Про результати діяльності Держекоінспекції України та її територіальних органів за 2012 рік

За 2012 рік територіальними органами Держекоінспекції та Рескомприроди Криму на об'єктах державного нагляду (контролю) у частині додержання ними вимог природоохоронного законодавства проведено понад 89,5 тисяч перевірок (планових – 54,5 тис. та позапланових – майже 35 тис.), що складає 103% від кількості перевірок, проведених за 2011 рік.

За результатами виявлених порушень складено 80243 протоколів про адміністративні правопорушення, зменшення на 7%.

Штрафні санкції накладено на 72984 порушника природоохоронного законодавства на загальну суму 16,4 млн. гривень‚ з яких до Державного бюджету України стягнуто 14,7 млн. гривень, тобто 90 %. Показники накладення та стягнення штрафних санкцій за 2012 рік від показників 2011 рік складають по 93% кожний.

До органів прокуратури передано 562 матеріали перевірок у порядку статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України. Кількість порушених за 2012 рік кримінальних справ – 272.

Загальна сума розрахованих збитків за порушення вимог природоохоронного законодавства становить 1 млрд. 660 млн. гривень, за 2011 рік – 1 млрд. 951 млн. гривень.

З метою відшкодування збитків‚ заподіяних державі внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства відповідачам пред'явлено претензій та позовів на загальну суму 995 млн. гривень.

Сума стягнутих до Державного бюджету України претензій та позовів

47,3 млн. гривень, що складає 5% від суми пред'явлених та 47% від показника стягнутих у 2011 році.

З метою припинення негативного впливу на навколишнє природне середовище при здійсненні виробничої діяльності у 1967 випадках обмежувалася та призупинялася (до усунення виявлених недоліків та порушень) діяльність суб'єктів господарювання. Зменшення показника відбулось на 30%.

Інформація щодо результатів здійснення державного нагляду (контролю) за ресурсними напрямками наведено у Таблиці 2 та на Діаграмі 3.

Екологічний та радіологічний контроль здійснюється на 293 постах екологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України та в зоні діяльності митниць призначення і відправлення.

Протягом 2012 року здійснено екологічний контроль 72,5 млн. тонн вантажів, радіологічний контроль 261,5 млн. тонн вантажів та

2 млн. одиниць транспортних засобів.

У результаті виявлення порушень вимог природоохоронного законодавства, норм і правил екологічної та радіаційної безпеки у пунктах пропуску через державний кордон України та в зоні діяльності митниць призначення і відправлення мав місце 271 випадок попередження незаконного переміщення вантажів і транспортних засобів (заборона їх перевезення), загальною вагою

13,5 тис. тонн.

При цьому, у тому числі, зафіксовано 112 спроб несанкціонованого перевезення через державний кордон вантажів з перевищенням встановлених радіаційних показників.

До порушників вимог природоохоронного законодавства застосовувались заходи адміністративного впливу. Винесено 16231 постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу на загальну суму 3,1 млн. гривень.

При цьому слід відмітити, що у Житомирській, та Івано-Франківській областях, в яких показник вантажопотоку не найменший, факти порушень вимог екологічної та радіаційної безпеки, що призводять до припинення перевезення вантажів за рік не виявлялись.

Зазначене свідчить про низький рівень ефективності інспекційної діяльності та вказують на незабезпечення належного контролю за інспекційною діяльністю держінспекторів, незадовільний стан організації проведення контрольних операцій з вантажами і транспортними засобами, невжиття заходів щодо виявлення правопорушень та притягнення винних осіб до відповідальності.

Інструментально-лабораторний контроль

У 2012 році атестовано відділи інстументально-лабораторного контролю Держекоінспекції України та Державної екологічної інспекції у Київській області, про що отримані відповідні свідоцтва.

Інструментально-лабораторний контроль за дотриманням нормативів викидів здійснювався на 1054 підприємствах. При цьому було проконтрольовано 2800 стаціонарних джерел викидів, відібрано більше 13 тис. проб, у яких виконано майже 94 тис. визначень вмісту забруднюючих речовин. При цьому виявлено перевищення нормативів ГДВ на 431 джерелі викиду та встановлено 279 джерел викидів, що працювали без відповідного дозволу.

Найбільшу кількість підприємств перевірено інспекціями наступних областей: Дніпропетровської – 105, Донецької – 90, Чернівецької та Закарпатської- по 72, Запорізької - 67, Львівської – 65, Харківської -56.

