Про внесення змін до наказу

Мінекоресурсів від 27.02.2002 № 88

 

На виконання вимог підпункту 7 пункту 4 Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого Указом Президента України      від 13.04.2011 № 454/2011

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміни до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 27.02.2002 № 88 «Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2002 за № 276/6564, що додаються.

 

2. Державній екологічній інспекції України (Жила П.Б.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника         Міністра – керівника апарату Мормуля Д.Д.

 

 

Міністр                                                                               Е.А. Ставицький


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Мінприроди
          від                   2012 р. №

 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 27.02.2002 № 88 «Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2002 за                    № 276/6564

1. У преамбулі наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 27.02.2002 № 88 «Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2002 за № 276/6564;

слова «постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.01 № 1520 "Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію" замінити словами «Указу Президента України від 13.04.2011 № 454/2011 «Про Положення про Державну екологічну інспекцію України».

2. Унести до Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 27.02.2002 № 88 «Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2002 за № 276/6564, такі зміни:

2.1. Пункт 2.1. викласти в такій редакції:

“Діяльність громадських інспекторів організовує та координує Держекоінспекція України та її територіальні органи (далі – органи Держекоінспекції), а саме: Державна екологічна інспекція в Автономній Республіці Крим, державні екологічні інспекції в областях, містах Києві та Севастополі, Державна Азовська морська екологічна інспекція, Державна екологічна інспекція Північно-Західного регіону Чорного моря, Державна Азово-Чорноморська екологічна інспекція.”.

2.2. Пункт 2.2. викласти в такій редакції:

“Громадські інспектори у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами в галузі охорони навколишнього природного середовища раціонального використання та відтворення природних ресурсів, нормативними актами і стандартами щодо вимог екологічної безпеки, наказами та розпорядженнями Державної екологічної інспекції та її територіальних органів, наказами Міністерства екології та природних ресурсів та цим Положенням.”.

3. У додатку 2 слова “Міністерство охорони навколишнього природного середовища” замінити словами “Державна екологічна інспекція України”

4. У тексті Положення та його додатках слова:

“Міністерство охорони навколишнього природного середовища” замінити словами “Міністерство екології та природних ресурсів” у відповідних відмінках;

“органи Мінприроди” замінити словами “органи Держекоінспекції” у відповідних відмінках.

 

Голова Державної екологічної

інспекції України                                                                                П.Б. Жила