
збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування
надрами.
2. Державній екологічній інспекції України (Жила П.Б.)
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр М.В.Злочевський
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів України А.І.Мярковський
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
Голова Державної служби
гірничого нагляду
та промислової безпеки України О.І.Хохотва

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
України
29.08.2011 N 303
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2011 р.
за N 1097/19835

МЕТОДИКА
визначення розмірів відшкодування збитків,
заподіяних державі внаслідок
самовільного користування надрами

I. Загальні положення
1.1. Ця Методика розроблена відповідно до Кодексу України про
надра ( 132/94-ВР ), Податкового кодексу України ( 2755-17 ),
Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10,
80732-10 ), Закону України "Про охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 ), Гірничого закону України ( 1127-14 ) та
інших нормативно-правових актів про надра.
1.2. У цій Методиці терміни вживаються у такому значенні: охорона надр - сукупність заходів, які забезпечують
найповніше комплексне вилучення корисних копалин, збереження або
припустимі зміни геоморфологічних структур, властивостей та
екологічного стану верхнього шару літосфери; самовільне користування надрами - користування надрами за
відсутності дозвільної документації на користування надрами,
передбаченої законом.
1.3. Ця Методика встановлює основні вимоги щодо порядку
визначення заподіяних збитків і застосовується при визначенні
відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного
користування надрами.
1.4. Ця Методика поширюється на посадових осіб, які
уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) за
використанням і охороною надр, відповідно до наданих їм
повноважень.
1.5. В основу нарахування збитків покладена базова ставка
збитків у частках мінімальної заробітної плати (м.з.пл.), наведена
у додатку 1 до цієї Методики.
1.6. Приклад розрахунку збитків, заподіяних державі внаслідок
самовільного користування надрами, наведено в додатку 2 до цієї
Методики.
1.7. Ця Методика застосовується при визначенні відшкодування
збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування
надрами, у тому числі торфу загальною глибиною розробки понад два
метри.
1.8. Збитки, заподіяні внаслідок порушення законодавства про
надра, підлягають компенсації державі юридичними та фізичними
особами, у тому числі іноземними особами та особами без
громадянства, відповідно до законодавства.
II. Порядок встановлення факту порушення законодавства про охорону надр та обсягів самовільно видобутих надр
2.1. Факт самовільного користування надрами встановлюється
особами, які уповноважені здійснювати державний контроль (нагляд)
за використанням і охороною надр під час проведення планових та
позапланових заходів державного нагляду (контролю).
2.2. Для встановлення факту самовільного користування надрами
та визначення обсягу видобутих надр використовується пряме
вимірювання (заміри розробок, кар'єрів, накопичених надр) разом з
аналізом матеріалів геологорозвідувальних робіт (геологічні,
гідрогеологічні карти родовищ за їх наявності).
III. Розрахунок збитків, заподіяних державі
внаслідок самовільного користування надрами
3.1. Збитки розраховуються особами, які уповноважені
здійснювати державний нагляд (контроль) за використанням і
охороною надр.
3.2. Розмір збитків (З), встановлених за фактом самовільного
користування надрами, визначається шляхом встановлення обсягу
самовільно видобутих надр (Д ), помноженого на базову ставку
i (додаток 1) відшкодування збитків (P ), за формулою
i
K
З = S (P х N х Д ),
i=1 i i
де S - знак суми; де Д - обсяг самовільно видобутих надр (т; куб.м; кг);
i P - базова ставка збитків у частках мінімальної заробітної i плати;
N - величина мінімальної заробітної плати (грн.).
Для визначення обсягу самовільно видобутих надр безпосередньо
на місці видобування виконують прямі вимірювання лінійних
розмірів: довжини, ширини та висоти, розраховують об'єм через
добуток лінійних розмірів за допомогою відповідного засобу
вимірювальної техніки, що має метрологічне підтвердження.
3.3. Збитки, розраховані за цією Методикою, стягуються
відповідно до законодавства.
Заступник Міністра -
керівник апарату Д.Д.Мормуль

Додаток 1
до Методики визначення
розмірів відшкодування
збитків, заподіяних державі
внаслідок самовільного
користування надрами

БАЗОВА СТАВКА
збитків у частках мінімальної заробітної плати
(м.з.пл.)