Найменша кількість перевірених підприємств у інспекцій в Рівненській та Вінницькій областях – 13 та 12 підприємств відповідно, та традиційно у Полтавській області – 17 шт.

Найбільша кількість перевищень нормативів викидів встановлена інспекціями у наступних областях: Дніпропетровській– 98 шт., Запорізькій – 87 шт., Закарпатській -29 шт. та Чернівецькій – 26 шт.

Найменшу кількість перевищень нормативів викидів встановлено у Полтавській та Хмельницькій областях (по 2), Сумській, Івано-Франківській, Миколаївській та Рівненській областях (по 3).

Державна екологічна інспекція у Київській області взагалі не проводила інструментально-лабораторний контроль за дотриманням нормативів викидів на жодному з підприємств, незважаючи на те, що була атестована протягом двох кварталів і мала необхідну базу для виконання вимірювань.

Інструментально-лабораторний контроль за дотриманням нормативів скидів зворотних вод здійснювався на 1228 підприємствах, 1514 випусках зворотних вод. Якість баластних вод контролювалась на 3079 суднах.

Найбільшу кількість перевірок здійснено інспекціями у Дніпропетровській області (157), у Донецькій та Львівській (по 143), а найменшу – інспекціями у м. Севастополі (9) та Волинській області (26).

Найбільшу кількість перевищень нормативів скидів встановлено інспекціями Тернопільської області (на 100% перевірених підприємств), Дніпропетровської області (на 91 % перевірених підприємств) та Донецької області (на 79 % перевірених підприємств).

Найменшу кількість перевищень нормативів ГДС було зафіксовано у Харківській та Черкаській областях (відповідно 16 % та 20 % від загальної кількості перевірених випусків).

Інструментально-лабораторний контроль за станом ґрунтів здійснювався на 514 підприємствах, з яких 68 проконтрольвано інспекцією у Львівській області, 51 – інспекцією у Сумській області та 46 – інспекцією у Запорізькій області. Найнижчими є показники у інспекцій у Рівненській та Чернівецькій областях –

1 та 3 відповідно.

Як недоліки роботи територіальних органів у сфері інструментально-лабораторного контролю у 2012 році слід відмітити наступні:

- Державна екологічна інспекція у Київській області, через чергову зміну місця розташування відділу інструментально-лабораторного контролю, втратила чинність свідоцтва про атестацію. Загалом, інструментально-лабораторний контроль на території Київської області не ведеться з початку 2010 року.

- Державною екологічною інспекцією у Луганській області з 2011 року не проводиться контроль ґрунтів, хоч необхідна приладова та методична база є в наявності.

Нормативно-правова діяльність

Протягом 2012 року розроблені уніфіковані форми актів перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства, що містять перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю).

Розроблено та внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства.

Розроблено, у межах компетенції, проект закону щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні.

Розроблено проект наказу про затвердження Регламенту подання інформації про проведення рубок деревини у лісах.

Розроблено та погоджено Геральдичним управлінням Адміністрації Президента України зразки форменого одягу та проект наказу Мінприроди про заохочувальні відзнаки.

Розроблено та затверджено форми звітності:

щодо результатів здійснення державного нагляду (контролю);

про кількість перевірених суб'єктів господарювання за критеріями ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю);

обліку стану виконання виданих приписів про усунення порушень природоохоронного законодавства та стану виконання прийнятих рішень про обмеження діяльності підприємств.

Запропоновано до Плану природоохоронних заходів передбачити захід «Створення загальнодержавної інформаційної системи збору та обробки інформації щодо впливу суб'єктів господарювання на природне середовище та використання природних ресурсів (І етап)».

Розроблено та внесено зміни до Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля;

затверджено Інструкцію з організації оформлення посвідчень громадських інспекторів;

визначено перелік питань для проведення співбесіди з претендентом на призначення громадського інспектора з охорони довкілля.

Міжнародна діяльність

Вжиті додаткові заходи щодо посилення радіологічного контролю вантажів і транспортних засобів під час підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Пости екологічного контролю, в яких відбулося збільшення вантажопотоку на час проведення фінальної частини ЄВРО-2012, додатково забезпечені сучасними приладами радіологічного контролю, проводилися навчання-тренінги щодо ефективного використання зазначених приладів.

З метою впорядкування процедури засвідчення результатів контролю, затверджено новий Порядок застосування штампів для засвідчення результатів здійснення державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища радіологічного та екологічного контролю транспортних засобів і вантажів.

