За І півріччя 2013 року територіальними органами Держекоінспекції на об'єктах державного нагляду (контролю) у частині додержання ними вимог природоохоронного законодавства проведено понад 45 тисяч перевірок (з них планових – 28,8 тис. та позапланових – 16,2 тис.), що складає 119% від кількості перевірок, проведених за І півріччя 2012 року (Таблиця 1).

За результатами виявлених порушень складено 43312 протоколів про адміністративні правопорушення, збільшення на 15%.

До адміністративної відповідальності притягнуто 37970 порушників природоохоронного законодавства на загальну суму 8,6 млн. гривень‚ з яких до Державного бюджету України стягнуто 7,4 млн. гривень, тобто 86 %. Показники накладення та стягнення штрафних санкцій за І півріччя 2013 року у порівнянні з показниками за аналогічний період 2012 року збільшились на 12% та 13% відповідно (Діаграма 1).

До органів прокуратури передано 246 матеріалів перевірок у порядку статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України. Кількість порушених за І півріччя 2013 року кримінальних справ – 198 (збільшення на 18%).

Загальна сума розрахованих збитків заподіяних державі внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства становить 850 млн. гривень. З метою відшкодування збитків‚ відповідачам пред'явлено претензій та позовів на загальну суму 790 млн. гривень. Майже вдвічі збільшено відсоток пред'явлених збитків від розрахованих. Так, за І півріччя 2012 року цей показник складав 54%, а за звітний період - 93%.

Сума стягнутих до Державного бюджету України претензій та позовів склала 19,6 млн. гривень, що становить 2,5% від суми пред'явлених та 77% від показника стягнутих за І півріччя 2012 року (Діаграма 2).

З метою припинення негативного впливу на навколишнє природне середовище при здійсненні виробничої діяльності у 1065 випадках обмежувалася та призупинялася (до усунення виявлених недоліків та порушень) діяльність суб'єктів господарювання. Збільшення показника відбулось на 11%.

Інформація щодо результатів здійснення державного нагляду (контролю) за ресурсними напрямками наведено у Таблиці 2 та на Діаграмі 3.

Екологічний та радіологічний контроль здійснюється на 295 постах екологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України та в зоні діяльності митниць призначення і відправлення.

За І півріччя 2013 року здійснено екологічний контроль 13,2 мільйонів тонн вантажів, радіологічний контроль 144 мільйонів тонн вантажів та перевірено 998 тисяч одиниць автотранспортних засобів.

У результаті виявлення порушень вимог природоохоронного законодавства, норм і правил екологічної та радіаційної безпеки у пунктах пропуску через державний кордон України та в зоні діяльності митниць призначення і відправлення мали місце 108 випадків попередження незаконного переміщення вантажів і транспортних засобів (заборона їх перевезення), загальною вагою 7,8 тисячі тонн. При цьому, зафіксовано 61 спробу несанкціонованого перевезення через державний кордон вантажів з перевищенням встановлених радіаційних показників. До адміністративної відповідальності у вигляді штрафу притягнуто майже 8,6 тисяч осіб на загальну суму 1,6 млн. гривень.

Інструментально-лабораторний контроль за дотриманням нормативів викидів у 1 півріччі 2013 року здійснювався на 595 підприємствах, що на 11% більше, ніж у відповідному періоді 2012 року. При цьому було проконтрольовано дотримання нормативів гранично допустимих викидів на 1937 стаціонарних джерелах викидів та на 400 джерелах утворення, що на 33% більше у порівнянні з 1 півріччям 2012 року.

Кількість встановлених перевищень нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у порівнянні з 2012 роком зросла на 30% і становить 390, у тому числі виявлено 195 джерел викидів, що працювали без відповідного дозволу.

Інструментально-лабораторний контроль за дотриманням нормативів скидів зворотних вод здійснювався на 689 підприємствах (на 17 % менше від показників І півріччя 2012 року), на 907 випусках зворотних вод (на 12 % менше від показників І півріччя 2012 року). Якість баластних вод контролювалась на 843 суднах, що також на 13% менше показника аналогічного періоду минулого року.

Показники інструментально-лабораторного контролю за станом ґрунтів у порівнянні з І півріччям 2012 року покращились: кількість об'єктів, на яких відбирались проби ґрунтів, збільшилась у 2 рази і становить 279. Відповідно у 2 рази збільшилась і кількість об'єктів, на яких встановлені перевищення гранично - допустимих концентрацій (ГДК) або фону (142 об'єкта).

Нормативно-правова діяльність. У І півріччі 2013 року тривала робота щодо розробки нормативно-правових актів, а саме:

1. Проект Закону України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про судовий збір» у частині позбавлення сплати судового збору Держекоінспекцією України та її територіальними органами. Проект зареєстровано у Верховній Раді України 18.04.2013 за № 2873.

2. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» в частині збільшення чисельності Держекоінспекції України. Прийнятий на засіданні Уряду 27.05.2013 № 366.

3. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)» в частині зменшення частоти перевірок суб'єктів господарювання. Направлений на погодження до Міжнародної фінансової корпорації, станом на 15.07.2013 відповідь з МФК не надходила.

4. Проект наказу Мінприроди «Про внесення змін до пункту 7 Положення про морські екологічні інспекції» в частині підвищення ефективності здійснення державного контролю за охороною та використанням прибережно-захисних смуг Чорного та Азовського морів, діяльність яких буде поширюватись до урізу води. На стадії розроблення.

5. Проект Указу Президента України «Про внесення змін до Положення про Державну екологічну інспекцію України». Потребує приведення у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення обмежень у провадженні господарської діяльності» від 20.06.2013 № 353, що набрав чинності з 1 липня 2013 року у частині рішень про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) та припинення діяльності підприємств, обґрунтованість яких підлягає підтвердженню судом.

Завантажити таблиці

Завантажити діаграми