------------------------------------------------------------------ | N | Перелік мінеральних ресурсів | Значення | |з/п| |показника,| | | |м.з.пл./т;| | | |куб.м; кг | |---+-------------------------------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | |---+------------------------------------------------------------| | 1 | Горючі надра | |---+------------------------------------------------------------| | |Нафта, конденсат (у тоннах) | 15,380 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Газ природний (у тис.куб.м) | 3,940 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Вугілля кам'яне (в тоннах) | 1,360 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Вугілля буре (в тоннах) | 0,052 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Торф (у тоннах) | 0,055 | |---+------------------------------------------------------------| | 2 | Металеві надра | |---+------------------------------------------------------------| | |Залізна руда для збагачення (в тоннах) | 0,341 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Залізна руда багата (в тоннах) | 1,070 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Марганцева руда (в тоннах) | 2,03 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Нікелева руда (силікатна) (в тоннах) | 0,909 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Інші металеві корисні копалини (у тоннах) | 0,374 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Руди кольорових металів (у тоннах) | 0,238 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Уранова руда (в тоннах) | 0,299 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Руди рідкісних металів (у тоннах) | 0,676 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Золоторудна сировина (в тоннах) | 1,496 | |---+------------------------------------------------------------| | 3 | Сировина нерудна для металургії | |---+------------------------------------------------------------| | |Бентонітова глина (в тоннах) | 0,336 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Глина вогнетривка (в тоннах) | 0,077 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Доломіт (у тоннах) | 1,06 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Флюсовий вапняк (у тоннах) | 1,06 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Кварцит та пісок кварцовий для металургії (в | 2,32 | | |тоннах) | | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Пісок формувальний (у тоннах) | 2,36 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Кварцит для виробництва кремнію (в тоннах) | 0,247 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Інша нерудна сировина (в тоннах) | 1,950 | |---+------------------------------------------------------------| | 4 | Гірничохімічна сировина | |---+------------------------------------------------------------| | |Сірчана руда (в тоннах) | 0,608 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Калійно-магнієва сіль (у тоннах) | 1,28 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Кухонна сіль кам'яна (в тоннах) | 0,548 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Крейда для содової промисловості (в тоннах) | 2,41 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Вапняк для цукрової промисловості (в тоннах) | 2,39 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Сировина для виробництва мінеральних пігментів (у| 0,57 | | |тоннах) | | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Крейда для хімічної промисловості (в тоннах) | 2,40 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Інша гірничохімічна сировина (в тоннах) | 0,808 | |---+------------------------------------------------------------| | 5 | Гірничорудна сировина | |---+------------------------------------------------------------| | |Графітова руда (в тоннах) | 0,36 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Сировина для виготовлення оптичної та | 1,28 | | |п'єзооптичної продукції (в кілограмах) | | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Сировина для виробництва адсорбційних матеріалів | 0,34 | | |(у тоннах) | | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Сировина для виробництва абразивних матеріалів (у| 0,20 | | |тоннах) | | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Пірофіліт (у тоннах) | 3,19 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Озокерит (у тоннах) | 3,23 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Інша гірничорудна сировина (в тоннах) | 0,304 | |---+------------------------------------------------------------| | 6 | Сировина ювелірна, ювелірно-виробна, виробна, для | | | облицювальних матеріалів | |---+------------------------------------------------------------| | |Бурштин (у кілограмах) | 1,42 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Топаз, моріон, берил (у кілограмах) | 0,265 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Напівдорогоцінне каміння (в кілограмах) | 0,00729 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Сировина виробна (в тоннах) | 0,114 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Високодекоративне каміння (в куб.м) | 0,171 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Інші види декоративного каміння (в куб.м) | 0,119 | |---+------------------------------------------------------------| | 7 | Сировина будівельна | |---+------------------------------------------------------------| | |Сировина для виготовлення цементу (в тоннах) | 1,59 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Крейда і вапняк на вапно, крейда будівельна (в | 2,36 | | |тоннах) | | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Гіпс (у тоннах) | 2,41 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Керамзитова сировина (в куб.м) | 1,40 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Цегельно-черепична сировина (в куб.м) | 0,146 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Камінь будівельний (у куб.м) | 0,706 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Камінь пиляний (у куб.м) | 0,602 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Глина тугоплавка (в тоннах) | 0,663 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Пісок для виробництва скла (в тоннах) | 1,05 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Польовошпатова сировина (в тоннах) | 2,75 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Каолін первинний (у тоннах) | 0,377 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Перліт (у куб.м) | 0,33 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Сировина для виробництва мінеральної вати (в | 0,561 | | |тоннах) | | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Піщано-гравійна сировина, пісок будівельний (у | 0,168 | | |куб.м) | | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Бітуми (в тоннах) | 0,79 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Сировина для вапнування кислих ґрунтів (у тоннах)| 1,56 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Інша будівельна сировина (в тоннах) | 1,33 | |---+-------------------------------------------------+----------| | 8 |Грязі лікувальні (в куб.м) | 0,96 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Методики визначення
розмірів відшкодування
збитків, заподіяних державі
внаслідок самовільного
користування надрами

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ
збитків від порушення законодавства про використання
та охорону надр при самовільному користуванні надрами

----------------------------------------------------------------------- | N | Показники |Позна-| Одиниця | Джерело |Значення| |з/п| |чення | виміру |отримання або | | | | | | | розрахунок | | | | | | | показників | | |---+------------------------+------+---------+--------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+------------------------+------+---------+--------------+--------| | 1 |Обсяг самовільно | Д | т |Прямий метод | 20,04 | | |добутого польового шпату| | |(безпосереднє | | | | | | |замірювання) | | |---+------------------------+------+---------+--------------+--------| | 2 |Базова ставка збитків у | В |м.з.пл./т|Додаток 1 | 2,75 | | |частках мінімальної | | | | | | |заробітної плати | | | | | |---+------------------------+------+---------+--------------+--------| | 3 |Величина мінімальної | N | грн. |Закон України | 960,00 | | |заробітної плати | | |"Про державний| | | | | | |бюджет | | | | | | |України" | | |---+------------------------+------+---------+--------------+--------| | 4 |Розмір відшкодування | З | грн. |В х N х Д |52905,60| | |збитків | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Розрахунок: З = 20,04 х 960,0 х 2,75 = 52905,60 грн.

 

Інші Ресурси

актуальна інформація

conzepziya

  
corrupcia

 

 

 

Соціальні мережі

kmkdka banner facebook 330x106

Twitter logo

 

Про ДЕІ

Діяльність

Нормативна база

Законотворчість

Зв'язки з громадськістю

Публічна інформація

Intecracy Group