Intecracy Group Intecracy Group Intecracy Intecracy

м.Київ, Новопечерський пров.,3,корп.2,

01042. Тел./ факс: +38 (044) 521-20-40
e-mail: info@dei.gov.ua

"Гаряча лінія": +38 (044) 521-20-38

Створено: Вівторок, 21 лютого 2012, 11:05

p2080330

 

Перша у 2012 році нарада начальників відділів біоресурсів територіальних органів Державної екологічної інспекції України пройшла під гаслом конструктивної та зацікавленої розмови. Чимало актуальних питань та проблем накопилося у фахівців з екологічного контролю природно-заповідного фонду, тваринного та рослинного світу:

  • посилення державного контролю за використанням обєктів тваринного світу, в тому числі за проведенням зимових обліків мисливських тварин;

  • проведення операції «Нерест» під час весняно-літньої заборони використання водних живих ресурсів;

  • контроль за використанням ранньоквітучих рослин (операція «Первоцвіт»);

  • посилення контролю у весняний період за випалюванням сухої рослинності, особливо вздовж автомобільних шляхів загальнодержавного значення.

Під час наради відбулась презентація Збірника законодавчих актів та нормативних документів України в галузі лісового, мисливського господарства та регулювання рибальства, у редакційну колегію якої зокрема увійшли Жила П. Б., Голова Державної екологічної інспекції України, Комарчук С. С., начальник відділу екологічного контролю природно-заповідного фонду, тваринного та рослинного світу Держекоінспекції України, Дутчак С. С., начальник Держекоінспекції у Чернівецькій області та ін.

Сьогодні вже здійснюється аналіз інформації, першого досвіду організації роботи в органах виконавчої влади, виявляються проблемні моменти та визначається потреба в удосконаленні законодавства, у навчаннях державних службовців.

Окрім виключно фахових питань, на обговорення були винесені питання застосування нормативно-правових актів під здійснення державного контролю за використанням природних ресурсів та про внесення змін до лісового законодавства. Ми публікуємо пропозиції з цього приводу, які вже направлено до Кабінету Міністрів України.

 

{jant_lightgallery path=/11 w=100% h=450/}

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

І. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р.665 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу» (Офіційний вісник України, 2008 р.,56, ст. 1868):

1) доповнити пункт 2 абзацом четвертим такого змісту:

«Незаконна рубка це рубка без спеціального на те дозволу або за наявності дозволу, але не тих рослин, не на тих ділянках, не в ті терміни що передбачені дозволом, в деревостанах що не досягли віку стиглості, здійснена при порушенні правил розміщення лісосік в гірських лісах Карпат, Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Правил рубок головного користування в лісах України та при порушенні іншого чинного природоохоронного законодавства України.»;

2) у додатку 1 доповнити примітку пунктом пятим такого змісту:

«5. При виявленні незаконних суцільних рубок на площі 0,1 гектара і більше, збитки нанесені державі нараховуються за діаметрами зрубаних дерев, визначених в матеріалах відводу лісосіки.»

3) Доповнити Постанову Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 року № 665 такими додатками:
- за знищення або пошкодження мурашників. (пошкодження чи знищення мурашників від 200-500 грн)
- за самовільне використання земель лісового фонду:
будівництво постійних споруд – за 1 м.кв – 1000 грн;
будівництво тимчасової споруди – за 1 м.кв – 500 грн;
розробка корисних копалин – за 1 м.кв – 500 грн;
копання траншей, ям тощо – за 1 м.кв – 100 грн;
складання будь-ких матеріалів – за 1 м.кв – 100 грн;
влаштування сміттєзвалищ – за 1 м.кв – 150 грн;
використання під садово-городні ділянки – за 100 м.кв – 1000 грн;
побутове забруднення території – за покинуту річ, банку 1 м.кв – 10 грн;
розміщення тогрових рундуків, тентів , рекламних щитів – за 1 м.кв – 200 грн;
огородження території з метою випасання худоби, сінокосіння, розміщення торгових точок, тощо – за 1 м.кв – 200 грн;
влаштування автостоянок за – за 1 м.кв – 200 грн;
4) Доповнити такими додатками:

