КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
П О С Т А Н О В А
від 21 квітня 1998 р. N 521
Київ
Про затвердження такс для обчислення розміру
відшкодування шкоди, заподіяної порушенням
природоохоронного законодавства у межах територій
та об'єктів природно-заповідного фонду України

Відповідно до статті 65 Закону України "Про
природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ) і з метою
забезпечення збереження природних комплексів територій та об'єктів
природно-заповідного фонду Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такси для обчислення розміру відшкодування
шкоди, заподіяної природним комплексам територій та об'єктів
природно-заповідного фонду юридичними і фізичними особами
внаслідок: незаконної рубки або пошкодження деревних видів рослин і
таких, що мають здерев'яніле стебло, до ступеня припинення росту
(додаток 1); пошкодження деревних видів рослин і таких, що мають
здерев'яніле стебло, до ступеня неприпинення росту (додаток 2); знищення або пошкодження лісових культур, молодняку
природного походження, самосіву на площах, призначених для
лісовідновлення, сіянців і саджанців у розсадниках та на
плантаціях, газонів і квітників (додаток 3); знищення або пошкодження трав'яного покриву (додаток 4); незаконного збору (або знищення) дикорослих нижчих і вищих
трав'янистих рослин, їх квітів і плодів, ягід, горіхів, лікарської
та технічної сировини, живиці та інших деревних соків, лісової
підстилки, другорядних лісових матеріалів, грибів (додаток 5); незаконного добування чи знищення тварин, пошкодження або
знищення їх жител, місць перебування і розмноження (додаток 6); пошкодження карстово-спелеологічних, геологічних та
гідрологічних об'єктів (додаток 7); проїзду транспорту, прольоту та посадки літальних апаратів
(додаток 8); самовільного використання їх земель (додаток 9); знищення або пошкодження інформаційно-охоронних та інших
знаків (додаток 10); знищення або пошкодження осушувальних канав, дренажних і
протиерозійних систем, шляхів, рекреаційних об'єктів та інших
споруд (додаток 11).
2. За непередбачені в затверджених цією постановою таксах
порушення правил відпуску деревини на пні під час здійснення
лісогосподарських заходів у межах територій та об'єктів
природно-заповідного фонду застосовуються майнові стягнення,
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня
1993 р. N 188 ( 188-93-п ), збільшені у півтора раза.
3. Дія цієї постанови не поширюється на господарські зони
національних природних парків та зони антропогенних ландшафтів
біосферних заповідників, а також на види рослин і тварин, занесені
до Червоної книги України.
4. Установити, що розмір відшкодування шкоди, заподіяної
порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та
об'єктів природно-заповідного фонду України, обчислюється за
таксами, затвердженими цією постановою, уповноваженими посадовими
особами Міністерства охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки і його органів на місцях, заповідників,
національних природних парків та інших природоохоронних установ,
підприємств, установ та організацій, у віданні яких перебувають
території та об'єкти природно-заповідного фонду, а також інших
спеціально уповноважених органів, яким надано право накладати
адміністративні стягнення.
5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 3 квітня 1995 р. N 239 ( 239-95-п ) "Про
такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням
законодавства про природно-заповідний фонд України" (ЗП України,
1995 р., N 7, ст.163).

Перший
віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО
Інд.33
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 1998 р. N 521
ТАКСА
для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної
природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного
фонду внаслідок незаконної рубки або пошкодження деревних видів
рослин і таких, що мають здерев'яніле стебло, до ступеня
припинення росту
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Діаметр дерева на висоті | Оцінка заподіяної шкоди, пенька у корі, | гривень сантиметрів |—————————————————————————————————————— | степова зона | інші зони —————————————————————————————————————————————————————————————————— За кожне дерево, зрубане або пошкоджене
до ступеня припинення росту
до 10 17 15
10,1-14 29 26
14,1-18 74 68
18,1-22 151 138
22,1-26 266 243
26,1-30 419 384
30,1-34 561 515
34,1-38 714 655
38,1-42 877 804
42,1-46 1040 954
46,1-50 1204 1103
За кожний сантиметр
діаметра понад 50
сантиметрів 40 35
За кожний кущ чагарника,
ліани 45 38
За кожний кущ чагарничка,
напівчагарничка 18 15 _______________________
Примітки:
1. Під незаконною рубкою слід розуміти рубку без спеціального на те дозволу або за наявності дозволу, але не тих рослин, не на тих площах, ділянках, не в тій кількості (понад ліміт), не в ті терміни, що передбачені дозволом.
2. До пошкоджених до ступеня припинення росту належать дерева з переламаним стовбуром, обідраною корою понад 30 відсотків периметра стовбура незалежно від довжини обдиру за висотою стовбура, обшморганою кроною більше половини її довжини, обідраними та обламаними скелетними коренями більше половини периметра стовбура, а також повалені дерева та такі, що мають спричинений дією антропогенних факторів нахил більше 30 градусів від вертикальної осі.
3. До пошкоджених до ступеня припинення росту належать чагарники, ліани, чагарнички, напівчагарнички з переламаними скелетними гілками, обідраною корою понад 30 відсотків скелетних гілок, обшморганою кроною більше половини гілок, обламаними та обідраними коренями більше половини периметра куща, а також повалені та такі, що мають спричинений дією антропогенних факторів нахил більше 30 градусів від вертикальної осі.
4. Під висотою пенька слід розуміти відрізок комлевої частини стовбура дерева від кореневої шийки до умовного зрізу, висота якого не повинна перевищувати третини діаметра цього зрізу, а для дерев завтовшки менше 30 сантиметрів на висоті умовного зрізу висота пенька не повинна перевищувати 10 сантиметрів (за винятком випадків залишення пеньків більшої висоти згідно з лісогосподарськими вимогами).
5. За незаконну порубку або пошкодження до ступеня припинення росту самшиту, кипариса, айланта, платана, горіхів усіх видів, а також хвойних молодих дерев (віком до 41 року) в грудні-січні, будь-яких деревних порід, що зростають на територіях ботанічних садів, дендрологічних і зоологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва розмір відшкодування обчислюється за цією таксою, збільшеною у три рази.
6. За незаконну порубку або пошкодження до ступеня припинення росту окремих дерев, що є ботанічними пам'ятками природи, розмір відшкодування нараховується за цією таксою, збільшеною у три рази.
7. У разі привласнення буреломних, вітровальних дерев, а також самовільної рубки сухостійних дерев розмір відшкодування обчислюється за цією таксою, зменшеною у два рази.
8. До степової зони належать Херсонська, Донецька, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Луганська області та Автономна Республіка Крим.
9. Відшкодування за пошкодження лісовкритих земель і територій зелених насаджень у межах природно-заповідного фонду шляхом забруднення хімічними речовинами, пально-мастильними матеріалами, промисловими, сільськогосподарськими, комунально-побутовими стоками чи відходами, зміни гідрологічного режиму (затоплення, осушення), підпалу, незаконного розорювання нараховується з розрахунку 30 тис. гривень - у степовій зоні, 25 тис. гривень - в інших зонах за один гектар пошкоджених угідь.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 1998 р. N 521
ТАКСА
для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної
природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного
фонду внаслідок пошкодження деревних видів рослин і таких, що
мають здерев'яніле стебло, до ступеня неприпинення росту
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Діаметр дерева на висоті | Оцінка заподіяної шкоди, гривень пенька у корі, сантиметрів |————————————————————————————————————— | степова зона | інші зони —————————————————————————————————————————————————————————————————— За кожне дерево, пошкоджене до ступеня неприпинення росту
до 10 5 4
10,1-14 10 9
14,1-18 23 21
18,1-22 49 45
22,1-26 84 77
26,1-30 123 112
30,1-34 166 152
34,1-38 215 197
38,1-42 265 243
42,1-46 306 281
46,1-50 347 318 За кожний сантиметр
діаметра понад 50
сантиметрів 11 10
За кожний кущ чагарника,
ліани 11 10
За кожний кущ чагарничка,
напівчагарничка 5 4 _______________________
Примітки:
1. До пошкоджених до ступеня неприпинення росту належать деревні рослини і такі, що мають здерев'яніле стебло з обламаною вершиною або обшморганою кроною до половини її довжини, обідраною корою до 30 відсотків периметра стовбура незалежно від довжини обдиру за висотою стовбура, обідраними та обламаними скелетними коренями до половини периметра стовбура, дерева із забитими в них металевими предметами, обтягнуті дротом, а також такі, що мають спричинений дією антропогенних факторів нахил до 30 градусів від вертикальної осі без відриву коренів.
2. За пошкодження самшиту, кипариса, айланта, платана, горіхів усіх видів, а також хвойних дерев у грудні-січні, будь-яких деревних порід, що зростають на територіях ботанічних садів, дендрологічних і зоологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва розмір відшкодування обчислюється за цією таксою, збільшеною у два рази.
