Intecracy Group Intecracy Group Intecracy Intecracy

м.Київ, Новопечерський пров.,3,корп.2,

01042. Тел./ факс: +38 (044) 521-20-40
e-mail: info@dei.gov.ua

"Гаряча лінія": +38 (044) 521-20-38

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ініціативною групою з підготовки

Установчих зборів по формуванню 

нового складу Громадської ради

при Державній екологічній

інспекції України

Протокол № 1 від 09грудня 2014 р.

Зі змінали Протокол № 2 від 20.02.15

Порядок

проведення Установчих зборів по формуванню

нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції України

I.          Реєстрація представників інститутів громадянського суспільства, що прибули на Установчі збори

Реєстрація представників інститутів громадянського суспільства – учасників Установчих зборів, починається за 60 хвилин і припиняється за 15 хв. до початку роботи Установчих зборів.

Організовує реєстрацію представників інститутів громадянського суспільства – учасників Установчих зборів, відповідальна особа, визначена ініціативною групою, із залученням представників інститутів громадянського суспільства.

Реєстрації підлягають особи, які були в установленому порядку висунуті для участі в Установчих зборах інститутами громадянського суспільства та включені рішенням ініціативної групи до складу учасників Установчих зборів.

Реєстрація представників інститутів громадянського суспільства, які прибули для участі в Установчих зборах та включені до складу учасників установчих зборів, здійснюється за дійсним посвідченням особи (паспорт, посвідчення водія та інші документи, порядок видачі і використання яких регламентуються нормативними документами).

Під час реєстрації учаснику Установчих зборів, видається мандат для участі в Установчих зборах та інші документи, визначені ініціативною групою.

По закінченню реєстрації визначена ініціативною групою відповідальна особа складає реєстр учасників Установчих зборів.

II.        Початок роботи Установчих зборів, обрання органів зборів

Відкриває Установчі збори, визначена ініціативною групою, відповідальна особа, кандидатура якої затверджується рішенням ініціативної групи. Ця особа проголошує результати реєстрації, відкриває Установчі збори, організовує вибори лічильної комісії. При цьому Установчі збори спочатку визначаються з кількісним складом лічильної комісії, потім з персональним складом.

Голосування проводиться мандатами. Обраними вважаються особи, які отримали найбільшу кількість голосів. Спосіб голосування визначається Установчими зборами.

Члени лічильної комісії обирають із свого складу Голову комісії та секретаря. Після чого визначеною відповідальною особою проводяться  вибори Голови Установчих зборів.

Ініціативна група та зареєстровані Учасники зборів усно висувають свої пропозиції щодо кандидатур на Голову Установчих зборів із складу учасників Установчих зборів. Один учасник Установчих зборів може висунути не більше однієї кандидатури.

Кандидатури на Голову Установчих зборів вносяться в лист для голосування.

Після завершення висування кандидатур на Голову Установчих зборів проголошується весь перелік висунутих кандидатур та проводиться голосування. Спосіб голосування визначається Установчими зборами.

В цьому голосуванні кожен учасник Установчих зборів має тільки один голос, тобто може голосувати тільки за одну кандидатуру.

Після підрахунку голосів за обрання Голови Установчих зборів, лічильна комісія складає протокол про результати голосування і повідомляє результати учасникам Установчих зборів.

Якщо за результатами голосування дві чи більше кандидатур набрали однакову найбільшу кількість голосів, голосування повторюється, але тільки щодо кандидатур з однаковою найбільшою кількістю голосів.

Після обрання Голови Установчих зборів він приймає на себе подальше ведення Установчих зборів.

За пропозицією Голови Установчих зборів, учасники Установчих зборів обирають секретаря Установчих зборів.

Визначена ініціативною групою відповідальна особа висуває пропозицію ініціативної групи щодо кількісного складу Громадської ради. Після чого пропозиції щодо кількісного складу висувають учасники Установчих зборів. Після закінчення висування пропозицій Голова Установчих зборів ставить на голосування кожну пропозицію.

Учасник Установчих зборів може голосувати за кілька пропозицій. Голосування проводиться мандатами. Лічильна комісія зараховує тільки голоси «За» певну пропозицію.

Після закінчення голосування лічильна комісія здійснює підрахунок голосів. Прийнятою вважається пропозиція, яка отримала найбільшу кількість голосів. Якщо однакову найбільшу кількість голосів отримали кілька пропозицій, то голосування повторюється, але розглядаються тільки пропозиції, що набрали однакову найбільшу кількість голосів.

Після оголошення лічильною комісією результатів голосування за кількісний склад Громадської ради, Голова Установчих зборів розпочинає голосування щодо персонального складу Громадської ради.

Спосіб рейтингового голосування визначається Установчими зборами.

У разі необхідності проводиться переголосування. Після встановлення і оголошення остаточного результату Голова Установчих зборів закриває Установчі збори.

Протокол Установчих зборів Голова і секретар оформлюють протягом трьох днів і передають Голові Державної екологічної інспекції України для затвердження складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції України та розміщення його на офіційному веб-сайті Державної екологічної інспекції України.

Інші Ресурси

актуальна інформація

conzepziya

  
corrupcia

 

 

 

Соціальні мережі

kmkdka banner facebook 330x106

Twitter logo

 

Про ДЕІ

Діяльність

Нормативна база

Законотворчість

Зв'язки з громадськістю

Публічна інформація

Intecracy Group