такса для обчислення розміру шкоди заподіяної лісу підприємствами, установами організаціями та громадянами внаслідок порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду:

  • за рубку лісосіки, що фактично не відповідає господарству або господарській секції вказаної у матеріалах лісовпорядкування – десятикратна таксова вартість деревини вказаної в лісорубному квитку;

  • за залишення недорубів в молодняках - п’ятикратна вартість робіт за 1 га площі; за створення лісових культур не у відповідності до проекту – двократна вартість робіт на створення лісових культур за 1 га площі.

Примітка до додатку № 2 доповнити пунктом:

  • за підсочування дерев на ділянках не призначених для підсочування – розмір шкоди обчислюється, як за кожне дерево даного діаметру пошкодженого до ступеня не припинення росту.

 

ІІ. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р.724 Про затвердження правил поліпшення якісного складу лісів, затвердженими (Офіційний вісник України, 2007 р.,37, ст. 1478)

У пункті 20 слова «(за винятком заказників та господарських зон національних природних і регіональних ландшафтних парків)» виключити.

п.4 такого змісту:

-.у разі проведення зазначених рубок у деревостанах, не запроектованих лісовпорядкуванням, власники лісів і постійні лісокористувачі зобов’язані погоджувати проведення цих заходів з державними управліннями охорони навколишнього природного середовища в областях. У разі відсутності таких погоджень вважати ці рубки незаконними і нараховувати розмір шкоди за діючими таксами по незаконним рубкам.

- При несвоєчасному і недостатньому проведенні догляду або його повній відсутності за новоствореними лісовими культурами та захисними лісовими насадженнями (1-5 років вирощування), що призвело до сильного забур’янення, внаслідок чого втрачено приріст та пригнічення лісових культур, відпад головної породи більш як на 50% - нараховувати плату як за знищення лісових культур за кожний гектар.

- При проведенні лісогосподарськими підприємствами рубок по поліпшенню якісного складу лісів (прорідження, прохідні), які не були запроектовані матеріалами лісовпорядкування , а також , якщо ці рубки проводились при повноті 0.8 і нижче необхідно вважати ці рубки незаконними і нараховувати збитки за діючими таксами по незаконним рубкам.

- Внести зміни до п.4 замінити словосполучення «повідомляють про це» на «узгоджують з»;

 

ІІІ. У Санітарних правил в лісах України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р.555 (Офіційний вісник України, 1995):

  1. абзац четвертий пункту 5 викласти в такій редакції:

«Плани санітарно-оздоровчих заходів затверджуються державними органами лісового господарства Автономної Республіки Крим та областей за погодженням з органами Мінприроди.»;

2) у пункті 27:

абзац третій виключити;

в абзаці сьомому слова «а на територіях природно-заповідного фонду (за винятком заказників та господарських зон національних природних і регіональних ландшафтних парків)» виключити;

  • П. 27 абзац 2 доповнити – «в склад комісії повинен входити представник територіальних органів Держекоінспеції України, акт лісопатологічного обстеження без вищевказаного представника не дійсний»;

  • п.27 абзац 6 доповнити - встановлення терміну рубки та включення (додаток) до матеріалів безперервного лісовпорядкування, також обов’язково проектується породний склад лісовідновного насадження для забезпечення стійкого, високопродуктивного насадження.

3) в абзаці другому пункту 52 слова «а на територіях природно-заповідного фонду (за винятком заказників та господарських зон національних природних і регіональних ландшафтних парків)» виключити.

 

IV. Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р.761 (Офіційний вісник України, 2007 р.,39, ст. 1550):

1) доповнити Порядок пунктом 15 такого змісту:

«15. Дія лісорубного або лісового квитка може бути призупинена Державною екологічною інспекцією України або її територіальними органами.