3. За пошкодження до ступеня неприпинення росту окремих дерев, що є ботанічними пам'ятками природи, розмір відшкодування нараховується за цією таксою, збільшеною у три рази.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 1998 р. N 521
ТАКСА
для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної
природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного
фонду внаслідок знищення або пошкодження лісових культур,
молодняку природного походження, самосіву на площах,
призначених для лісовідновлення, сіянців і саджанців у
розсадниках та на плантаціях, газонів і квітників
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Об'єкти рослинного світу | Одиниця | Оцінка заподіяної | виміру | шкоди, гривень | |—————————————————————————— | | степова | інші зони | | зона | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Лісові культури, молодняк
природного походження,
самосів:
віком до 5 років за 1 гектар 15 000 12 000
віком від 6 до 10 років -"- 18 000 15 000
Для всіх зон:
У розсадниках:
сіянці -"- 6 730
саджанці основних лісових за 1000
порід віком до 3 років екземплярів 262
саджанці плодових, за 1
декоративних, екземпляр 12
інтродукованих і технічних
порід
На плантаціях: -"- 38
саджанці
Газони:
партерні за 1 кв. 21
метр звичайні -"- 17
лугові -"- 13
Квітники:
півонії, жоржини за 1 кущ 11
або
цибулину оранжерейні (горщикові) -"- 9
цибулинні або -"- 7
бульбоцибулинні
інші багаторічні квіти, за 1 кущ
які зимують та не зимують або 6
у грунті цибулину
__________________
Примітки:
1. Розмір відшкодування шкоди, заподіяної знищенням або пошкодженням молодняку природного походження, лісових культур і самосіву віком понад 10 років, обчислюється за таксами, зазначеними в додатках 1 і 2.
2. Розмір відшкодування шкоди за самовільне зрізання квітів обчислюється за ринковими цінами на них, збільшеними у десять разів.
3. Газон - це земельна ділянка в межах ботанічних садів, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, дендропарків, зоопарків, інших територій та об'єктів природно-заповідного фонду, на якій ростуть природні чи штучно висіяні трави і яка виконує естетичні, оздоровчі та захисні функції.
4. Квітник - це земельна ділянка в межах ботанічних садів, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, дендропарків, зоопарків, інших територій та об'єктів природно-заповідного фонду, на якій ростуть штучно висіяні чи висаджені квіти і яка виконує естетичні та освітньо-виховні функції.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 1998 р. N 521
ТАКСА
для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної
природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного
фонду внаслідок знищення або пошкодження трав'яного покриву
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Місце, вид порушення | Одиниця | Оцінка заподіяної | виміру | шкоди, гривень —————————————————————————————————————————————————————————————————— Самовільне сінокосіння:
а) сіножаті, пасовища
сіяні трави за 1 гектар 680
природні трави -"- 1000
б) території поза межами
сіножатей і пасовищ -"- 3000
Самовільне випасання худоби:
а) сіножаті, пасовища
велика рогата худоба, коні за 1 голову 30
молодняк великої рогатої
худоби, коней, дрібна
худоба, кози -"- 15
б) поза межами сіножатей і
пасовищ
велика рогата худоба, коні -"- 45
молодняк великої рогатої
худоби, коней, дрібна худоба -"- 20
кози -"- 30 ____________________
Примітки:
1. У разі коли самовільним сінокосінням і випасанням худоби знищені або пошкоджені лісові культури, молодняк природного походження чи самосів, розмір відшкодування обчислюється за цією таксою і, одночасно, за таксою, зазначеною в додатку 3.
2. Відшкодування за пошкодження земель (крім лісовкритих і територій зелених насаджень) у межах природно-заповідного фонду шляхом забруднення хімічними речовинами, пально-мастильними матеріалами, промисловими, сільськогосподарськими та комунально-побутовими стоками і відходами, незаконного розорювання, заліснення, зміни гідрологічного режиму (затоплення, осушення), підпалу, дій, що призвели до ерозії грунту, нараховується з розрахунку 20 тис. гривень за один гектар пошкоджених угідь.
3. До незаконного використання (знищення або пошкодження) трав'яного покриву в результаті сінокосіння та випасання худоби відносять сінокосіння та випасання худоби без спеціального дозволу або за наявності дозволу, але не на тих ділянках, не в ті терміни, що зазначені в дозволі, та випасання більшої кількості тварин, ніж передбачено дозволом.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 1998 р. N 521
ТАКСА
для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної
природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного
фонду внаслідок незаконного збору (або знищення) дикорослих
нижчих і вищих трав'янистих рослин, їх квітів і плодів, ягід,
горіхів, лікарської та технічної сировини, живиці та інших
деревних соків, лісової підстилки, другорядних лісових
матеріалів, грибів
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Об'єкти рослинного світу | Одиниця виміру | Оцінка | | заподіяної | | шкоди, | | гривень —————————————————————————————————————————————————————————————————— Водорості: філлофора, цистозіра за 1 кілограм 15
бородата
інші види (бентосні) 5
Лишайники, мохи за 1 кв. дециметр 9
субстрату
Плауноподібні за одну рослину 9 Хвощеподібні -"- 4
Папоротеподібні (крім орляка
звичайного) -"- 9
Орляк звичайний -"- 2
Квіткові трав'янисті
рослини: наземні (крім бур'янів) -"- 8
водні -"- 10
Заготівля очерету за 0,01 гектара 25
Випалювання сухої водно-
болотної рослинності за 1 гектар 20 000
Гриби (плодове тіло) за 1 екземпляр 5
Збір (заготівля) дикорослих:
квітів за 1 квітку
або суцвіття 2 ягід у напівчагарничках і
трав'янистих ягідниках за 1 кілограм 25
плодів, у тому числі горіхів -"- 27
Збір (заготівля) лікарської сировини:
кореневищ та коріння за 1 кілограм сировини
природної вологості 85 квіток, бруньок -"- 50
кори -"- 75
листя -"- 30
пагонів -"- 30
плодів -"- 27
наростів -"- 30
Заготівля технічної сировини -"- 85
Заготівля живиці та інших за 1 підсочене шестикратна
деревних соків дерево таксова
вартість
деревини
підсоченого
дерева
Збір лісової підстилки за 1 кв.метр 10
Заготівля другорядних за діючою
лісових матеріалів (пнів, закупі-
лубу, кори, деревної зелені, вельною
хвойної лапки тощо) ціною,
збільшеною
в сім разів
_____________________
Примітки:
1. Розмір відшкодування за кілограм сухої сировини обчислюється за цією таксою на відповідну сировину, збільшеною у два рази.
2. Під незаконним збором (або знищенням) рослин слід розуміти збір рослин (їх частин, плодів) та грибів без спеціального дозволу або за наявності дозволу, але не тих видів, не на тих площах, не в тій кількості (понад ліміт), або не в ті терміни, що передбачені дозволом.
3. Розміри відшкодування шкоди, встановлені для систематичних груп рослин, поширюються на всі види в цих групах, за винятком тих, що занесені до Червоної книги України.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ
Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 1998 р. N 521
ТАКСА
для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної
природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного
фонду внаслідок незаконного добування чи знищення тварин,
пошкодження або знищення їх жител, місць перебування і
розмноження
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Об'єкти тваринного світу | Одиниця виміру | Оцінка заподіяної | | шкоди, гривень —————————————————————————————————————————————————————————————————— Незаконне добування або знищення
Звірі
Бурий ведмідь за 1 особину 3000
Лось, олень благородний -"- 2000
Олень плямистий, лань -"- 1030
Муфлон, козуля, свиня
дика, бобер -"- 860
Лисиця, корсак,
єнотовидний собака -"- 550
Вовк -"- 50
Куниця лісова і кам'яна,
норка американська, ласка,
чорний тхір, бабак -"- 520
Ондатра, нутрія вільна -"- 350
Заєць-русак, кролик дикий -"- 180
Рукокрилі -"- 143
Їжак звичайний, кріт -"- 48
Інші комахоїдні -"- 5
Білка -"- 95
Ховрахи -"- 20
Вовчок горішниковий -"- 100
Інші вовчки -"- 76
Сліпак звичайний -"- 100
Мишівка лісова -"- 30
Пацюк чорний за 1 особину 35
Хом'як -"- 10
Інші види (крім здичавілих
собак і котів,
