з/п

Прізвище,

ім’я та по батькові

кандидата

Посада Загальна кількість балів Примітка

1

(порядко-вий номер вакансії 108334)

Беседін

Євген Ігорович

завідувач сектору державного ринкового нагляду Департаменту державного екологічного нагляду (контролю) – старший державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища 10,6 переможець конкурсу

2

(порядко-вий номер вакансії 108337)

Сіліна

Анна Сергіївна

головний спеціаліст Відділу правового забезпечення 8 переможець конкурсу

Губський

Владислав Миколайович

4,9 другий за результатами конкурсу кандидат