Intecracy Group Intecracy Group Intecracy Intecracy

м.Київ, Новопечерський пров.,3,корп.2,

01042. Тел./ факс: +38 (044) 521-20-40
e-mail: info@dei.gov.ua

"Гаряча лінія": +38 (044) 521-20-38

 

p1300256130 січня 2012 року о 10.00 у приміщенні Актової зали Міністерства екології та природних ресурсів України (вул. Урицького, 35) відбулося перше розширене засідання Колегії Державної екологічної інспекції України як центрального органу виконавчої влади. На засіданні Колегії були підбиті підсумки роботи інспекції у 2011 році та визначені головні приоритетні напрямки роботи на 2012 рік. На  Колегії були присутні представники центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій. Роботу Державної екологічної інспекції визнано задовільною.

 

         Загалом екологічними інспекціями України впродовж 2011 року проведено 87 тис. перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання. За порушення вимог природоохоронного законодавства складено майже 86, 2 тис. протоколів. Сума накладених адмінштрафів складає 17, 6 млн. грн.. Загальна сума розрахованих збитків -  1 млрд. 980 млн. грн.., що на 50% більше, ніж за результатами роботи у 2010 році.

        Як зазначив Голова Державної екологічної інспекції України Павло Жила, фахівцями Держекоінспекції буде і надалі надаватися методична та практична допомога територіальним органам в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища. Разом з тим вказав керівникам територіальних органів посилити контроль за виконанням постанов про накладення адміністративних стягнень 

p1300260 

p1300265

p13002561

 


 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

розширеного засідання колегії Держекоінспекції України

«Про підсумки роботи Держекоінспекції України за 2011 рік та
головні пріоритетні напрями роботи на 2012 рік».

 

09.30 – 10.00

 

Реєстрація учасників, видача аналітичних, інформаційних матеріалів

 

10.00 – 10.20

 

Вступне слово першого заступника Міністра екології та природних ресурсів Романова М.І. та Голови колегії - Голови Держекоінспекції України Жили П. Б.

 

10.20 – 10.55

 

1. Про результати здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища за 2011 рік.

 

Доповідач: Кошелєв І.І. – перший заступник Голови Держекоінспекції України

 

(регламент: до 15 хв.)

 

Співдоповідачі: Кисіль Н. П. – начальник відділу екологічного контролю атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів, за поводженням з відходами та небезпечними хімічними речовинами

Комарчук С. С. – начальник відділу екологічного контролю природно-заповідного фонду, рослинного та тваринного світу

 

(регламент: до 10 хв. на кожну співдоповідь)

 

10.55 – 11.05

 

2. Про стан ведення нормативно-правової та претензійно-позовної роботи за 2011 рік.

 

Доповідач: Смакоуз О.М. - в.о. начальника юридичного відділу

 

(регламент: до 10 хв.)

 

11.05 – 11.15

 

3. Про стан виконавської дисципліни в Держекоінспекції України за 2011 рік та шляхи її поліпшення.

 

Доповідач: Кукла А.С. - головний спеціаліст відділу кадрового та документального забезпечення

(регламент: до 10 хв.)

 

11.15 – 11.30

 

4. Про головні пріоритетні напрями роботи Державної екологічної інспекції України та її територіальних органів на 2012 рік.

 

Доповідач: Лазарев В.В. – директор Департаменту екологічного контролю природних ресурсів Держекоінспекції України

 

(регламент: до 15 хв.)

 

11.30 – 12.00

 

5. Підведення підсумків роботи та прийняття рішення засідання колегії Держекоінспекції України.

 

 

 

Голова,

 

Голова Колегії                                                                  П.Б. Жила

 

 РІШЕННЯ

РОЗШИРЕНОГО ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ

 

«30» січня 2012 року                             м. Київ                                              № ____

 

з питання 1 «Про результати здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища за 2011 рік» порядку денного

 

Заслухавши та обговоривши доповідь першого заступника Голови Держекоінспекції України Кошелєва І.І. та співдоповіді керівників структурних підрозділів та територіальних органів Держекоінспекції України, колегія

 

                                                     ВИРІШИЛА:           

 

Роботу Державної екологічної інспекції України та спеціальних підрозділів Мінприроди у частині здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища за 2011 рік визнати ______________.