собако-вовчих гібридів,
пацюка сірого, миші
хатньої, лісової,
жовтогорлої, польової,
полівки звичайної,
європейської рудої,
гуртової) -"- 2
Птахи
Гагари -"- 90
Норці -"- 90
Буревісник малий -"- 48
Баклан великий -"- 48
Чапля велика біла і мала
біла -"- 665
Чапля сіра і руда -"- 332
Квак, бугай, бугайчик -"- 190
Лелека білий -"- 570
Єгипетська чапля, фламінго -"- 510
Лебідь-шипун, лебідь-
кликун -"- 510
Гуси -"- 180
Галагаз -"- 180
Інші качки -"- 90
Осоїд -"- 2850
Шуліка чорний -"- 2560
Яструб великий -"- 950
Яструб малий -"- 570
Зимняк -"- 380
Канюк звичайний -"- 475
Лунь луговий -"- 665
Лунь болотяний -"- 240
Боривітер звичайний -"- 380
Дербник, кібчик, чеглок -"- 950
Кречет, орлан-довгохвіст за 1 особину 2850
Тетерев -"- 350
Рябчик -"- 180
Куріпка біла -"- 180
Куріпка сіра, кеклик -"- 180
Фазан звичайний -"- 180
Перепел -"- 90
Лиска, курочка водяна,
пастушок, погонич -"- 90
Деркач -"- 380
Курочка мала, курочка
крихітка -"- 65
Кулики -"- 95
Поморники -"- 285
Мартини -"- 48
Крячки -"- 48
Рябки -"- 190
Голуби -"- 90
Зозуля звичайна -"- 76
Зозуля чубата -"- 285
Сова біла -"- 510
Сова яструбина -"- 238
Сова сіра -"- 238
Сова вухата -"- 285
Сова болотяна -"- 380
Совка -"- 285
Сич хатній -"- 143
Дрімлюга -"- 70
Серпокрильці -"- 48
Сиворакша -"- 710
Бджолоїдки -"- 95
Рибалочка -"- 150
Одуд -"- 150
Жовна чорна -"- 475
Крутиголовка за 1 особину 76
Інші дятли -"- 114
Жайворонкові -"- 48
Ластівкові -"- 67
Плискові -"- 48
Сорокопудові -"- 95
Омелюх -"- 48
Оляпка -"- 48
Кропивник -"- 48
Тинівкові -"- 60
Дроздові -"- 67
Славкові -"- 48
Мухоловкові -"- 48
Корольок жовтоголовий -"- 50
Синиця вусата -"- 95
Синиця довгохвоста -"- 95
Ремез -"- 100
Інші синицеві -"- 48
Повзик -"- 67
Підкоришникові (піщухи) -"- 48
Стінолаз -"- 285
Костогриз -"- 100
Інші вівсянкові, в'юркові -"- 57
Ткачикові -"- 5
Шпак звичайний -"- 48
Іволга -"- 190
Сойка, галка -"- 48
Крук -"- 200
Горіхівка -"- 95
Плазуни
Черепаха болотяна -"- 67
Веретінниця за 1 особину 140
Ящірка різнобарвна -"- 100
Ящірки кримська і скеляста -"- 95
Ящірка зелена -"- 48
Інші ящірки -"- 28
Полоз візерунчастий -"- 285
Гадюка звичайна, гадюка
Нікольського -"- 140
Вуж звичайний, вуж водяний -"- 19
За вилучене яйце плазунів за 1 екземпляр 10 відсотків
розміру такси за
відповідний вид
тварин
Земноводні
Тритони за 1 особину 5
Кумки -"- 3
Часничниця -"- 5
Ропухи -"- 9
Квакша -"- 5
Жаби озерна, ставкова та
їх гібриди -"- 1
Інші жаби -"- 2
Ікра земноводних за 1 кладку 5
Знищення (розорення) двократний розмір
гнізда, нори, інших жител такси за даний
тварин, бобрових загат вид тварин
За вилучений ембріон у за 1 екземпляр 50 відсотків
незаконно добутій тварини розміру такси за
(ссавці) відповідний вид
тварин За вилучене яйце (птахи) -"- 30 відсотків
розміру такси за
відповідний вид
птахів Знищення або пошкодження за фактичною
біотехнічних споруд вартістю,
(штучних гніздівель, збільшеною у 3,5
солонців, годівниць тощо), раза
вилучення кормів
Риби Осетрові риби та їх за 1 екземпляр 550
гібриди
Марена звичайна, марена
балканська -"- 110
Сом, камбала-калкан,
акули, скати, тунець, меч-
риба, пеламіда, баракуда,
вугор морський -"- 94
Форель озерна -"- 74
Форель райдужна, судак,
сазан, щука, білизна,
миньок, рибець звичайний,
підусти, вугор річковий,
кефалі (крім піленгаса),
риба-сонцевик, луфар,
сардина європейська,
сардина кругла,
товстолобик, білий амур,
чорний амур -"- 55
Камбала-глоса, морський
язик, хек, мерланг,
горбиль темний, берш,
скумбрія, піленгас, бабці -"- 33
Лящ, лин, в'язь,
оселедець, ставрида, -"- 28
барабуля
Плітка (тараня), кутум,
синець, чехоня, клепець,
головень, пузанок,
кам'яний окунь, бопс,
ошибень, собачка-сфінкс,
собачка звонимира -"- 11
В'юн, карась сріблистий і
золотистий, плоскирка,
окунь звичайний, ялець
звичайний, бистрянка
звичайна, бистрянка
російська, носар, йорж
балоня, йорж звичайний,
краснопірка, ханос,
сарган, морський минь,
смариди, морський карась
(ласкир), скорпена
(морський йорж), перкарина
азовська, морський
дракончик, зіркогляд
звичайний, губаньові,
морські собачки (крім
собачки-сфінкса і собачки
звонимири), троєпер
середземноморський,
піскорий південний,
піскарка смугаста
(риба-ліра), тригли,
морські качечки, хроміс,
іглиця змієподібна, іглиця
морська шипувата,
бичок-кнут (жаба),
бичок-ротань, бичок
пуголовочка, каспіосома
каспійська, бичок бланкет,
бичок лисун мармуровий,
бичок-паганель за 1 екземпляр 6
Атерина, тюлька, кілька
(шпрот), хамса, верховодка за 1 кілограм 5
Інші види за 1 екземпляр 0,5
Заготівля ікри осетрових
та лососевих риб за 1 кілограм 1650
Заготівля ікри інших видів -"- 50
риб
Пошкодження або знищення
нерестовищ риб
(пошкодження або знищення
нерестових субстратів:
виїмка або намив грунту,
знищення рослинності) за 0,1 гектара 1700
Комахи
Метелики: за 1 особину
Зорька, жовтянка золотиста 2,5
Жовтянки шафранова,
степова, лучна, голуб'янка
аріон, бризеіда,
кропивниця, перламу-трівки
ніобея, аглая та польова,
пістрянки, лимонниця -"- 1,5
Мирмідона, стрічкарки -"- 4
Лігея, чорнушка-медуза,
семела, барвниця спірейна,
павине око денне,
перламутрівка велика
лісова, червонець
фіолетовий, червонець
непарний, голуб'янка
красива -"- 3
Дріада, цирцея,
перелівниця мала,
перламутрівка пандора 3,5
Траурниця, адмірал,
ведмедиці Кайя, пурпурова,
геба та сільська,
бражники, сатурнії за 1 особину 5
Павиноочка велика нічна -"- 17
Інші метелики -"- 1
Бабки -"- 2,5
Богомоли -"- 4
Співучі цикади -"- 4
Жуки:
жужелиці (туруни) -"- 6
скакуни -"- 1,5
жуки-гнойовики (справжні) -"- 1,5
Скарабеї: 5
носороги, бронзівки -"- 5
златки (кратомерус,
еурітіреа, лямпра,
діцерка, цифозома,
кіпріакус) -"- 2
вусачі -"- 2,5
інші жуки -"- 0,7
Сітчатокрилі:
золотоочки, гемеробієві -"- 1
мурашині леви -"- 3
Перетинчастокрилі:
бджолині -"- 2
сколії -"- 4
риючі оси -"- 2
інші перетинчастокрилі -"- 0,5
Мухи:
ктирі, дзюрчалки, тахіни -"- 1,5
Довговусі:
личинки комара хаобора за 1 кілограм
(коретра) живої ваги 80
личинки хірономід (мотиль) -"- 80
Інші комахи за 1 особину 0,25
Знищення або пошкодження
мурашників діаметром:
до 1 метра за 1 мурашник 75
від 1,1 до 1,5 метра -"- 126
від 1,6 до 2,0 метра -"- 205
від 2,1 метра і більше -"- 308
Павукоподібні Скорпіони,
псевдоскорпіони,
сінокосці, павуки за 1 особину 1,5
Багатоніжки -"- 0,5
Ракоподібні
Артемія саліна (рачки) за 1 кілограм
живої ваги 40 Артемія саліна (яйця) -"- 200
Дафнія, моїна, циклоп -"- 40
Мізиди, бокоплави -"- 40
Щитні за 1 особину 1
Морські жолуді -"- 200
Креветки -"- 0,15
Річкові раки, раки-
самітники -"- 4
Краби -"- 6
Омари -"- 20
Морські павуки -"- 1,5
Щупальцеві
Мохуватки, фороніди,
внутрішньопорошицеві -"- 1,5
Голкошкірі
Морська зірка, морський за 1 особину 5
їжак
Змієхвостки, голотурії,
інші голкошкірі "сидячих"
видів -"- 4
Молюски
Хітони, лопатоногі -"- 1
Двостулкові -"- 4
Слимаки роду Helix за 1 тонну
живої ваги 480 Інші наземні молюски за 1 особину 0,7
Інші черевоногі (крім -"- 1
рапани)
Кільчасті черви
Трубочник за 1 кілограм
живої ваги 70 Інші кільчасті черви
(малощетинкові та
багатощетинкові) -"- 50
Круглі черви коловертки -"- 15
Губки "сидячих" видів за 1 особину 0,5
Кишковопорожнинні
Гідриди, лептоліди,
лімномедузи, сцифоїдні
медузи, коралові поліпи -"- 0,5 _____________________
Примітки:
1. Під незаконним добуванням (знищенням) тварин слід розуміти добування без спеціального дозволу або за наявності дозволу, але не тих видів тварин, не на тих площах, не в тій кількості (понад ліміт), не в ті терміни, що передбачені дозволом.
2. Відшкодування шкоди, заподіяної об'єктам природно-заповідного фонду в результаті незаконного використання рибних та інших водних живих ресурсів під час промислового добування, обчислюється в шестикратному розмірі відповідних нормативів плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, затверджених Кабінетом Міністрів України.
3. Розміри відшкодування шкоди, заподіяної незаконним добуванням або знищенням тварин із класів комах та земноводних розповсюджуються також і на личинкову стадію розвитку.
4. Розміри відшкодування шкоди, встановлені для систематичних груп тварин, розповсюджуються на всі види в цих групах, за винятком тих, що занесені до Червоної книги України та видів, які є масовими шкідниками сільського чи лісового господарства.
