За 9 місяців 2013 року територіальними органами Держекоінспекції України на об'єктах державного нагляду (контролю) у частині додержання ними вимог природоохоронного законодавства проведено 67748 тисяч перевірок (з них планових – 42945 тис. та позапланових – 24803 тис.), що на 11% більше від кількості перевірок, проведених за 9 місяців 2012 року (Таблиця 1).

За результатами виявлених порушень складено 64654 тисяч протоколів про адміністративні правопорушення, збільшення на 14,6%.

До адміністративної відповідальності притягнуто 56848 тисяч порушників природоохоронного законодавства на загальну суму 12,9 млн. гривень з яких до Державного бюджету України стягнуто 11,5 млн. гривень, тобто 89 %. Показники накладення та стягнення штрафних санкцій за 9 місяців 2013 року у порівнянні з показниками за аналогічний період 2012 року збільшились на 12% та 16 % відповідно (Діаграма 1).

До органів прокуратури передано 2249 матеріалів перевірок у порядку статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України. Кількість порушених за 9 місяців 2013 року кримінальних справ – 319 (збільшення на 47 %).

Загальна сума розрахованих збитків заподіяних державі внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства становить 1 мільярд 153 млн. гривень.

З метою відшкодування збитків‚ відповідачам пред'явлено претензій та позовів на загальну суму 1 мільярд 83 млн. гривень. Вдвічі збільшено відсоток пред'явлених збитків від розрахованих. Так, за 9 місяців 2012 року цей показник складав 45,6%, а за звітний період - 94%.

Сума стягнутих до Державного бюджету України претензій та позовів склала 28,6 млн. гривень, що становить 2,6% від суми пред'явлених та 84% від показника стягнутих за 9 місяців 2012 року (Діаграма 2).

З метою припинення негативного впливу на навколишнє природне середовище при здійсненні виробничої діяльності у 1104 випадках обмежувалася та призупинялася (до усунення виявлених недоліків та порушень) діяльність суб'єктів господарювання.

Інформація щодо результатів здійснення державного нагляду (контролю) за ресурсними напрямками наведено у Таблиці 2 та на Діаграмі 3.

Екологічний та радіологічний контроль здійснюється на 295 постах екологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України та в зоні діяльності митниць призначення і відправлення.

За 9 місяців 2013 року здійснено екологічний контроль 19 мільйонів тонн вантажів, радіологічний контроль 215 мільйонів тонн вантажів та перевірено 1,5 мільйонів одиниць автотранспортних засобів.

У результаті виявлення порушень вимог природоохоронного законодавства, норм і правил екологічної та радіаційної безпеки у пунктах пропуску через державний кордон України та в зоні діяльності митниць призначення і відправлення мали місце 154 випадки попередження незаконного переміщення вантажів і транспортних засобів (заборона їх перевезення), загальною вагою 9,8 тисяч тонн.

При цьому, зафіксовано 91 спробу несанкціонованого перевезення через державний кордон вантажів з перевищенням встановлених радіаційних показників.

До адміністративної відповідальності у вигляді штрафу притягнуто майже 12,4 тисяч осіб на загальну суму 2,3 млн. гривень.

Інструментально-лабораторний контроль за дотриманням нормативів викидів за 9 місяців 2013 року здійснювався на 826 підприємствах, що дорівнює показникам відповідного періоду минулого року. При цьому було проконтрольовано дотримання нормативів гранично допустимих викидів на 2018 стаціонарних джерелах викидів та на 484 джерелах утворення, що на 6 % менше у порівнянні з 9 місяцями 2012 року.

Кількість встановлених перевищень нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у порівнянні з 2012 роком зросла на 73% і становить 528, у тому числі виявлено 285 джерел викидів, що працювали без відповідного дозволу (на 34 % більше, ніж у 2012 році).

Інструментально-лабораторний контроль за дотриманням нормативів скидів зворотних вод здійснювався на 952 підприємствах (на 11 % менше від показників аналогічного періоду 2012 року), на 1208 випусках зворотних вод (на 12 % менше від тогорічних показників). Якість баластних вод контролювалась на 1168 суднах, що також на 40 % менше показника аналогічного періоду минулого року.

Показники інструментально-лабораторного контролю за станом ґрунтів за 9 місяців 2013 року залишились на рівні аналогічного періоду 2012 року.

Нормативно-правова діяльність. За звітний період 2013 року тривала робота щодо розробки нормативно-правових актів, а саме:

1. Проект Закону України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про судовий збір» у частині позбавлення сплати судового збору Держекоінспекцією України та її територіальними органами. Проект зареєстровано у Верховній Раді України 18.04.2013 за № 2873. На даний час знаходиться на розгляді у комітетах Верховної Ради України.

2. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення підстав для тимчасового обмеження (зупинення) чи припинення господарської або іншої діяльності юридичних осіб у сфері охорони навколишнього природного середовища та застосування заходів реагування». Знаходиться на розгляді в Мінприроди України.

3. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Санітарних правил у лісах України та здійснення державного контролю за дотриманням цих правил». Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 30.09.2013 № 12243/0/2-13 знаходиться на доопрацюванні в Мінприроди та Держекоінспекції України.

4. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)» в частині зменшення частоти перевірок суб'єктів господарювання. Направлений на погодження до Мінфіну та Міжнародної фінансової корпорації, станом на 15.10.2013 відповідь не надходила.

5. Наказ Мінприроди України від 19.04.2013 № 179 «Про запровадження форм документації підрозділів інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції України та її територіальних органів». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 15 травня 2013 року за № 739/23271.

Завантажити діаграми

Завантажити таблиці