За сприяння Посольства США в Україні фахівці Держекоінспекції взяли участь у міжнародному навчальному курсі з безпеки кордонів. МАГАТЕ проведено 3 Національні учбові курси по виявленню, реагуванню і координації дій при виявленні радіоактивних джерел. ОБСЄ проведено 4 зустрічі щодо організації і проведення тренінгів щодо протидії екологічним правопорушенням та організації навчального центру в Держекоінспекції України. За ініціативи Європейської Комісії ТАІЕХ проведено семінар по темі "Ознайомлення із законодавством Європейського союзу з регулювання радіаційної безпеки, здійснення радіологічного та екологічного моніторингу на митних територіях".

Про стан кадрової роботи територіальних органів Держекоінспекції України

В основному у 2012 році завершено формування штатів та призначено основну частину державних службовців територіальних органів Держекоінспекції України.

Станом на 31.12.2012 року призначено на посади державних службовців в територіальних органах Держекоінспекції України: всього – 2800 осіб, у тому числі: на конкурсній основі - 524 особи; за результатами стажування – 108 осіб; з кадрового резерву –53 особи; за переведенням – 2115 осіб.

Всього звільнено 291 державного службовця із займаних посад: за власним бажанням – 80 осіб; по досягненню граничного віку – 10 осіб; по переведенню та за згодою сторін – 197 осіб; по скороченню в процесі реорганізацій – 4 особи.

Загальна кількість вакантних посад державних службовців в територіальних органах складала близько 200 осіб.

У звітному періоді підвищили кваліфікацію 529 державних службовця.

Навчання спеціалістів проводилося на базі Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України, Національної академії державного управління при Президентові України, Академії управління МВС України та інших вищих учбових закладів країни.

З метою набуття практичного досвіду роботи, перевірки професійного рівня та ділових якостей звітного періоду проведено стажування 54 осіб

в центральному апараті Держекоінспекції України.

Питання матеріально-технічного забезпечення функціонування Держекоінспекції України та її територіальних органів

У 2012 році за бюджетною програмою "Зміцнення матеріально-технічної бази і методологічне забезпечення Державної екологічної інспекції та її територіальних органів" (КПКВК 2405020) проведено видатків на суму

17209,51 тис. грн., а саме:

на розроблення 12 методик щодо вдосконалення системи інструментально-лабораторного контролю на суму 480 тис. грн.

на придбання приладів радіаційного контролю у кількості 37 одиниць на загальну суму 2041,512 тис. грн.

на придбання приладів системи геоінформаційного контролю, моніторингу та управління транспортними засобами і персоналом у кількості 1000 одиниць на загальну суму 2159,088 тис. грн.

на придбання приладів, обладнання хімреактивів, лабораторного посуду та витратних матеріалів для відділів інструментально-лабораторного контролю на загальну суму 12528,91 тис. грн.

Разом з тим, за результатами проведених Держекоінспекцією України (двічі) конкурсних торгів на розроблення нормативно-методичних документів з питань забезпечення державного контролю в сфері охорони навколишнього природного середовища (методика для розрахунків маси викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря внаслідок несанкціонованого спалювання відходів різного походження, пожнивних залишків та іншої рослинності, доповнення до Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства та методика (такси) нарахування збитків внаслідок шкоди, заподіяної лісу підприємствами, установами, організаціями), усі пропозиції були відхилені як такі, що не відповідали умовам документації конкурсних торгів.

Крім того, було відмінено торги на створення I етапу загальнодержавної інформаційної системи збору та обробки інформації щодо впливу суб'єктів господарювання на природне середовище та використання природних ресурсів у зв'язку з тим, що до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників

Питання ліквідації спеціальних підрозділів Міністерства охорони навколишнього природного середовища

Станом на сьогодні:

двадцять одна Державна екологічна інспекція ліквідована;

дві Державні екологічні інспекції (у м. Києві та Київській області) проводять перевірку Державною податковою інспекцією України та найближчим часом будуть подавати документи для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;

по Державним екологічним інспекціям у Вінницькій, Волинській, Миколаївській, Черкаській областях та Державній екологічній інспекції Азовського моря наразі вже прийнято рішення Кабінету Міністрів України щодо передачі майна;

щодо Державної екологічної інспекції у Донецькій області - відсутні документи на право власності на нерухоме майно. На даний час документи поновлюються, сесія перенесена на невизначений термін.

ДІАГРАМА
ТАБЛИЦЯ 1

ТАБЛИЦЯ 2