5. У разі коли незаконними діями на території природно-заповідного фонду спричинено знищення колонії тварин (у тому числі без знищення або розорення гнізд та інших жител), компенсація за шкоду нараховується як за знищення всіх гнізд (жител) в колоніальному оселенні.
6. За знищення або незаконне вилучення тварин, що знаходяться в зоологічних колекціях зоопарків, зоосадів, океанаріумів, інших установ та об'єктів природно-заповідного фонду, створених з метою організації освітньо-виховної роботи та утримання тварин у неволі або напіввільних умовах, а також за жорстоке поводження з тваринами, яке призвело до їх загибелі, розмір відшкодування шкоди визначається трикратною сумою витрат на придбання тварин відповідних видів для поновлення колекцій.
За шкоду, заподіяну жорстоким поводженням з тваринами, яке призвело до їх мучення, травмування або каліцтва, розмір відшкодування визначається півторакратною сумою витрат на придбання тварин відповідних видів.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 1998 р. N 521
ТАКСА
для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної
природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного
фонду внаслідок пошкодження карстово-спелеологічних, геологічних
та гідрологічних об'єктів
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид об'єкта | Одиниця виміру | Оцінка заподіяної | | шкоди, гривень —————————————————————————————————————————————————————————————————— Карстово-спелеологічні об'єкти Пошкодження та винос на
поверхню:
сталактити, сталагміти,
сталагнати, кораліти, за 1 сантиметр
пізоліти довжини 30
натічні кори за 1 кв. дециметр
площі 25 водно-карбонатні за 1 куб.
утворення дециметр об'єму 15
гіпсові кристали, голки
та інші аналогічні
утворення:
а) за окремі за 1 сантиметр
відособлені екземпляри довжини 35
б) за щітки та інші за 1 дециметр 25
утворення площі
монокристали гіпсу, за 1 куб.
кальциту, інших дециметр об'єму 20
мінералів
глинисто-полімінеральні за 1 сантиметр
сталактити гіпсових довжини 15
печер
глинисто-натічні за 1 кв. дециметр
(бобовидні) кори площі 20
глинисто-мінеральні -"- 15
відклади
археологічні,
палеонтологічні рештки за 1 зразок 30
Пошкодження стін, стелі за 1 кв. дециметр
(написи, подряпини площі 20
тощо)
Забруднення печер:
а) механічне за покинуту річ, банку,
пляшку, синтетичну тару
тощо за 1 штуку 3
за сторонній інертний за 1 куб.
матеріал дециметр об'єму 1,5
б) хімічне за покинуті у за 100 грамів
відкритому вигляді речовини 8
хімічні реактиви
біологічне (органічне, -"- 10
бактеріальне тощо)
г) забруднення підземної атмосфери
відпрацьованими газами:
за кожну годину
працюючого джерела 2
за кожну випалену
сигарету чи інший вид
тютюнових виробів 3
д) термальне за кожний наступний
градус за Цельсієм
(збільшення або
зменшення) від за 100 куб.
звичайного для даної метрів підземного 2,5
порожнини повітря
температурного рівня
е) радіаційне за кожну одиницю понад
гранично допустиму дозу 50
Поверхневі карстово-спелеологічні утворення
Пошкодження каррових,
первинно- та вторинно- за 1 кв. дециметр
кристалічних форм площі 5
Засипання понижень, за 1 кв. метр
лійок, понорів, площі 30
колодязів, шахт
Забруднення понижень, за 1 куб. метр
лійок, колодязів, шахт забрудника 40
Геологічні об'єкти
Пошкодження геологічних за 1 кв. метр
оголень, розрізів площі 30
Пошкодження за 1 кв. дециметр
геоморфологічних площі 50
утворень
Гідрологічні об'єкти
(водні об'єкти в межах територій природно-заповідного фонду)
Пошкодження водоспадів за 0,5 метра
висоти або 1 метр 200
ширини Влаштування загат на
водних об'єктах за 1 кв. метр 20
площі Пошкодження водного
об'єкта, болота:
випрямлення
(поглиблення) русла,
зміна конфігурації
берегової лінії тощо за 0,1 гектара 1000
забирання грунту
(гравію, піску, мулу
тощо) з водойм, за 1 куб. метр
прориття каналів об'єму 200
Забруднення півторакратний
поверхневих, морських розмір збитків,
та підземних вод нарахованих за
"Методикою
розрахунку розмірів
відшкодування
збитків, заподіяних
державі внаслідок
порушення
законодавства про
охорону та
раціональне
використання водних
ресурсів"
Засипання водних за 0,1 гектара 17 000
об'єктів
Знищення боліт -"- 20 000
Знищення (пошкодження)
джерела потужністю:
до 1 куб. метра на добу 5 000
від 1,1 до 3 куб. метрів
на добу 10 000
від 3,1 до 10 куб. метрів
на добу 50 000
більше 10,1 куб. метра на за кожний куб.метр
добу потужності понад
10,1 куб. метра на
добу сума
відшкодування
збільшується на 10
тис. гривень Самовільне використання тарифна вартість
води (водозабір) за 1 куб.метр води, збільшена у 2
рази

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 1998 N 521
ТАКСА
для обчислення розміру відшкодування шкоди,
заподіяної природним комплексам територій та об'єктів
природно-заповідного фонду внаслідок проїзду транспорту,
прольоту та посадки літальних апаратів
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид транспорту, порушення | Оцінка заподіяної | шкоди, гривень —————————————————————————————————————————————————————————————————— За проїзд одиниці транспортного засобу:
мопеда, мотоцикла, моторолера 25
легкового автомобіля, мікроавтобуса, пікапа 40
автобуса, вантажного автомобіля 55
спеціальної важкої транспортної техніки 70
техніки на гусеничному ходу 85
гужового транспорту, весельного човна 10
малотоннажних плавзасобів з двигунами:
завдовжки до 7 метрів 20
завдовжки від 7 до 15 метрів 30
завдовжки більше 15 метрів 50 Причалювання плавзасобів до берега у
межах територій та об'єктів природно- 17
заповідного фонду
Проліт літальних апаратів:
літаків нижче 2 км, подолання ними
звукового бар'єру над заповідною
територією 1000
вертольотів та малих літальних апаратів
нижче 200 метрів 1500 Посадка вертольотів та малих літальних
апаратів на заповідну територію 2000 ___________________
Примітка.
Такса, наведена в додатку 8, не застосовується у
випадках аварійних ситуацій та рятування людей.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 9
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 1998 р. N 521
ТАКСА
для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної
природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного
фонду внаслідок самовільного використання їх земель
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид порушення | Одиниця виміру | Оцінка | | заподіяної | | шкоди, гривень —————————————————————————————————————————————————————————————————— Самовільне використання
земельних ділянок під:
будівництво постійної споруди за 1 кв. метр
площі 200 будівництво тимчасової
споруди -"- 70
розробку корисних копалин -"- 170
копання траншей, ям тощо -"- 25
складування будь-яких
матеріалів -"- 34
влаштування сміттєзвалищ -"- 51
використання під садово- за 100 кв.
городні ділянки метрів площі 300
побутове забруднення за покинуту
території річ, банку,
пляшку, тару
тощо 3 розміщення торгових рундуків, за 1 кв. метр
тентів, рекламних щитів тощо площі 17
огородження територій з метою
випасання худоби,
сінокосіння, розміщення
торгових точок тощо -"- 10
влаштування автостоянок за місце для 1
машини 30

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 10
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 1998 р. N 521
ТАКСА
для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної
природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного
фонду внаслідок знищення або пошкодження інформаційно-охоронних
та інших знаків
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид знака | Одиниця виміру | Оцінка | | заподіяної | | шкоди, гривень —————————————————————————————————————————————————————————————————— Інформаційно-охоронні, межові
охоронні знаки, інформаційні за 1 знак 390
щити
Стовпи межові та квартальні -"- 390
Стовпи візирні, господарські
(на ділянках лісосік, лісових
культур, сінокосів, пробних
площ, пасовищ тощо) -"- 120
Шлагбауми -"- 1150
Монументальні знаки- трикратний
пам'ятники розмір вартості
витрат на
відновлення

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 11
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 1998 р. N 521
ТАКСА
для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної
природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного
фонду внаслідок знищення або пошкодження осушувальних канав,
дренажних і протиерозійних систем, шляхів, рекреаційних об'єктів
та інших споруд
————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид об'єкта | Одиниця виміру | Оцінка заподіяної | | шкоди, гривень ————————————————————————————————————————————————————————————————— Осушувальні канави і
дренажні системи:
осушувальні за 1 погонний метр 170
збиральні -"- 290
Магістральні канали -"- 450
Протиерозійні вали, п'ятикратний розмір
лотки, канави вартості витрат на
відновлення Шляхи:
цементобетонні -"- 550
із щебеневим -"- 260
покриттям
із гравійним -"- 210
покриттям
грунтові поліпшені -"- 160
грунтові -"- 110 _____________________
Примітка.
