1. 1.Орієнтовний план консультацій з громадськістю Державної екологічної інспекції України на 2012 році (далі – План) підготовлено на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» .
  2. 2.Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.
  3. 3.Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються органом виконавчої влади під час прийняття остаточного рішення або в подальшій його роботі.
  4. 4.Консультації з громадськістю організовує і проводить орган виконавчої влади, який є головним розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації державної політики у сфері державного і суспільного життя. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення та вивчення громадської думки.
  5. 5.В обов'язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо: проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов'язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами; проектів регуляторних актів; проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання; звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.
  6. 6.Проведення електронних консультацій з громадськістю здійснюється шляхом публікації проектів нормативних документів на офіційному веб-сайті Держекоінспекції України, Мінприроди України та урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада".
  7. 7.Громадське обговорення (публічне слухання або відкрите засідання) - це процедура виявлення громадської думки з метою її урахування при прийнятті органами виконавчої влади рішень з питань, що справляють чи можуть справити негативний вплив на стан довкілля (навмисне вивільнення генетично змінених організмів; розміщення, проектування, будівництво або реконструкція об'єктів; розробка проектів нормативно-правових актів тощо)

 

 

№ з/п

Назва заходу громадського обговорення

Питання, що виноситься на громадське обговорення

Відповідальний структурний підрозділ Держекоінспекції

Термін проведення громадського обговорення

1

2

3

4

5

 

Громадське обговорення

Звіт Держекоінспекції України про у 2011 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства

Відділ аналізу, планування інспекційної діяльності та зв’язків з громадськістю

І квартал 2012

2

Громадське обговорення

План заходів

Держекоінспекції України з реалізації у 2012 році Концепції сприяння органами виконавчої влади

розвитку громадянського суспільства

Відділ аналізу, планування інспекційної діяльності та зв’язків з громадськістю

І квартал 2012

3

Громадське обговорення

Структура Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2011 році

Відділ аналізу, планування інспекційної діяльності та зв’язків з громадськістю

І квартал 2012 (березень)

4

Громадське обговорення

Організація та проведення громадського обговорення проекту Концепції стратегії впровадження та розвитку більш чистого виробництва в Україні

 

Відділ аналізу, планування інспекційної діяльності та зв’язків з громадськістю, Всеукраїнська громадська організація «Жива планета»

ІІ квартал 2012

5

Громадське обговорення

Забезпечення належного правового регулювання адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення природоохоронного законодавства

Юридичний відділ

І квартал 2012

6

Громадське обговорення

Забезпечення взаємодії з органами прокуратури щодо невідворотності відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства

Юридичний відділ

І квартал 2012

7

Громадське обговорення

Погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проекту наказу Мінприроди України «Про затвердження уніфікованої форми акту перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства та переліку основних питань для здійснення державного нагляду (контролю)»

Юридичний відділ

IV квартал 2012

8

Громадське обговорення

Внесення пропозицій щодо розробки проекту наказу Мінприроди України «Про затвердження Порядку застосування печаток та штампів для засвідчення результатів здійснення державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища екологічного та радіологічного контролю транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний кордон (у пунктах контролю) та в зоні діяльності митниць призначення і відправлення»

Відділ екологічного та радіологічного контролю на митній території України

І квартал 2012

9

Громадське обговорення

Розробка проекту наказу Мінприроди України «Про затвердження Порядку здійснення екологічного та радіологічного контролю транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний кордон (пунктах контролю) та в зоні діяльності митниць призначення і відправлення»

Відділ екологічного та радіологічного контролю на митній території України

III квартал 2012