КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                    від 3 липня 1995 р. N 484
                               Київ

           Про затвердження такс для обчислення розміру
           відшкодування збитків, заподіяних внаслідок
         забруднення із суден, кораблів та інших плавучих
         засобів територіальних і внутрішніх морських вод
                             України

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N 433 ( 433-2002-п ) від 29.03.2002
           N   1 (   1-2013-п ) від 03.01.2013 }
 

     Враховуючи, що  Україна  є  Стороною Міжнародної Конвенції по
захисту Чорного моря  від  забруднення,  та  з  метою  відновлення
екологічної рівноваги  в  територіальних  та  внутрішніх  морських
водах України і посилення відповідальності за їх  чистоту  Кабінет
Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Затвердити  такси  для  обчислення  розміру  відшкодування
збитків, заподіяних підприємствами,  установами,  організаціями  і
громадянами України,  а  також  іноземними  юридичними  особами та
громадянами внаслідок забруднення  із  суден,  кораблів  та  інших
плавучих засобів  територіальних і внутрішніх морських вод України
згідно з додатком.

     2. Розмір   відшкодування   збитків  обчислюється  посадовими
особами  Державної  екологічної  інспекції  та  її  територіальних
органів.
{  Пункт  2  із  змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 433
( 433-2002-п ) від 29.03.2002, N 1 ( 1-2013-п ) від 03.01.2013 }

     3. У разі відмови  від  добровільного  відшкодування  збитків
стягнення їх  сум  проводиться  у  судовому  порядку  за  позовами
Державної екологічної інспекції та її територіальних органів.
{  Пункт  3  із  змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 433
( 433-2002-п ) від 29.03.2002, N 1 ( 1-2013-п ) від 03.01.2013 }

     4. Суми збитків обчислюються  у  доларах  США  і  сплачуються
українськими судновласниками,  судна  яких  плавають  під прапором
України, у валюті України за офіційним  валютним  курсом  на  день
сплати сум відшкодування.

     Іноземні судновласники,  а  також  українські  судновласники,
судна яких  працюють  за  фрахтом  під  прапорами іноземних країн,
відшкодовують збитки у доларах США  або  еквівалент  цієї  суми  в
іншій вільно  конвертованій  валюті (за умови дотримання валютного
законодавства) чи у валюті України за офіційним валютним курсом на
день сплати сум відшкодування.

     5.  Міністерству  охорони навколишнього природного середовища
та ядерної  безпеки  за  погодженням  з  Міністерством  фінансів у
двомісячний термін розробити і затвердити  Положення  про  порядок
обчислення розміру  відшкодування  та  сплати збитків,  заподіяних
внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів
територіальних і внутрішніх морських вод України.

     Прем'єр-міністр України                     Є.МАРЧУК

              Міністр
     Кабінету Міністрів України                  В.ПУСТОВОЙТЕНКО

     Інд.19
 

                                       Додаток
                          до постанови Кабінету Міністрів України
                               від 3 липня 1995 р. N 484

                              ТАКСИ
     для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних
      підприємствами, установами, організаціями і громадянами
      України, іноземними юридичними особами та громадянами
    внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих
     засобів територіальних і внутрішніх морських вод України

 ————————————————————————————————————————————————————————————————
 Забруднюючі речовини, скинуті у |Одиниця |Розмір відшкодування
     водне середовище            |виміру  |збитків за одиницю
                                 |        |виміру (у доларах США)
 ————————————————————————————————————————————————————————————————
 Солі важких металів              кг-екв.         12936

 Нафта та нафтопродукти             кг              329

 Органічні речовини               - " -             270

 Завислі речовини                 - " -             132

 Пестициди                        - " -             430

 Детергенти                       - " -             381

 Шкідливі речовини, залежно від
 категорії токсичності (згідно з
 Міжнародною Конвенцією щодо
 запобігання забрудненням із суден
 1973 року ( 896_009 ) з
 поправками 1978 року)
 (MARPOL - 73/78)
                 X                - " -            1522
                 Y                - " -             286
                 Z                - " -              54

 Господарсько-фекальні стічні     куб.м             140
 води

 Сміття                             кг              100

{  Додаток  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою  КМ N 1
( 1-2013-п ) від 03.01.2013 }

              Міністр
     Кабінету Міністрів України                  В.ПУСТОВОЙТЕНКО