Розмір відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок
знищення або пошкодження мостів, шлюзів, перепадів
на осушувальних каналах, дренажних системах,
річках, струмках, гірських потоках, шляхах, а також
рекреаційних об'єктів та інших споруд, обчислюється
у п'ятикратному розмірі вартості витрат на
відновлення знищених чи пошкоджених споруд та
об'єктів.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
П О С Т А Н О В А
від 21 квітня 1998 р. N 521
Київ
Про затвердження такс для обчислення розміру
відшкодування шкоди, заподіяної порушенням
природоохоронного законодавства у межах територій
та об'єктів природно-заповідного фонду України

Відповідно до статті 65 Закону України "Про
природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ) і з метою
забезпечення збереження природних комплексів територій та об'єктів
природно-заповідного фонду Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такси для обчислення розміру відшкодування
шкоди, заподіяної природним комплексам територій та об'єктів
природно-заповідного фонду юридичними і фізичними особами
внаслідок: незаконної рубки або пошкодження деревних видів рослин і
таких, що мають здерев'яніле стебло, до ступеня припинення росту
(додаток 1); пошкодження деревних видів рослин і таких, що мають
здерев'яніле стебло, до ступеня неприпинення росту (додаток 2); знищення або пошкодження лісових культур, молодняку
природного походження, самосіву на площах, призначених для
лісовідновлення, сіянців і саджанців у розсадниках та на
плантаціях, газонів і квітників (додаток 3); знищення або пошкодження трав'яного покриву (додаток 4); незаконного збору (або знищення) дикорослих нижчих і вищих
трав'янистих рослин, їх квітів і плодів, ягід, горіхів, лікарської
та технічної сировини, живиці та інших деревних соків, лісової
підстилки, другорядних лісових матеріалів, грибів (додаток 5); незаконного добування чи знищення тварин, пошкодження або
знищення їх жител, місць перебування і розмноження (додаток 6); пошкодження карстово-спелеологічних, геологічних та
гідрологічних об'єктів (додаток 7); проїзду транспорту, прольоту та посадки літальних апаратів
(додаток 8); самовільного використання їх земель (додаток 9); знищення або пошкодження інформаційно-охоронних та інших
знаків (додаток 10); знищення або пошкодження осушувальних канав, дренажних і
протиерозійних систем, шляхів, рекреаційних об'єктів та інших
споруд (додаток 11).
2. За непередбачені в затверджених цією постановою таксах
порушення правил відпуску деревини на пні під час здійснення
лісогосподарських заходів у межах територій та об'єктів
природно-заповідного фонду застосовуються майнові стягнення,
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня
1993 р. N 188 ( 188-93-п ), збільшені у півтора раза.
3. Дія цієї постанови не поширюється на господарські зони
національних природних парків та зони антропогенних ландшафтів
біосферних заповідників, а також на види рослин і тварин, занесені
до Червоної книги України.
4. Установити, що розмір відшкодування шкоди, заподіяної
порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та
об'єктів природно-заповідного фонду України, обчислюється за
таксами, затвердженими цією постановою, уповноваженими посадовими
особами Міністерства охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки і його органів на місцях, заповідників,
національних природних парків та інших природоохоронних установ,
підприємств, установ та організацій, у віданні яких перебувають
території та об'єкти природно-заповідного фонду, а також інших
спеціально уповноважених органів, яким надано право накладати
адміністративні стягнення.
5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 3 квітня 1995 р. N 239 ( 239-95-п ) "Про
такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням
законодавства про природно-заповідний фонд України" (ЗП України,
1995 р., N 7, ст.163).

Перший
віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО
Інд.33
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 1998 р. N 521
ТАКСА
для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної
природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного
фонду внаслідок незаконної рубки або пошкодження деревних видів
рослин і таких, що мають здерев'яніле стебло, до ступеня
припинення росту
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Діаметр дерева на висоті | Оцінка заподіяної шкоди, пенька у корі, | гривень сантиметрів |—————————————————————————————————————— | степова зона | інші зони —————————————————————————————————————————————————————————————————— За кожне дерево, зрубане або пошкоджене
до ступеня припинення росту
до 10 17 15
10,1-14 29 26
14,1-18 74 68
18,1-22 151 138
22,1-26 266 243
26,1-30 419 384
30,1-34 561 515
34,1-38 714 655
38,1-42 877 804
42,1-46 1040 954
46,1-50 1204 1103
За кожний сантиметр
діаметра понад 50
сантиметрів 40 35
За кожний кущ чагарника,
ліани 45 38
За кожний кущ чагарничка,
напівчагарничка 18 15 _______________________
Примітки:
1. Під незаконною рубкою слід розуміти рубку без спеціального на те дозволу або за наявності дозволу, але не тих рослин, не на тих площах, ділянках, не в тій кількості (понад ліміт), не в ті терміни, що передбачені дозволом.
2. До пошкоджених до ступеня припинення росту належать дерева з переламаним стовбуром, обідраною корою понад 30 відсотків периметра стовбура незалежно від довжини обдиру за висотою стовбура, обшморганою кроною більше половини її довжини, обідраними та обламаними скелетними коренями більше половини периметра стовбура, а також повалені дерева та такі, що мають спричинений дією антропогенних факторів нахил більше 30 градусів від вертикальної осі.
3. До пошкоджених до ступеня припинення росту належать чагарники, ліани, чагарнички, напівчагарнички з переламаними скелетними гілками, обідраною корою понад 30 відсотків скелетних гілок, обшморганою кроною більше половини гілок, обламаними та обідраними коренями більше половини периметра куща, а також повалені та такі, що мають спричинений дією антропогенних факторів нахил більше 30 градусів від вертикальної осі.
4. Під висотою пенька слід розуміти відрізок комлевої частини стовбура дерева від кореневої шийки до умовного зрізу, висота якого не повинна перевищувати третини діаметра цього зрізу, а для дерев завтовшки менше 30 сантиметрів на висоті умовного зрізу висота пенька не повинна перевищувати 10 сантиметрів (за винятком випадків залишення пеньків більшої висоти згідно з лісогосподарськими вимогами).
5. За незаконну порубку або пошкодження до ступеня припинення росту самшиту, кипариса, айланта, платана, горіхів усіх видів, а також хвойних молодих дерев (віком до 41 року) в грудні-січні, будь-яких деревних порід, що зростають на територіях ботанічних садів, дендрологічних і зоологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва розмір відшкодування обчислюється за цією таксою, збільшеною у три рази.
6. За незаконну порубку або пошкодження до ступеня припинення росту окремих дерев, що є ботанічними пам'ятками природи, розмір відшкодування нараховується за цією таксою, збільшеною у три рази.
7. У разі привласнення буреломних, вітровальних дерев, а також самовільної рубки сухостійних дерев розмір відшкодування обчислюється за цією таксою, зменшеною у два рази.
8. До степової зони належать Херсонська, Донецька, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Луганська області та Автономна Республіка Крим.
9. Відшкодування за пошкодження лісовкритих земель і територій зелених насаджень у межах природно-заповідного фонду шляхом забруднення хімічними речовинами, пально-мастильними матеріалами, промисловими, сільськогосподарськими, комунально-побутовими стоками чи відходами, зміни гідрологічного режиму (затоплення, осушення), підпалу, незаконного розорювання нараховується з розрахунку 30 тис. гривень - у степовій зоні, 25 тис. гривень - в інших зонах за один гектар пошкоджених угідь.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 1998 р. N 521
ТАКСА
для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної
природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного
фонду внаслідок пошкодження деревних видів рослин і таких, що
мають здерев'яніле стебло, до ступеня неприпинення росту
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Діаметр дерева на висоті | Оцінка заподіяної шкоди, гривень пенька у корі, сантиметрів |————————————————————————————————————— | степова зона | інші зони —————————————————————————————————————————————————————————————————— За кожне дерево, пошкоджене до ступеня неприпинення росту
до 10 5 4
10,1-14 10 9
14,1-18 23 21
18,1-22 49 45
22,1-26 84 77
26,1-30 123 112
30,1-34 166 152
34,1-38 215 197
38,1-42 265 243
42,1-46 306 281
46,1-50 347 318 За кожний сантиметр
діаметра понад 50
сантиметрів 11 10
За кожний кущ чагарника,
ліани 11 10
За кожний кущ чагарничка,
напівчагарничка 5 4 _______________________
Примітки:
1. До пошкоджених до ступеня неприпинення росту належать деревні рослини і такі, що мають здерев'яніле стебло з обламаною вершиною або обшморганою кроною до половини її довжини, обідраною корою до 30 відсотків периметра стовбура незалежно від довжини обдиру за висотою стовбура, обідраними та обламаними скелетними коренями до половини периметра стовбура, дерева із забитими в них металевими предметами, обтягнуті дротом, а також такі, що мають спричинений дією антропогенних факторів нахил до 30 градусів від вертикальної осі без відриву коренів.
2. За пошкодження самшиту, кипариса, айланта, платана, горіхів усіх видів, а також хвойних дерев у грудні-січні, будь-яких деревних порід, що зростають на територіях ботанічних садів, дендрологічних і зоологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва розмір відшкодування обчислюється за цією таксою, збільшеною у два рази.
