Протокол № 2

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції України

від 20 лютого 2015 р., 16:00 год.

Присутні:7 членів ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції України (надалі – Ініціативна група).

Всього:7 членів ініціативної групи з 10. Кворум є.

            Головуючий в засіданні – Марієн І.С. – Голова Ініціативної групи

Головою ініціативної Марієном І.С. запропоновано наступний Порядок денний:

  1. Визначення нової дати та часу проведення Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції України.
  2. Внесення змін та доповнень до повідомлення про порядок подання заяв для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції України.

ВИСТУПИЛИ: Кузьмінчук Т.М., Гуцол М.В.

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити нижченаведений порядок денний:

  1. Визначення нової дати та часу проведення Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції України.
  2. Внесення змін та доповнень до повідомлення про порядок подання заяв для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції України.

Результати голосування: за – 7, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято.

І. СЛУХАЛИ: Визначення нової дати та часу проведення Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції України.

ВИСТУПИЛИ:Марієн І.С., Снігир Т.В.

ПОСТАНОВИЛИ: Визначити дату проведення Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції України – 27 березня       2015 р., 16:00 год.

Результати голосування: за – 7, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято.

ІІ. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до повідомлення про порядок подання заяв для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції України.

ВИСТУПИЛИ:Марієн І.С., Кузьмінчук Т.М.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести нижченаведені зміни до повідомлення про порядок подання заяв для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції України:

-         «Установчі збори будуть проведені «27» березня 2015 р. о 16 год. 00 хв.»

-         «Для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції України до ініціативної групи необхідно у встановлений термін подати заяву у довільній формі, підписану та засвідчену уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви необхідно додати всі, належним чином засвідчені, документи, які передбачені Типовим положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, інформацію про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних і його членів згоди делегованого ними представника на поширення його персональних даних.»

-         «До розгляду приймаються документи, надіслані Голові ініціативної групи       Марієну І.С. у встановлений термін.»

-         За погодженням з керівництвом Державної екологічної інспекції України,     Тихолаза І.С. – Головного спеціаліста відділу організаційно-аналітичного забезпечення, взаємодії з громадянами та ЗМІ із членів Ініціативної групи виключити. До складу Ініціативної групи включити Лисенко-Силаєву Надію Анатоліївну – представника Державної екологічної інспекції України.

Результати голосування: за – 7, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято.

Голова Ініціативної групи                                                             Марієн І.С.

Секретар Ініціативної групи                                                         Снігир Т.В.