Протокол № 6

засідання Громадської ради при Державній екологічній інспекції України (надалі – Громадська рада при Держекоінспекції України)  від 12 вересня 2014 р., 10:00 год.

Присутні: 12 членів Громадської ради, в т.ч. 4 особи, які представляли членів Громадської ради при Держекоінспекції України за довіреностями.

Всього: 12 членів Громадської ради із 18. Кворум є.

Від Державної екологічної інспекції України (надалі – Держекоінспекція України): Казимир Михайло Миколайович – Голова Держекоінспекції України, Семенець Алла Миколаївна – Начальник відділу екологічного контролю водних ресурсів та атмосферного повітря.

            Запрошений: Філатов Олег Валерійович – Голова  ВГО «Еко життя».

            Головуючий в засіданні – Марієн І.С. – Голова Громадської ради при Держекоінспекції України.

Головою Громадської ради Марієном І.С. запропоновано наступний Порядок денний:

 1. Вступне слово Голови Державної екологічної інспекції України Казимира М.М.
 2. Інформація про роботу відділу екологічного контролю водних ресурсів та атмосферного повітря.

(Доповідач: Семенець А.М. – Начальник відділу екологічного контролю водних ресурсів та атмосферного повітря).

 1. Звіт про роботу Комітету екологічного контролю водних ресурсів, водних живих ресурсів, тваринного світу, земельних ресурсів природо-заповідного фонду, рослинного світу Громадської ради при Державній екологічній інспекції України

(Доповідач: Сусорова Л.А. – Голова Комітету).

 1. Різне.

ВИСТУПИЛИ: Марієн І.С, Тетерєва М.С..

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити нижченаведений порядок денний:

 1. Вступне слово Голови Державної екологічної інспекції України Казимира М.М.
 2. Інформація про роботу відділу екологічного контролю водних ресурсів та атмосферного повітря.

(Доповідач: Семенець А.М. – Начальник відділу екологічного контролю водних ресурсів та атмосферного повітря).

 1. Звіт про роботу Комітету екологічного контролю водних ресурсів, водних живих ресурсів, тваринного світу, земельних ресурсів природо-заповідного фонду, рослинного світу Громадської ради при Державній екологічній інспекції України

(Доповідач: Сусорова Л.А. – Голова Комітету). 

 1. Щодо внесення доповнення до Плану роботи Громадської Ради при Державній екологічній інспекції України на 2013-2015 роки.

(Доповідач: Тетерєва М.С. – Секретар Громадської ради)

 1. Різне.

Результати голосування: за – 12, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято.

І. СЛУХАЛИ: Вступне слово Голови Державної екологічної інспекції України         Казимира М.М.

ВИСТУПИЛИ:Марієн І.С., Сусорова Л.А., Гордіян В.О.

ПОСТАНОВИЛИ: Інформацію прийняти до відома.

Результати голосування: за – 12, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято.

ІІ.  СЛУХАЛИ:  Інформація про роботу відділу екологічного контролю водних ресурсів та атмосферного повітря Громадської ради при Державній екологічній інспекції України. (Додаток 1) (Доповідач: Семенець А.М. – Начальник відділу екологічного контролю водних ресурсів та атмосферного повітря).

ВИСТУПИЛИ: Кузьмінчук Т.М., Снігир Т.В., Сусорова Л.А., Марієн І.С.

ПОСТАНОВИЛИ: Інформацію прийняти до відома.

Результати голосування: за – 12, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято.

ІІІ. СЛУХАЛИ: Звіт про роботу Комітету екологічного контролю водних ресурсів, водних живих ресурсів, тваринного світу, земельних ресурсів природо-заповідного фонду, рослинного світу Громадської ради при Державній екологічній інспекції України.

(Доповідач: Сусорова Л.А. – Голова Комітету).

ВИСТУПИЛИ: Марієн І.С., Тетерєва М.С.

ПОСТАНОВИЛИ: Інформацію прийняти до відома.

Результати голосування: за – 12, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято.

ІV. СЛУХАЛИ: Щодо внесення доповнення до Плану роботи Громадської Ради при Державній екологічній інспекції України на 2013-2015 роки(Доповідач: Тетерєва М.С. – Секретар Громадської ради)

ВИСТУПИЛИ: Сусорова Л.А., Гордіян В.О.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести до Плану роботи Громадської Ради при Державній екологічній інспекції України на 2013-2015 роки наступне доповнення: «Забезпечити системну роботу з нормативно-правовими актами у сфері діяльності Держекоінспекції України.»

Результати голосування: за – 12, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято.

V. СЛУХАЛИ: Різне.

Додатки:

 1. Копія Звіту про роботу відділу екологічного контролю водних ресурсів та атмосферного повітря Держекоінспекції України за період 2013 – 2014 рр.
 2. Копія Плану роботи Громадської Ради при Державній екологічній інспекції України на 2013-2015 роки.

Голова Громадської ради                                                             Марієн І.С.

Секретар Громадської ради                                                         Тетерєва М.С.