 

1. Першому заступнику Голови Держекоінспекції України, керівникам структурних підрозділів центрального апарату Держекоінспекції України взяти під особистий контроль та забезпечити:

1.1 надання методичної та практичної допомоги територіальним органам Держекоінспекції України в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища;

 

Термін: постійно

 

1.2 проведення вибіркових перевірок щодо загального стану організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища територіальними органами Держекоінспекції України.

 

Термін: протягом 2012 року

 

2. Керівникам територіальних органів Держекоінспекції України забезпечити:

2.1 ефективну організацію державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища;

 

 

 

2.2  неприпустимість при використані коштів державного бюджету та управління державним майном порушень законодавства, які виявлено контролюючими органами за результатами перевірок фінансового стану спеціальних підрозділів Міністерства охорони навколишнього природного середовища у 2011 році.

 

Термін: постійно


 

Довідка з питань порядку денного

засідання колегії

Державної екологічної інспекції України

 

30 січня 2012 року 

До питання 1 «Про результати здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища за 2011 рік» порядку денного.

 

Держекоінспекція України, відповідно до покладених на неї завдань,
за звітний період брала участь у здійсненні державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства, розробці та розгляді проектів законодавчих актів, удосконаленні нормативно-правової бази та виконанні доручень державних органів вищого рівня.

Так, зміни до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів затверджені наказом Мінприроди України від 30.06.2011 № 220, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
від 15.07.2011 за № 881/19619.

Методика визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами затверджена наказом Мінприроди України від 29.08.2011 № 303, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
від 19.09.2011 № 1097/19835.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2011
№ 995 утворено територіальні органи Державної екологічної інспекції України.

Положення про них затверджені наказом Мінприроди
від 04.11.2011 № 429 та зареєстровані в Мін`юсті 25.11.2011 за № 1347/20085 та за № 1348/20086.

Наказом Держекоінспекції від 12.12.2011 № 136 затверджені положення про кожен окремий територіальний орган Держекоінспекції України та наказом
від 16.12.2011 № 138 затверджена їх штатна чисельність.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 01.10.2011 № 1031 «Про затвердження Переліку продукції, яка підлягає екологічному та радіологічному контролю в митницях призначення та відправлення».

Проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства» направлено на погодження до Мін’юсту.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Уніфікованої форми акту перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства та переліку основних питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)» направлено на погодження до Держкомпідприємництва.

Розроблено та надано на розгляд Державній інспекції України з питань захисту прав споживачів першу редакцію проекту Положення про метрологічну службу Держекоінспекції України.

Головною організацією метрологічної служби Мінприроди (безпосередньо відділом інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції України), з метою підготовки до атестації вимірювальних підрозділів територіальних органів Держекоінспекції України на право проведення вимірювань, здійснено розгляд проектів атестаційних матеріалів, виготовлені контрольні проби для оцінки якості вимірювань (за об’єктами контролю води, викиди, ґрунти) та проведена оцінка одержаних похибок вимірювань.

За результатами проведених робіт організовано та проведено 15 комісійних (спільно із представниками територіальних органів Держспоживстандарту України) перевірок на відповідність критеріям атестації, за результатами яких атестовано 7 підрозділів інструментально-лабораторного контролю державних екологічних інспекцій в Кіровоградській, Сумській, Закарпатській, Запорізькій, Львівській та Чернігівській областях, Державної екологічної інспекції Азовського моря та 8 підрозділів екологічного та радіаційного контролю на державному кордоні державних екологічних інспекцій у Сумській, Львівській, Запорізькій, Київській, Житомирській, Черкаській областях, м. Києві та Рескомприроди Криму.

