Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства екології та природних ресурсів України                           “Про внесення змін до пункту 9.1 Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Розроблення проекту наказу Мінприроди „Про внесення змін до пункту 9.1 Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів” (далі – проект наказу) обумовлене тим, що відповідно до пункту 9.1  Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 20.07.2009 № 389 (далі – Методика), передбачено розрахунок розміру відшкодування збитків, обумовлених самовільним використанням водних ресурсів при відсутності дозвільних документів (дозволу на спеціальне водокористування та/або дозволу на користування надрами (підземні води) за формулою: Зсам=100*W*Тар, де Тар – розмір, грн./100м³, аналогічній ставці збору за спеціальне використання води, встановленої статтею 325 Податкового кодексу України на дату порушення (для морської води – розмір, грн./100м³, аналогічний ставці збору за спеціальне використання поверхневих вод для показника „Інші водні об’єкти”, встановленою статтею 325 Податкового кодексу України). Однак, підпунктом 324.4.9 пункту 324.4 статті 324 Податкового кодексу України встановлено, що збір за спеціальне водокористування не справляється за морську воду, крім води з лиманів.

Таким чином, відповідно до розрахунку передбачається застосування санкцій за порушення порядку використання водних ресурсів, які не передбачені чинним законодавством, призведе до нанесення їм економічних збитків під час здійснення господарської діяльності та порушення їх законних прав.

2. Цілі державного регулювання

Проект наказу розроблено з метою визначення розміру збитків, заподіяних державі суб’єктами господарювання в процесі їх діяльності внаслідок самовільного використання води з лиманів і встановлює основні вимоги щодо порядку визначення заподіяних збитків.

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, вивченої в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, в цілому, основними цілями прийняття є приведення Методики у відповідність до статей 4 та 5 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, зокрема щодо:

-                   недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти;

-                   адекватності – відповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

-                   збалансованості – забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Проект наказу за предметом правового регулювання не належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

3. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення визначених цілей

Альтернативні способи досягнення встановленої мети не можуть бути запропоновані в зв’язку з тим, що обов’язковість прийняття цього проекту наказу передбачена статтями 4 та 5 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та рішенням Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва                            „Про необхідність усунення Міністерством екології та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України від 11.09.2003 № 1160-ІV„Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 08.06.2012 № 1 (далі – Рішення).

Обраний спосіб досягнення встановлених цілей (прийняття вказаного наказу) є єдиним можливим, адже потреба у здійсненні ефективного державного

контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища передбачена законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

Враховуючи вищевикладене, проект цього регуляторного акту відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

Прийняття такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня його прийняття, та дасть змогу Держекоінспекції України та її територіальним органам належним чином забезпечувати реалізацію єдиної державної політики щодо охорони навколишнього природного середовища.

У разі неприйняття у двомісячний термін проекту вказаного наказу дію пункту 9.1 розділу ІХ Методики буде зупинено наступного дня з дня закінчення строку для виконання Рішення, про що Держкомпідприємництво повідомить в газеті „Урядовий кур’єр” .

 

4. Опис механізмів і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого акта

Розв’язання проблеми можливе шляхом прийняття проекту наказу Мінприроди „Про внесення змін до пункту 9.1 Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів”.

 

  1. 5.Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

          Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акту не очікується. 

          Негативного впливу на дію регуляторного акту не передбачається.

Впровадження та виконання вимог регуляторного акту органами державної влади не вимагатиме додаткових витрат з бюджету.

У разі прийняття регуляторного акту Методику буде приведено до вимог чинного законодавства, зокрема, до вимог Податкового кодексу України.

  1. 6.Очікувані результати прийняття регуляторного акту

Вигоди

Витрати

У сфері держави

Усунення нормативно-правових колізій під час проведення розрахунків заподіяної шкоди

Витрати відсутні

У сфері інтересів суб’єктів господарювання

У разі додержання суб’єктами господарювання під час здійснення господарської діяльності вимог про охорону та раціональне використання водних ресурсів, санкції до них не застосовуються

Витрати відсутні

 

У сфері інтересів громадян

Не передбачаються

Не передбачаються

  1. 7.Обґрунтування запропонованого строку чинності акта

Обмеження строку чинності акта немає. Обмеження можливе виключно у разі виникнення об’єктивних причин для зміни, а саме: зміни у кодексах, законах, Положенні про центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

8. Показники результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

-         кількість суб’єктів господарювання необмежено;

-         інформування суб’єктів господарювання щодо прийняття акта та внесення відповідних змін до нормативно-правових актів;

-         розмір коштів і час, що витрачатимуться Держекоінспекією України та її територіальними органами під час виконання своїх посадових обов’язків, не змінюватиметься;

Показником результативності вказаного регуляторного акта буде забезпечення ефективного здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності в частині додержання природоохоронного законодавства.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій та зауважень до нього, а також їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичність відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі, у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, буде продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із зазначенням аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься Держекоінспекцією України протягом усього терміну його дії шляхом:

аналізу звітів та статистичних даних Держекоінспекії України та її територіальних органів;

розгляду пропозицій та зауважень, які надійшли до Держекоінспекії України.

Міністр екології та природних

ресурсів України                                                                              Е.А. Ставицький