3. За пошкодження до ступеня неприпинення росту окремих дерев, що є ботанічними пам'ятками природи, розмір відшкодування нараховується за цією таксою, збільшеною у три рази.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 1998 р. N 521
ТАКСА
для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної
природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного
фонду внаслідок знищення або пошкодження лісових культур,
молодняку природного походження, самосіву на площах,
призначених для лісовідновлення, сіянців і саджанців у
розсадниках та на плантаціях, газонів і квітників
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Об'єкти рослинного світу | Одиниця | Оцінка заподіяної | виміру | шкоди, гривень | |—————————————————————————— | | степова | інші зони | | зона | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Лісові культури, молодняк
природного походження,
самосів:
віком до 5 років за 1 гектар 15 000 12 000
віком від 6 до 10 років -"- 18 000 15 000
Для всіх зон:
У розсадниках:
сіянці -"- 6 730
саджанці основних лісових за 1000
порід віком до 3 років екземплярів 262
саджанці плодових, за 1
декоративних, екземпляр 12
інтродукованих і технічних
порід
На плантаціях: -"- 38
саджанці
Газони:
партерні за 1 кв. 21
метр звичайні -"- 17
лугові -"- 13
Квітники:
півонії, жоржини за 1 кущ 11
або
цибулину оранжерейні (горщикові) -"- 9
цибулинні або -"- 7
бульбоцибулинні
інші багаторічні квіти, за 1 кущ
які зимують та не зимують або 6
у грунті цибулину
__________________
Примітки:
1. Розмір відшкодування шкоди, заподіяної знищенням або пошкодженням молодняку природного походження, лісових культур і самосіву віком понад 10 років, обчислюється за таксами, зазначеними в додатках 1 і 2.
2. Розмір відшкодування шкоди за самовільне зрізання квітів обчислюється за ринковими цінами на них, збільшеними у десять разів.
3. Газон - це земельна ділянка в межах ботанічних садів, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, дендропарків, зоопарків, інших територій та об'єктів природно-заповідного фонду, на якій ростуть природні чи штучно висіяні трави і яка виконує естетичні, оздоровчі та захисні функції.
4. Квітник - це земельна ділянка в межах ботанічних садів, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, дендропарків, зоопарків, інших територій та об'єктів природно-заповідного фонду, на якій ростуть штучно висіяні чи висаджені квіти і яка виконує естетичні та освітньо-виховні функції.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 1998 р. N 521
ТАКСА
для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної
природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного
фонду внаслідок знищення або пошкодження трав'яного покриву
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Місце, вид порушення | Одиниця | Оцінка заподіяної | виміру | шкоди, гривень —————————————————————————————————————————————————————————————————— Самовільне сінокосіння:
а) сіножаті, пасовища
сіяні трави за 1 гектар 680
природні трави -"- 1000
б) території поза межами
сіножатей і пасовищ -"- 3000
Самовільне випасання худоби:
а) сіножаті, пасовища
велика рогата худоба, коні за 1 голову 30
молодняк великої рогатої
худоби, коней, дрібна
худоба, кози -"- 15
б) поза межами сіножатей і
пасовищ
велика рогата худоба, коні -"- 45
молодняк великої рогатої
худоби, коней, дрібна худоба -"- 20
кози -"- 30 ____________________
Примітки:
1. У разі коли самовільним сінокосінням і випасанням худоби знищені або пошкоджені лісові культури, молодняк природного походження чи самосів, розмір відшкодування обчислюється за цією таксою і, одночасно, за таксою, зазначеною в додатку 3.
2. Відшкодування за пошкодження земель (крім лісовкритих і територій зелених насаджень) у межах природно-заповідного фонду шляхом забруднення хімічними речовинами, пально-мастильними матеріалами, промисловими, сільськогосподарськими та комунально-побутовими стоками і відходами, незаконного розорювання, заліснення, зміни гідрологічного режиму (затоплення, осушення), підпалу, дій, що призвели до ерозії грунту, нараховується з розрахунку 20 тис. гривень за один гектар пошкоджених угідь.
3. До незаконного використання (знищення або пошкодження) трав'яного покриву в результаті сінокосіння та випасання худоби відносять сінокосіння та випасання худоби без спеціального дозволу або за наявності дозволу, але не на тих ділянках, не в ті терміни, що зазначені в дозволі, та випасання більшої кількості тварин, ніж передбачено дозволом.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 1998 р. N 521
ТАКСА
для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної
природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного
фонду внаслідок незаконного збору (або знищення) дикорослих
нижчих і вищих трав'янистих рослин, їх квітів і плодів, ягід,
горіхів, лікарської та технічної сировини, живиці та інших
деревних соків, лісової підстилки, другорядних лісових
матеріалів, грибів
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Об'єкти рослинного світу | Одиниця виміру | Оцінка | | заподіяної | | шкоди, | | гривень —————————————————————————————————————————————————————————————————— Водорості: філлофора, цистозіра за 1 кілограм 15
бородата
інші види (бентосні) 5
Лишайники, мохи за 1 кв. дециметр 9
субстрату
Плауноподібні за одну рослину 9 Хвощеподібні -"- 4
Папоротеподібні (крім орляка
звичайного) -"- 9
Орляк звичайний -"- 2
Квіткові трав'янисті
рослини: наземні (крім бур'янів) -"- 8
водні -"- 10
Заготівля очерету за 0,01 гектара 25
Випалювання сухої водно-
болотної рослинності за 1 гектар 20 000
Гриби (плодове тіло) за 1 екземпляр 5
Збір (заготівля) дикорослих:
квітів за 1 квітку
або суцвіття 2 ягід у напівчагарничках і
трав'янистих ягідниках за 1 кілограм 25
плодів, у тому числі горіхів -"- 27
Збір (заготівля) лікарської сировини:
кореневищ та коріння за 1 кілограм сировини
природної вологості 85 квіток, бруньок -"- 50
кори -"- 75
листя -"- 30
пагонів -"- 30
плодів -"- 27
наростів -"- 30
Заготівля технічної сировини -"- 85
Заготівля живиці та інших за 1 підсочене шестикратна
деревних соків дерево таксова
вартість
деревини
підсоченого
дерева
Збір лісової підстилки за 1 кв.метр 10
Заготівля другорядних за діючою
лісових матеріалів (пнів, закупі-
лубу, кори, деревної зелені, вельною
хвойної лапки тощо) ціною,
збільшеною
в сім разів
_____________________
Примітки:
1. Розмір відшкодування за кілограм сухої сировини обчислюється за цією таксою на відповідну сировину, збільшеною у два рази.
2. Під незаконним збором (або знищенням) рослин слід розуміти збір рослин (їх частин, плодів) та грибів без спеціального дозволу або за наявності дозволу, але не тих видів, не на тих площах, не в тій кількості (понад ліміт), або не в ті терміни, що передбачені дозволом.
3. Розміри відшкодування шкоди, встановлені для систематичних груп рослин, поширюються на всі види в цих групах, за винятком тих, що занесені до Червоної книги України.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ
Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 1998 р. N 521
ТАКСА
для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної
природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного
фонду внаслідок незаконного добування чи знищення тварин,
пошкодження або знищення їх жител, місць перебування і
розмноження
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Об'єкти тваринного світу | Одиниця виміру | Оцінка заподіяної | | шкоди, гривень —————————————————————————————————————————————————————————————————— Незаконне добування або знищення
Звірі
Бурий ведмідь за 1 особину 3000
Лось, олень благородний -"- 2000
Олень плямистий, лань -"- 1030
Муфлон, козуля, свиня
дика, бобер -"- 860
Лисиця, корсак,
єнотовидний собака -"- 550
Вовк -"- 50
Куниця лісова і кам'яна,
норка американська, ласка,
чорний тхір, бабак -"- 520
Ондатра, нутрія вільна -"- 350
Заєць-русак, кролик дикий -"- 180
Рукокрилі -"- 143
Їжак звичайний, кріт -"- 48
Інші комахоїдні -"- 5
Білка -"- 95
Ховрахи -"- 20
Вовчок горішниковий -"- 100
Інші вовчки -"- 76
Сліпак звичайний -"- 100
Мишівка лісова -"- 30
Пацюк чорний за 1 особину 35
Хом'як -"- 10
Інші види (крім здичавілих
собак і котів,