 

В частині здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища упродовж 2011 року Рескомприроди Криму, державними екологічними інспекціями в областях‚ містах Києві та Севастополі, Державною екологічною інспекцією Азовського моря, Державною екологічною інспекцією з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, Державною Азово-Чорноморською екологічною інспекцією проведено майже 87 тисяч перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства суб`єктами
господарювання (Таблиця 1).

За порушення вимог природоохоронного законодавства складено майже 86,2 тис. протоколів про адміністративні правопорушення.

Сума накладених адмінштрафів складає 17,6 млн. грн.‚ з яких стягнуто
15,7 млн. грн., тобто 90 %.

Суми накладених та стягнутих штрафів за адмінправопорушення збільшено у порівнянні з 2010 роком на 4 % та 7 % відповідно (Діаграма 1).

За переданими до правоохоронних органів матеріалами порушено 324 кримінальні справи.

Загальна сума розрахованих збитків за порушення вимог природоохоронного законодавства становить 1 млрд. 980 млн. грн., що на 50 % більше ніж минулого року.

З метою відшкодування збитків‚ заподіяних державі внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства відповідачам пред`явлено претензій та позовів на загальну суму 1 млрд. 292 млн. грн., з яких відшкодовано 100 млн. грн., тобто 7,8 % від суми пред’явлених.

Сума пред’явлених та стягнутих претензій та позовів у порівнянні з
2010 роком збільшено на 31 % та 141 % відповідно (Діаграма 2).

З метою припинення негативного впливу на навколишнє природне середовище при здійсненні виробничої діяльності, у 2791 випадку обмежувалася та призупинялася (до усунення виявлених недоліків та порушень) діяльність суб`єктів господарювання.

Діаграма 2

 

 

 


 

 

До питання 2 «Про стан ведення нормативно-правової та претензійно-позовної роботи за 2011 рік» порядку денного.

 

Протягом звітного періоду Держекоінспекцією України розроблено
2 законопроекти, 1 проект Указу Президента України, 4 проекти постанов Кабінету Міністрів України та 4 проекти наказів Мінприроди.

Загалом, за звітний період було прийнято 1 Указ Президента України,
 2 постанови Кабінету Міністрів України, 3 накази Мінприроди.

Працівниками інспекції розроблено Положення про Державну екологічну інспекцію України, яке затверджене Указом Президента України від 13.04.2011
№ 454.

Зокрема, протягом звітного періоду, працівниками юридичного відділу опрацьовано проекти законів України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за забруднення лісів», «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим», «Про морські порти», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель (щодо заходів адміністративної реформи)», проекти постанов Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», «Про затвердження Технічного регламенту послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів», «Про внесення змін до складу Державної надзвичайної протиепідемічної комісії при Кабінеті Міністрів України», «Про затвердження порядку здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією чи ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади», «Про внесення змін до деякий постанов Кабінету Міністрів України», проекти наказів «Про організацію взаємодії МНС України і Держводагенства України при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про внесення змін до Переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях».

Юридичний відділ протягом 2011 року забезпечував представництво інтересів інспекції у 41 судовій справі, з них справи адміністративної юрисдикції щодо вирішення публічно-правових правовідносин - 31, справи щодо розгляду трудових спорів - 8, справи щодо розгляду спорів, що виникають з господарських правовідносин та інші справи - 10.

Закінчені позовні матеріали підшиваються у відповідні папки, які зберігаються у юридичному відділі.

Для забезпечення належного планування роботи працівників юридичної служби, своєчасної та професійної підготовки документів, участі у судових засіданнях, щотижнево здійснюється моніторинг та узагальнення інформації щодо судових справ, призначених до розгляду на наступний тиждень.

За усіма рішеннями, що прийняті не на користь Держекоінспекції України, юридичним відділом невідкладно вживаються заходи щодо їх апеляційного та касаційного оскарження.

 

 


 

До питання 3 «Про стан виконавської дисципліни
в Держекоінспекції України протягом 2011 року та шляхи
її поліпшення»
порядку денного

Протягом 2011 року Держекоінспекцією України було забезпечено дотримання встановленого контролю за станом виконання актів та доручень Президента України, доручень Прем'єр-міністра України, рішень та доручень Кабінету Міністрів України, законів, постанов та доручень Верховної Ради України, звернень та запитів народних депутатів України.