Підставою для призупинки дії квитка є:

незадовільний відвід лісосік під рубки головного користування, лісовідновні, суцільні санітарні рубки;

незадовільна робота з відведення і таксації лісосік (відведення лісосік з порушенням правил рубок, при розбіжності даних переліку з даними контролю за запасом деревини більше ніж на 10% (в т.ч. ліквідної і ділової), при помилках у визначенні експлуатаційної площі ділянки більше ніж 2%);

порушення правил щодо ширини лісосік;

порушення відстані між лісосіками одного року;

порушення термінів примикання лісосік;

не погоджена в установленому порядку рубка або квиток виписаний з порушенням законодавства;

прокладання трелювальних волоків по водотоках, або на відстані ближче ніж 20 м від постійних і 10 м від тимчасових водотоків в гірських лісах Карпатського регіону;

заготівля та вивезення деревини гусеничними тракторами в гірських лісах Карпатського регіону.»;

2) в зв'язку з цим пункти «15-17» вважати відповідно «16-18».

3) В звязку з тим, що постанова Кабінету Міністрів України 29 липня 1999 року за 1378 «Правила відпуску деревини на пні в лісах України» втратила чинність, а у постанові Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 року 761 «Про врегулювання питання щодо спеціального використання лісових ресурсів» не передбачено майнових стягнень за порушення лісового законодавства, вважаємо за необхідне терміново доповнити вищевказану постанову розділом «Розміри майнових стягнень за порушення спеціального використання лісових ресурсів», а саме :

а) за знищення лісових культур, підросту і молодняка через недодержання лісокористувачем встановленого порядку використання лісових ресурсів - десятикратний розмір нормативних витрат на вирощування знищеної лісової рослинності. У лісах 1, 2, 3 категорії, а також у гірських лісах розмір стягнення за ці порушення збільшується в два рази;

б) за рубку дерев, не на призначених для цього ділянках, рубку без лісорубного квитка (ордера), або не в такій кількості (обємі) і не тих дерев, що зазначені в матеріалах відведення, а також за пошкодження цих дерев до ступеня припинення росту - двадцятикратна таксова вартість незаконно зрубаної або пошкодженої деревини;

в) за рубку (розробку) буреломних, вітровальних, сухостійних дерев без лісорубного квитка (ордера) - десятикратна таксова вартість зрубаної (розробленої) деревини;

г) за пошкодження дерев до ступеня неприпинення росту кількості, що перевищує визначену Правилами рубок головного користування в лісах України) - пятикратний розмір таксової вартості пошкодженої деревини;

д) за заготівлю деревини на лісосіках, переданих лісокористувачам за актами, до одержання лісорубних квитків (ордерів) або за наявності лісорубного квитка (ордера) після закінчення встановленого строку заготівлі, а також заготівлю деревини в заборонений період - пятикратна таксова вартість зрубаної деревини;

е) за несвоєчасне наступне оформлення лісорубних квитків (ордерів) на рубку дерев - пятикратна таксова вартість зрубаної деревини;

є) за залишення недорубів:

у вигляді груп дерев (площею до 0,5 гектара) і окремих дерев, що підлягали рубці, - пятикратна таксова вартість залишеної на пні деревини;

у вигляді компактних ділянок лісосіки (площею понад 0,5 гектара) трикратна таксова вартість деревини;

ж) за залишення зрубаних дерев у завислому стані - двократна таксова вартість завислої деревини;

з) за незадовільне або несвоєчасне очищення місць рубок від порубкового залишку, захаращення просік, доріг і смуг завширшки 30 метрів, прилеглих до лісосік, - таксова вартість деревини зрубаної з 1 гектара лісосіки;

и) за не вивезення деревини з лісу в установлений термін з урахуванням наданої відстрочки, а також за зберігання її в лісі у літній період з порушенням вимог Санітарних правил в лісах України - пятикратна таксова вартість деревини;