собако-вовчих гібридів,
пацюка сірого, миші
хатньої, лісової,
жовтогорлої, польової,
полівки звичайної,
європейської рудої,
гуртової) -"- 2
Птахи
Гагари -"- 90
Норці -"- 90
Буревісник малий -"- 48
Баклан великий -"- 48
Чапля велика біла і мала
біла -"- 665
Чапля сіра і руда -"- 332
Квак, бугай, бугайчик -"- 190
Лелека білий -"- 570
Єгипетська чапля, фламінго -"- 510
Лебідь-шипун, лебідь-
кликун -"- 510
Гуси -"- 180
Галагаз -"- 180
Інші качки -"- 90
Осоїд -"- 2850
Шуліка чорний -"- 2560
Яструб великий -"- 950
Яструб малий -"- 570
Зимняк -"- 380
Канюк звичайний -"- 475
Лунь луговий -"- 665
Лунь болотяний -"- 240
Боривітер звичайний -"- 380
Дербник, кібчик, чеглок -"- 950
Кречет, орлан-довгохвіст за 1 особину 2850
Тетерев -"- 350
Рябчик -"- 180
Куріпка біла -"- 180
Куріпка сіра, кеклик -"- 180
Фазан звичайний -"- 180
Перепел -"- 90
Лиска, курочка водяна,
пастушок, погонич -"- 90
Деркач -"- 380
Курочка мала, курочка
крихітка -"- 65
Кулики -"- 95
Поморники -"- 285
Мартини -"- 48
Крячки -"- 48
Рябки -"- 190
Голуби -"- 90
Зозуля звичайна -"- 76
Зозуля чубата -"- 285
Сова біла -"- 510
Сова яструбина -"- 238
Сова сіра -"- 238
Сова вухата -"- 285
Сова болотяна -"- 380
Совка -"- 285
Сич хатній -"- 143
Дрімлюга -"- 70
Серпокрильці -"- 48
Сиворакша -"- 710
Бджолоїдки -"- 95
Рибалочка -"- 150
Одуд -"- 150
Жовна чорна -"- 475
Крутиголовка за 1 особину 76
Інші дятли -"- 114
Жайворонкові -"- 48
Ластівкові -"- 67
Плискові -"- 48
Сорокопудові -"- 95
Омелюх -"- 48
Оляпка -"- 48
Кропивник -"- 48
Тинівкові -"- 60
Дроздові -"- 67
Славкові -"- 48
Мухоловкові -"- 48
Корольок жовтоголовий -"- 50
Синиця вусата -"- 95
Синиця довгохвоста -"- 95
Ремез -"- 100
Інші синицеві -"- 48
Повзик -"- 67
Підкоришникові (піщухи) -"- 48
Стінолаз -"- 285
Костогриз -"- 100
Інші вівсянкові, в'юркові -"- 57
Ткачикові -"- 5
Шпак звичайний -"- 48
Іволга -"- 190
Сойка, галка -"- 48
Крук -"- 200
Горіхівка -"- 95
Плазуни
Черепаха болотяна -"- 67
Веретінниця за 1 особину 140
Ящірка різнобарвна -"- 100
Ящірки кримська і скеляста -"- 95
Ящірка зелена -"- 48
Інші ящірки -"- 28
Полоз візерунчастий -"- 285
Гадюка звичайна, гадюка
Нікольського -"- 140
Вуж звичайний, вуж водяний -"- 19
За вилучене яйце плазунів за 1 екземпляр 10 відсотків
розміру такси за
відповідний вид
тварин
Земноводні
Тритони за 1 особину 5
Кумки -"- 3
Часничниця -"- 5
Ропухи -"- 9
Квакша -"- 5
Жаби озерна, ставкова та
їх гібриди -"- 1
Інші жаби -"- 2
Ікра земноводних за 1 кладку 5
Знищення (розорення) двократний розмір
гнізда, нори, інших жител такси за даний
тварин, бобрових загат вид тварин
За вилучений ембріон у за 1 екземпляр 50 відсотків
незаконно добутій тварини розміру такси за
(ссавці) відповідний вид
тварин За вилучене яйце (птахи) -"- 30 відсотків
розміру такси за
відповідний вид
птахів Знищення або пошкодження за фактичною
біотехнічних споруд вартістю,
(штучних гніздівель, збільшеною у 3,5
солонців, годівниць тощо), раза
вилучення кормів
Риби Осетрові риби та їх за 1 екземпляр 550
гібриди
Марена звичайна, марена
балканська -"- 110
Сом, камбала-калкан,
акули, скати, тунець, меч-
риба, пеламіда, баракуда,
вугор морський -"- 94
Форель озерна -"- 74
Форель райдужна, судак,
сазан, щука, білизна,
миньок, рибець звичайний,
підусти, вугор річковий,
кефалі (крім піленгаса),
риба-сонцевик, луфар,
сардина європейська,
сардина кругла,
товстолобик, білий амур,
чорний амур -"- 55
Камбала-глоса, морський
язик, хек, мерланг,
горбиль темний, берш,
скумбрія, піленгас, бабці -"- 33
Лящ, лин, в'язь,
оселедець, ставрида, -"- 28
барабуля
Плітка (тараня), кутум,
синець, чехоня, клепець,
головень, пузанок,
кам'яний окунь, бопс,
ошибень, собачка-сфінкс,
собачка звонимира -"- 11
В'юн, карась сріблистий і
золотистий, плоскирка,
окунь звичайний, ялець
звичайний, бистрянка
звичайна, бистрянка
російська, носар, йорж
балоня, йорж звичайний,
краснопірка, ханос,
сарган, морський минь,
смариди, морський карась
(ласкир), скорпена
(морський йорж), перкарина
азовська, морський
дракончик, зіркогляд
звичайний, губаньові,
морські собачки (крім
собачки-сфінкса і собачки
звонимири), троєпер
середземноморський,
піскорий південний,
піскарка смугаста
(риба-ліра), тригли,
морські качечки, хроміс,
іглиця змієподібна, іглиця
морська шипувата,
бичок-кнут (жаба),
бичок-ротань, бичок
пуголовочка, каспіосома
каспійська, бичок бланкет,
бичок лисун мармуровий,
бичок-паганель за 1 екземпляр 6
Атерина, тюлька, кілька
(шпрот), хамса, верховодка за 1 кілограм 5
Інші види за 1 екземпляр 0,5
Заготівля ікри осетрових
та лососевих риб за 1 кілограм 1650
Заготівля ікри інших видів -"- 50
риб
Пошкодження або знищення
нерестовищ риб
(пошкодження або знищення
нерестових субстратів:
виїмка або намив грунту,
знищення рослинності) за 0,1 гектара 1700
Комахи
Метелики: за 1 особину
Зорька, жовтянка золотиста 2,5
Жовтянки шафранова,
степова, лучна, голуб'янка
аріон, бризеіда,
кропивниця, перламу-трівки
ніобея, аглая та польова,
пістрянки, лимонниця -"- 1,5
Мирмідона, стрічкарки -"- 4
Лігея, чорнушка-медуза,
семела, барвниця спірейна,
павине око денне,
перламутрівка велика
лісова, червонець
фіолетовий, червонець
непарний, голуб'янка
красива -"- 3
Дріада, цирцея,
перелівниця мала,
перламутрівка пандора 3,5
Траурниця, адмірал,
ведмедиці Кайя, пурпурова,
геба та сільська,
бражники, сатурнії за 1 особину 5
Павиноочка велика нічна -"- 17
Інші метелики -"- 1
Бабки -"- 2,5
Богомоли -"- 4
Співучі цикади -"- 4
Жуки:
жужелиці (туруни) -"- 6
скакуни -"- 1,5
жуки-гнойовики (справжні) -"- 1,5
Скарабеї: 5
носороги, бронзівки -"- 5
златки (кратомерус,
еурітіреа, лямпра,
діцерка, цифозома,
кіпріакус) -"- 2
вусачі -"- 2,5
інші жуки -"- 0,7
Сітчатокрилі:
золотоочки, гемеробієві -"- 1
мурашині леви -"- 3
Перетинчастокрилі:
бджолині -"- 2
сколії -"- 4
риючі оси -"- 2
інші перетинчастокрилі -"- 0,5
Мухи:
ктирі, дзюрчалки, тахіни -"- 1,5
Довговусі:
личинки комара хаобора за 1 кілограм
(коретра) живої ваги 80
личинки хірономід (мотиль) -"- 80
Інші комахи за 1 особину 0,25
Знищення або пошкодження
мурашників діаметром:
до 1 метра за 1 мурашник 75
від 1,1 до 1,5 метра -"- 126
від 1,6 до 2,0 метра -"- 205
від 2,1 метра і більше -"- 308
Павукоподібні Скорпіони,
псевдоскорпіони,
сінокосці, павуки за 1 особину 1,5
Багатоніжки -"- 0,5
Ракоподібні
Артемія саліна (рачки) за 1 кілограм
живої ваги 40 Артемія саліна (яйця) -"- 200
Дафнія, моїна, циклоп -"- 40
Мізиди, бокоплави -"- 40
Щитні за 1 особину 1
Морські жолуді -"- 200
Креветки -"- 0,15
Річкові раки, раки-
самітники -"- 4
Краби -"- 6
Омари -"- 20
Морські павуки -"- 1,5
Щупальцеві
Мохуватки, фороніди,
внутрішньопорошицеві -"- 1,5
Голкошкірі
Морська зірка, морський за 1 особину 5
їжак
Змієхвостки, голотурії,
інші голкошкірі "сидячих"
видів -"- 4
Молюски
Хітони, лопатоногі -"- 1
Двостулкові -"- 4
Слимаки роду Helix за 1 тонну
живої ваги 480 Інші наземні молюски за 1 особину 0,7
Інші черевоногі (крім -"- 1
рапани)
Кільчасті черви
Трубочник за 1 кілограм
живої ваги 70 Інші кільчасті черви
(малощетинкові та
багатощетинкові) -"- 50
Круглі черви коловертки -"- 15
Губки "сидячих" видів за 1 особину 0,5
Кишковопорожнинні
Гідриди, лептоліди,
лімномедузи, сцифоїдні
медузи, коралові поліпи -"- 0,5 _____________________
Примітки:
1. Під незаконним добуванням (знищенням) тварин слід розуміти добування без спеціального дозволу або за наявності дозволу, але не тих видів тварин, не на тих площах, не в тій кількості (понад ліміт), не в ті терміни, що передбачені дозволом.
2. Відшкодування шкоди, заподіяної об'єктам природно-заповідного фонду в результаті незаконного використання рибних та інших водних живих ресурсів під час промислового добування, обчислюється в шестикратному розмірі відповідних нормативів плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, затверджених Кабінетом Міністрів України.
3. Розміри відшкодування шкоди, заподіяної незаконним добуванням або знищенням тварин із класів комах та земноводних розповсюджуються також і на личинкову стадію розвитку.
4. Розміри відшкодування шкоди, встановлені для систематичних груп тварин, розповсюджуються на всі види в цих групах, за винятком тих, що занесені до Червоної книги України та видів, які є масовими шкідниками сільського чи лісового господарства.