Зважаючи на важливість неухильного дотримання вимог щодо виконання вищезазначених актів і доручень, опрацюванню цих документів було приділено значну увагу.

З метою запобігання зриву термінів їх виконання Держекоінспекцією України здійснювався постійно упереджувальний контроль та проводився аналіз стану виконання документів контрольної групи.

З метою покращання стану виконавської дисципліни, посилення відповідальності за виконанням документів вищих органів влади, а також звернень громадян, засобів масової інформації, інших органів та організацій, доручень Мінприроди та оперативності налагодження чіткого проходження документів,
в Держекоінспекції України підготовлено накази «Про посилення контролю за станом виконавської дисципліни», «Про роботу із зверненнями громадян та удосконалення організації прийому громадян в Держекоінспекції України» та  «Про призначення відповідальних за організацію роботи з документами і контролю за їх виконанням».

Протягом 2011 року Держекоінспекцією України було виконано 831 акт та доручення Президента України, доручення Прем'єр-міністра України, рішення та доручення Кабінету Міністрів України, закона та постанови Верховної Ради України; 234 доручення Верховної Ради України, звернення та запита народних депутатів України, з них 160 документів, які безпосередньо надійшли з Мінприроди, що складає близько 32 % від загальної кількості доручень Верховної Ради України, звернень та запитів народних депутатів України, які надійшли до Мінприроди (507).

Держекоінспекцією України проводиться певна, спрямована робота на створення належних умов для реалізації конституційних прав громадян на письмові звернення, отримання на них відповідей згідно з Законом України «Про звернення громадян та відповідно до вимог Орхуської Конвенції про доступ до правосуддя з питань, що стосується навколишнього природного середовища».

Загальна кількість надходжень має тенденцію до значного зростання.

Звернення громадян та громадських організацій надходять з усіх регіонів України. Всі заяви були розглянуті у визначені законом терміни. Питання вирішувалися, переважно, позитивно.

Протягом 2011 року до Держекоінспекції України надійшло 1078 звернень громадян та громадських організацій, з них 543 документа, які надійшли на розгляд з Мінприроди, що складає близько 42 % від загальної кількості звернень громадян та громадських організацій, які надійшли до Мінприроди. (1309).

 


 

До питання 4 «Про головні пріоритетні напрями роботи
Державної екологічної інспекції України та її територіальних органів
на 2012 рік»
порядку денного

Згідно з вимогами Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 454/2011, за пропозиціями керівників структурних підрозділів Держекоінспекції України було розроблено План заходів з виконання покладених на Державну екологічну інспекцію України завдань на 2012 рік. Планом визначено головні пріоритетні напрями роботи, а саме.

З метою проведення державного регулювання та вдосконалення його механізмів заплановано погодження із заінтересованими органами виконавчої влади проектів:

закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального Кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства»;

спільного наказу Мінприроди України та Генпрокуратури «Про затвердження Порядку взаємодії Державної екологічної інспекції України і її територіальних органів та органів прокуратури з питань захисту інтересів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища»;

наказу Мінприроди України «Про затвердження уніфікованої форми акту перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства та переліку основних питань для здійснення державного нагляду (контролю)»;

наказу Мінприроди України «Про затвердження Порядку застосування печаток та штампів для засвідчення результатів здійснення державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища екологічного та радіологічного контролю транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний кордон (у пунктах контролю) та в зоні діяльності митниць призначення і відправлення»;

наказу Мінприроди України «Про затвердження Порядку здійснення екологічного та радіологічного контролю транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний кордон (пунктах контролю) та в зоні діяльності митниць призначення і відправлення».