і) за залишення пнів (за винятком випадків, передбачених у лісорубному квитку) вище 1/3 діаметра зрізу, а при рубці дерев діаметром зрізу до 30 сантиметрів вище 10 сантиметрів - таксова вартість зрубаних з порушенням цієї вимоги дерев;

й) за знищення клейм або номерів на деревах і пнях - таксова вартість зрубаної або наміченої до рубки деревини, на якій знищено ці знаки;

к) за відпуск деревини понад встановлений ліміт - десятикратна таксова вартість цієї деревини;

л) за заготівлю деревини, здійснення інших лісових користувань з порушенням технології їх проведення, наслідком чого є ерозія ґрунту, - двократна вартість витрат на припинення ерозії;

м) за підсочування дерев з порушенням вимог, передбачених відповідними правилами (перевантаження дерев каррами, надмірне розширення карр, перевищення глибини жолобків, підновок, застосування недозволених стимуляторів, інших засобів тощо), - двократна таксова вартість дерев, підсочування яких здійснюється із зазначеними порушеннями;

н) за підсочування дерев і насаджень без лісорубного квитка або з порушенням встановленого терміну - пятикратна таксова вартість таких дерев;

о) за підсочування не відведених для цього насаджень і дерев, що не підлягають підсочуванню відповідно до діючих норм, - десятикратна таксова вартість підсочених дерев;

п) за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних та інших лісових користувань без одержання лісового квитка або з порушенням встановленого терміну - десятикратна ціна цих продуктів лісу та послуг, що склалася на момент порушення.

р) за порушення вимог ст. 9 Закону УкраїниПро мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону” – трикратна таксова вартість вивезеної деревини.

4) Пункт 2 доповнити абзацом "всі види рубок проводити у відповідності до діючих матеріалів лісовпорядкування з дотриманням вимог та норм діючого лісового законодавства".

5) Пункт 2 доповнити абзацом "підприємства установи організації винні у порушенні вимог порядку спеціального використання лісових ресурсів, а тож не вжиття заходів щодо недопущення цих порушень несуть відповідальність у відповідності до вимог чинного лісового законодавства".

6) У пункті 4 абзац 2 виключити слова "вздовж берегів річок навколо озер, водойм та інших водних об’єктів, а також захисних лісах, що є байрачними".

7) Абзац 3 пункту 4 виключити повністю.

8) п. 39 до розділу "Виділення лісових ділянок" добавити словами "у випадку виявлення зміни господарств, господарських секцій, лісокористувачі у десятиденний термін зобов’язані провести заміну даних ділянок або переведення в інше господарство, господарську секцію, за погодженням з лісовпорядною організацією".

9) п. 40 розділу "Виділення лісових ділянок" добавити словами "у разі виявлення порушенням вимог Інструкції, лісорубний квиток анулюється. Підприємства, установи організації винні у порушенні вимог Інструкції з відведення і таксації лісосік у лісах України несуть відповідальність згідно чинного законодавства".

10) Абзац 2 п. 47 добавити словами "вказаних у лісорубного квитку".

11) п. 65 добавити абзацом "Підприємства установи, організації, що проводили огляд місць рубок, несуть відповідальність за порушення не вказані у акті огляду місць рубок".

 

2) доповнити вищевказану постанову новим додатком № 12 «Такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної природним комплексам територій та об’єктів природно - заповідного фонду внаслідок знищення або пошкодження мурашників» - (за кожний мурашник (м) до 1 м – 50 грн, 1,1-1,5м – 100 грн. 1,6-2,0м – 200 грн, понад 2,0 м – 300 грн.)

 

 

Інші Ресурси

актуальна інформація

conzepziya

  
corrupcia

 

 

 

Соціальні мережі

kmkdka banner facebook 330x106

Twitter logo

 

Про ДЕІ

Діяльність

Нормативна база

Законотворчість

Зв'язки з громадськістю

Публічна інформація

Intecracy Group