5. У разі коли незаконними діями на території природно-заповідного фонду спричинено знищення колонії тварин (у тому числі без знищення або розорення гнізд та інших жител), компенсація за шкоду нараховується як за знищення всіх гнізд (жител) в колоніальному оселенні.
6. За знищення або незаконне вилучення тварин, що знаходяться в зоологічних колекціях зоопарків, зоосадів, океанаріумів, інших установ та об'єктів природно-заповідного фонду, створених з метою організації освітньо-виховної роботи та утримання тварин у неволі або напіввільних умовах, а також за жорстоке поводження з тваринами, яке призвело до їх загибелі, розмір відшкодування шкоди визначається трикратною сумою витрат на придбання тварин відповідних видів для поновлення колекцій.
За шкоду, заподіяну жорстоким поводженням з тваринами, яке призвело до їх мучення, травмування або каліцтва, розмір відшкодування визначається півторакратною сумою витрат на придбання тварин відповідних видів.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 1998 р. N 521
ТАКСА
для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної
природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного
фонду внаслідок пошкодження карстово-спелеологічних, геологічних
та гідрологічних об'єктів
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид об'єкта | Одиниця виміру | Оцінка заподіяної | | шкоди, гривень —————————————————————————————————————————————————————————————————— Карстово-спелеологічні об'єкти Пошкодження та винос на
поверхню:
сталактити, сталагміти,
сталагнати, кораліти, за 1 сантиметр
пізоліти довжини 30
натічні кори за 1 кв. дециметр
площі 25 водно-карбонатні за 1 куб.
утворення дециметр об'єму 15
гіпсові кристали, голки
та інші аналогічні
утворення:
а) за окремі за 1 сантиметр
відособлені екземпляри довжини 35
б) за щітки та інші за 1 дециметр 25
утворення площі
монокристали гіпсу, за 1 куб.
кальциту, інших дециметр об'єму 20
мінералів
глинисто-полімінеральні за 1 сантиметр
сталактити гіпсових довжини 15
печер
глинисто-натічні за 1 кв. дециметр
(бобовидні) кори площі 20
глинисто-мінеральні -"- 15
відклади
археологічні,
палеонтологічні рештки за 1 зразок 30
Пошкодження стін, стелі за 1 кв. дециметр
(написи, подряпини площі 20
тощо)
Забруднення печер:
а) механічне за покинуту річ, банку,
пляшку, синтетичну тару
тощо за 1 штуку 3
за сторонній інертний за 1 куб.
матеріал дециметр об'єму 1,5
б) хімічне за покинуті у за 100 грамів
відкритому вигляді речовини 8
хімічні реактиви
біологічне (органічне, -"- 10
бактеріальне тощо)
г) забруднення підземної атмосфери
відпрацьованими газами:
за кожну годину
працюючого джерела 2
за кожну випалену
сигарету чи інший вид
тютюнових виробів 3
д) термальне за кожний наступний
градус за Цельсієм
(збільшення або
зменшення) від за 100 куб.
звичайного для даної метрів підземного 2,5
порожнини повітря
температурного рівня
е) радіаційне за кожну одиницю понад
гранично допустиму дозу 50
Поверхневі карстово-спелеологічні утворення
Пошкодження каррових,
первинно- та вторинно- за 1 кв. дециметр
кристалічних форм площі 5
Засипання понижень, за 1 кв. метр
лійок, понорів, площі 30
колодязів, шахт
Забруднення понижень, за 1 куб. метр
лійок, колодязів, шахт забрудника 40
Геологічні об'єкти
Пошкодження геологічних за 1 кв. метр
оголень, розрізів площі 30
Пошкодження за 1 кв. дециметр
геоморфологічних площі 50
утворень
Гідрологічні об'єкти
(водні об'єкти в межах територій природно-заповідного фонду)
Пошкодження водоспадів за 0,5 метра
висоти або 1 метр 200
ширини Влаштування загат на
водних об'єктах за 1 кв. метр 20
площі Пошкодження водного
об'єкта, болота:
випрямлення
(поглиблення) русла,
зміна конфігурації
берегової лінії тощо за 0,1 гектара 1000
забирання грунту
(гравію, піску, мулу
тощо) з водойм, за 1 куб. метр
прориття каналів об'єму 200
Забруднення півторакратний
поверхневих, морських розмір збитків,
та підземних вод нарахованих за
"Методикою
розрахунку розмірів
відшкодування
збитків, заподіяних
державі внаслідок
порушення
законодавства про
охорону та
раціональне
використання водних
ресурсів"
Засипання водних за 0,1 гектара 17 000
об'єктів
Знищення боліт -"- 20 000
Знищення (пошкодження)
джерела потужністю:
до 1 куб. метра на добу 5 000
від 1,1 до 3 куб. метрів
на добу 10 000
від 3,1 до 10 куб. метрів
на добу 50 000
більше 10,1 куб. метра на за кожний куб.метр
добу потужності понад
10,1 куб. метра на
добу сума
відшкодування
збільшується на 10
тис. гривень Самовільне використання тарифна вартість
води (водозабір) за 1 куб.метр води, збільшена у 2
рази

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 1998 N 521
ТАКСА
для обчислення розміру відшкодування шкоди,
заподіяної природним комплексам територій та об'єктів
природно-заповідного фонду внаслідок проїзду транспорту,
прольоту та посадки літальних апаратів
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид транспорту, порушення | Оцінка заподіяної | шкоди, гривень —————————————————————————————————————————————————————————————————— За проїзд одиниці транспортного засобу:
мопеда, мотоцикла, моторолера 25
легкового автомобіля, мікроавтобуса, пікапа 40
автобуса, вантажного автомобіля 55
спеціальної важкої транспортної техніки 70
техніки на гусеничному ходу 85
гужового транспорту, весельного човна 10
малотоннажних плавзасобів з двигунами:
завдовжки до 7 метрів 20
завдовжки від 7 до 15 метрів 30
завдовжки більше 15 метрів 50 Причалювання плавзасобів до берега у
межах територій та об'єктів природно- 17
заповідного фонду
Проліт літальних апаратів:
літаків нижче 2 км, подолання ними
звукового бар'єру над заповідною
територією 1000
вертольотів та малих літальних апаратів
нижче 200 метрів 1500 Посадка вертольотів та малих літальних
апаратів на заповідну територію 2000 ___________________
Примітка.
Такса, наведена в додатку 8, не застосовується у
випадках аварійних ситуацій та рятування людей.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 9
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 1998 р. N 521
ТАКСА
для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної
природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного
фонду внаслідок самовільного використання їх земель
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид порушення | Одиниця виміру | Оцінка | | заподіяної | | шкоди, гривень —————————————————————————————————————————————————————————————————— Самовільне використання
земельних ділянок під:
будівництво постійної споруди за 1 кв. метр
площі 200 будівництво тимчасової
споруди -"- 70
розробку корисних копалин -"- 170
копання траншей, ям тощо -"- 25
складування будь-яких
матеріалів -"- 34
влаштування сміттєзвалищ -"- 51
використання під садово- за 100 кв.
городні ділянки метрів площі 300
побутове забруднення за покинуту
території річ, банку,
пляшку, тару
тощо 3 розміщення торгових рундуків, за 1 кв. метр
тентів, рекламних щитів тощо площі 17
огородження територій з метою
випасання худоби,
сінокосіння, розміщення
торгових точок тощо -"- 10
влаштування автостоянок за місце для 1
машини 30

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 10
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 1998 р. N 521
ТАКСА
для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної
природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного
фонду внаслідок знищення або пошкодження інформаційно-охоронних
та інших знаків
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид знака | Одиниця виміру | Оцінка | | заподіяної | | шкоди, гривень —————————————————————————————————————————————————————————————————— Інформаційно-охоронні, межові
охоронні знаки, інформаційні за 1 знак 390
щити
Стовпи межові та квартальні -"- 390
Стовпи візирні, господарські
(на ділянках лісосік, лісових
культур, сінокосів, пробних
площ, пасовищ тощо) -"- 120
Шлагбауми -"- 1150
Монументальні знаки- трикратний
пам'ятники розмір вартості
витрат на
відновлення

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 11
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 1998 р. N 521
ТАКСА
для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної
природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного
фонду внаслідок знищення або пошкодження осушувальних канав,
дренажних і протиерозійних систем, шляхів, рекреаційних об'єктів
та інших споруд
————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид об'єкта | Одиниця виміру | Оцінка заподіяної | | шкоди, гривень ————————————————————————————————————————————————————————————————— Осушувальні канави і
дренажні системи:
осушувальні за 1 погонний метр 170
збиральні -"- 290
Магістральні канали -"- 450
Протиерозійні вали, п'ятикратний розмір
лотки, канави вартості витрат на
відновлення Шляхи:
цементобетонні -"- 550
із щебеневим -"- 260
покриттям
із гравійним -"- 210
покриттям
грунтові поліпшені -"- 160
грунтові -"- 110 _____________________
Примітка.
Розмір відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок
знищення або пошкодження мостів, шлюзів, перепадів
на осушувальних каналах, дренажних системах,
річках, струмках, гірських потоках, шляхах, а також
рекреаційних об'єктів та інших споруд, обчислюється
у п'ятикратному розмірі вартості витрат на
відновлення знищених чи пошкоджених споруд та
об'єктів.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