Практичними заходами з реалізації державної політики стануть:

координація діяльності та надання методичної і практичної допомоги територіальним органам Держекоінспекції України у частині здійснення державного природоохоронного нагляду (контролю);

проведення аналізу інформації територіальних органів Держекоінспекції України про результати здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, крім того про результати здійснення екологічного та радіологічного контролю транспортних засобів та вантажів, а також про стан претензійно-позовної роботи і стягнення адміністративних штрафів за 2011 рік та щокварталу за 2012 рік;

Особливої уваги буде приділено організації додаткових заходів щодо забезпечення територіальними органами Держекоїнспекції України ефективного державного екологічного нагляду (контролю) під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, зокрема у м. Львів та Львівській області, м. Харків та Харківській області, м. Донецьк та Донецької області, м. Київ та Київської областей.

У частині міжнародного співробітництва Держекоінспекцією України та відповідними територіальними органами і надалі планується брати участь у засіданнях Робочої групи з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України Російсько-Української міждержавної комісії з метою перевірки виконання угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації щодо забезпечення екологічної безпеки та екологічного контролю в місцях базування ЧФ РФ на території України.

Екологічна наука, освіта і співпраця з громадськістю займе значну ланку в організації роботи Держекоінспекції у 2012 році. Так, буде забезпечено регулярне інформування ЗМІ про діяльність Держекоінспекції України (підготовка статей та відео-сюжетів за матеріалами інспекційних перевірок Держекоінспекції України та її територіальних органів, розміщення на офіційному веб-сайті Держекоінспекції України та веб-порталі Мінприроди інформаційних матеріалів, співпраця із журналістами різних видань та телеканалів під час проведення акцій, семінарів, форумів, конкурсів, робочих нарад тощо).

З метою запровадження інституту громадських інспекторів, як форми забезпечення відкритості та дієвого зв’язку органів виконавчої влади та громадськості буде розроблено за участю представників громадськості положення про діяльність громадських інспекторів з охорони довкілля та подане в установленому порядку на погодження Міністру. Крім того, планується розроблення та подання в установленому порядку на затвердження правових і методичних засад діяльності громадських інспекторів з охорони довкілля.

Здійснюватиметься підвищення кваліфікації посадових осіб в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

Фахівцями Держекоінспекції України буде прийнято участь у семінарських заняттях для державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, що організовуються спільно з Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління.

У частині кадрового та організаційного забезпечення реалізації державної політики заплановані:

організація та здійснення заходів щодо формування дієздатного кадрового
потенціалу Держекоінспекції України, залучення на державну службу висококваліфікованих спеціалістів;

розроблення та погодження з Держспоживстандартом України і Мінекономрозвитку України проекту наказу Держекоінспекції України «Про затвердження Положення про метрологічну службу Державної екологічної інспекції України»;

розробка проекту наказу Держекоінспекції України «Про затвердження Правил атестації робочих місць підрозділів інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції України та її територіальних органів»;

проведення заходів з атестації відділу інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції України на право виконання вимірювань Держспоживстандартом України.

Фахівці Держекоінспекції України візьмуть участь у роботі комісій з проведення періодичних атестацій на право виконання вимірювань у сфері поширення державного метрологічного контролю та нагляду відповідних підрозділів територіальних органів Держекоінспекції України.

Вибірково будуть проведені перевірки щодо загального стану організації здійснення державного нагляду (контролю) територіальними органами Держекоінспекції України в частині делегованих їм повноважень.

Контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства

Забезпечення реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів буде здійснено шляхом проведення вибіркових перевірок підприємств з високим ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища.

Організація та проведення природоохоронних операцій: «Новорічна ялинка»,

«Першоцвіт», «Нерест» та ін.

Запобігання та протидія корупції

Планується розроблення плану заходів з виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки», а також проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції структурним підрозділам, окремим працівникам Держекоінспекції України та її територіальним органам щодо основних положень чинного антикорупційного законодавства, етики поведінки державних службовців та запобігання виникнення конфлікту інтересів.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Інші Ресурси

актуальна інформація

conzepziya

  
corrupcia

 

 

 

Соціальні мережі

kmkdka banner facebook 330x106

Twitter logo

 

Про ДЕІ

Діяльність

Нормативна база

Законотворчість

Зв'язки з громадськістю

Публічна інформація

Intecracy Group